Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom F.

Letecké výrazy F:

 • F – Písmeno F je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Facilitation of international airtransport – Facilitation of international airtransport má skratku FAL. FAL (Facilitation of international airtransport) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie …
 • Facsimile transmission – Facsimile transmission má skratku FAX. FAX (Facsimile transmission) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Falklandy – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Falklandy (Falkland Islands ), pozostáva zo znakov VP-F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark …
 • falošná detekcia – …
 • falošný cieľ – …
 • FAR – FAR je americký predpis pre konštrukciu lietadiel. …
 • Farad – Farad je kapacita kondensátoru, který při napětí 1 V pojme náboj 1 C. …
 • Fáza letu na trati – časť letu od ukončenia fázy vzletu a počiatočného stúpania do začiatku fázy priblíženia a pristátia. Poznámka: Tam, kde nie je možné zaručiť vizuálny odstup od …
 • Fáza priblíženia a pristátia – vrtuľníky – časť letu z300 m (1 000 ft) nad úrovňou FATO vtedy, ak je let plánovaný na väčšiu výšku alebo v ostatných prípadoch od započatia klesania z a účelom pristátia d…
 • Fáza priblíženie a pristátie – vrtuľníky – Část letu z výšky 300 m (1 000 ft) nad plochou konečného přiblížení a vzletu, jestliže byl let plánován s překročením této výšky, nebo v ostatních případech od …
 • Fáza traťového letu – Část letu od konce vzletu a fáze počátečního stoupání do začátku fáze přiblížení a přistání. Poznámka: Kde nemůže být zajištěna bezpečná vzdálenost od překážek …
 • Fáza vzletu a počiatočného stúpania – Část letu od začátku vzletu do výšky 300 m nad plochou konečného přiblížení a vzletu, jestliže je plánováno překročení této výšky nebo v ostatních případech do …
 • fázová modulácia – …
 • fázovo riadená rad – …
 • Fázový posun – účinník – …
 • fázový posun napätia – …
 • Fázový posun – …
 • Fázový rozdiel – …
 • Február – Únor – February February má skratku FEB. FEB (February) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Federálny letecký úrad USA – …
 • Feet dimensional unit – Feet (dimensional unit) má skratku FT. FT (Feet (dimensional unit)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Feet per minute – Feet per minute má skratku FPM. FPM (Feet per minute) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • Few – Few má skratku FEW. FEW (Few) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • Fictitious threshold point – Fictitious threshold point má skratku FTP. FTP (Fictitious threshold point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Fidži – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Fidži (Fiji ), pozostáva zo znakov DQ. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na …
 • Fiktívne bod prahu dráhy – Fiktivní bod prahu dráhy – Fictitious threshold point…
 • Filed flight plan – Filed flight plan má skratku FPL. FPL (Filed flight plan) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Filipíny – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Filipíny (Philippines ), pozostáva zo znakov RP. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozn…
 • Filtrácia – …
 • filtračný obvod – …
 • Final approach and take-off area – Final approach and take-off area má skratku FATO. FATO (Final approach and take-off area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokume…
 • Final approach fix – Final approach fix má skratku FAF. FAF (Final approach fix) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Final approach point – Final approach point má skratku FAP. FAP (Final approach point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Final approach – Final approach má skratku FNA. FNA (Final approach) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Fínsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Fínsko (Finland ), pozostáva zo znakov OH. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie…
 • Firing – Firing má skratku FRNG. FRNG (Firing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Fix alebo bod konečného priblíženia – Fix nebo bod postupu přiblížení podle přístrojů, kde začíná úsek konečného přiblížení. …
 • Fix klesania – Fix stanovený při přesném přiblížení v FAP, eliminující určité překážky před FAP, které by jinak musely být brány v úvahu za účelem stanovení bezpečné výšky nad…
 • Fix konečného priblíženia – Fix konečného přiblížení – Final approach fix…
 • Fix počiatočného priblíženia – Fix počátečního přiblížení – Initial approach fix Fix, který označuje začátek úseku počátečního přiblížení a konec úseku příletu, je-li to použitelné. V RNAV ap…
 • Fix postupného klesania – Fix postupného klesání – Step down fix…
 • Fix stredného priblíženia – Fix středního přiblížení – Intermediate approach fix…
 • Fix točenia pri nevydarenom priblížení – Fix točení při nezdařeném přiblížení – Missed approach turning fix…
 • Fix vyčkávania pri nevydarenom priblížení – Fix použitý v RNAV aplikacích, který označuje konec úseku nezdařeného přiblížení a středový bod vyčkávání při nezdařeném přiblížení. Fix vyčkávání při nezdařené…
 • Fixed – Fixed má skratku F. F (Fixed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • fixed-imaging navigation subsystem – …
 • Flashing – Flashing má skratku FLG. FLG (Flashing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Flight engineer – A Flight Engineer is a person who complies with the requirements in JAR-FCL (also in Section 2). …
 • Flight check – Flight check má skratku FLTCK. FLTCK (Flight check) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Flight information region – Flight information region má skratku FIR. FIR (Flight information region) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Flight information service – Flight information service má skratku FIS. FIS (Flight information service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Flight management system – Flight management system má skratku FMS. FMS (Flight management system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • Flight path alignment point – Flight path alignment point má skratku FPAP. FPAP (Flight path alignment point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Flight plan cancellation – Flight plan cancellation má skratku CNL. CNL (Flight plan cancellation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • Flight plan filed in the air – Flight plan filed in the air má skratku AFIL. AFIL (Flight plan filed in the air) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Flight plan route – Flight plan route má skratku FPR. FPR (Flight plan route) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Flight service station – Flight service station má skratku FSS. FSS (Flight service station) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Flight time – The total time from the moment that an aircraft first moves under its own or external power for the purpose of taking off until the moment it comes to rest at t…
 • Flight – Flight má skratku FLT. FLT (Flight) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • Flow management unit – Flow management unit má skratku FMU. FMU (Flow management unit) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Fluctuating or fluctuation or fluctuated – Fluctuating or fluctuation or fluctuated má skratku FLUC. FLUC (Fluctuating or fluctuation or fluctuated) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a …
 • Fluktuácia – …
 • Fly or flying – Fly or flying má skratku FLY. FLY (Fly or flying) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Fog patches – Fog patches má skratku BCFG. BCFG (Fog patches) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Follow s or following – Follow(s) or following má skratku FLW. FLW (Follow(s) or following) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • foot-Lambert – foot-Lambert, 1 ft-Lambert = 3, 4263 candela/m2 foot-Lambert, 1 ft-Lambert = 3, 4263 candela/m2…
 • Forecast upper wind and temperature for aviation – Forecast upper wind and temperature for aviation má skratku WINTEM. WINTEM (Forecast upper wind and temperature for aviation) patrí medzi skratky a kódy, potreb…
 • Forecast – Forecast má skratku FCST. FCST (Forecast) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • formát s pevnou rádovou čiarkou – …
 • formát s pohyblivou rádovou čiarkou – …
 • Formát – …
 • forward air controller – …
 • Forward Looking Infrared video – …
 • forward-looking infrared – …
 • Foxtrot – Foxtrot predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena F. Anglická výslovnosť: (FOKS-TROT), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: foxtrot. Pís…
 • Francúzska Guyana – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Francúzska Guyana (French Guiana ), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mar…
 • Francúzsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Francúzsko (France ), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označen…
 • František – František je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena F. Písmeno F je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. S…
 • Freezing drizzle – Freezing drizzle má skratku FZDZ. FZDZ (Freezing drizzle) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Freezing fog – Freezing fog má skratku FZFG. FZFG (Freezing fog) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Freezing rain – Freezing rain má skratku FZRA. FZRA (Freezing rain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Freezing – Freezing má skratku FZ. FZ (Freezing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • frekvencia dielenských opráv – …
 • frekvencia výpadku motora za letu – …
 • Frekvenčná modulácia – …
 • frekvenčné DIVERSITA – …
 • Frekvenčné pásmo – …
 • frekvenčný frekvenčné modulácia – …
 • Frekvenčný kanál – Souvislá část kmitočtového spektra určená k přenosu určitým druhem vysílání. Poznámka: Klasifikace vysílání a další informace týkající se části kmitočtového spe…
 • Frequency – Frequency má skratku FREQ. FREQ (Frequency) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Frequent – Frequent má skratku FRQ. FRQ (Frequent) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • From followed by time weather change is forecast to begin – From (followed by time weather change is forecast to begin) má skratku FM…. FM… (From (followed by time weather change is forecast to begin)) patrí medzi sk…
 • Front relating to weather – Front (relating to weather) má skratku FRONT. FRONT (Front (relating to weather)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Fronta – Fronta (ve vztahu k počasí) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Front (relating to weather)…
 • Fuel remaining – Fuel remaining má skratku FR. FR (Fuel remaining) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Full stop landing – Full stop landing má skratku FSL. FSL (Full stop landing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Funkčná skúška – Kvantitativní hodnocení činností a výkonů STD vhodně kvalifikovaným hodnotitelem. Zkouška může zahrnovat ověřování správné funkce řízení, přístrojů a systémů si…
 • Funkčné test – Kvantitativní hodnocení provozu a výkonů STD vhodně kvalifikovaným hodnotitelem. Test může zahrnovat ověřování správného chodu řízení, přístrojů a systémů simul…
 • Funnel cloud tornado or water spout – Funnel cloud (tornado or water spout) má skratku FC. FC (Funnel cloud (tornado or water spout)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie …