Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom G.

Letecké výrazy G:

 • G – Písmeno G je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Gabon – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Gabon (Gabon ), pozostáva zo znakov TR. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • Gambia – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Gambia (Gambia ), pozostáva zo znakov C5. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • GAT – GAT je terminál všeobecného letectva. Je to terminál, ktorý slúži len, pre zabezpečovanie príletov a odletov obchodných alebo súkromných letov V. I. P. cestujúc…
 • gate – Gate je predodletový zhromažďovací priestor pre cestujúcich po colnej a pasovej kontrole, z ktorého odchádzajú priamo do lietadla. …
 • GBAS azimuth reference point – GBAS azimuth reference point má skratku GARP. GARP (GBAS azimuth reference point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • GE – letecké motory – …
 • GE Engine Services – …
 • General Avionics Computer – …
 • General – General má skratku GEN. GEN (General) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Generálna oprava – Generální oprava je obnova letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky prohlídkou, opravami a výměnami, provedenými k prodloužení jejich p…
 • Geodetická výška – Výška, vzťahujúca sa k referenčnému elipsoidu, meraná po normále k elipsoidu, od elipsoidu po príslušný bod. …
 • Geodetická vzdialenosť – Nejkratší vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěma body na matematicky definovaném povrchu elipsoidu. …
 • Geodetický údaj – Nejmenší soubor parametrů umožňující transformaci místního referenčního systému do světového referenčního systému. …
 • Geodetický vzťažný údaj – Minimálny súbor parametrov, ktoré sú potrebné na definovanie polohy a orientácie miestneho referenčného systému vo vzťahu ku globálnemu referenčnému systému. …
 • Geographic or true – Geographic or true má skratku GEO. GEO (Geographic or true) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Geoid undulation – Geoid undulation má skratku GUND. GUND (Geoid undulation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Geoid – Ekvipotenciálna plocha v gravitačnom poli Zeme zhodná s neprerušenou strednou hladinou mora (MSL) a jej predĺžením pod kontinenty. Poznámka: Skutočný geoid je n…
 • Ghana – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Ghana (Ghana ), pozostáva zo znakov 9G. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • Gibraltar – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Gibraltar (Gibraltar ), pozostáva zo znakov VR-G. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je oz…
 • Glide path – Glide path má skratku GP. GP (Glide path) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • glisádní anténa – …
 • glisádní zrkadlo – …
 • Global navigation satellite system – Global navigation satellite system má skratku GNSS. GNSS (Global navigation satellite system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie do…
 • Global orbiting navigation satellite system – Global orbiting navigation satellite system má skratku GLONASS. GLONASS (Global orbiting navigation satellite system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na de…
 • Global positioning system – Global positioning system má skratku GPS. GPS (Global positioning system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Globálny navigačný satelitný systém na obežnej dráhe – Globální navigační satelitní systém na oběžné dráze [glounas] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Global orbiting n…
 • Globálny navigačný satelitný systém – Globální navigační satelitní systém – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Global navigation…
 • globálny navigačný systém – …
 • Globálny systém určovania polohy – Globální systém určení polohy – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Global positioning syst…
 • GNSS diaľkový prevádzka – GNSS dálkový provoz (uvést provoz) (GNSS oblast) – GNSS area-wide operations (specify operation) (GNSS area)…
 • GNSS letisko – špecifický prevádzka – GNSS letiště – specifický provoz (uvést provoz) (GNSS letiště) – GNSS airfield – specific operations (specify operation) (GNSS airfield)…
 • Go ahead, resume sending – Go ahead, resume sending má skratku GA. GA (Go ahead, resume sending) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Golf – Golf predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena G. Anglická výslovnosť: (GOLF), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: golf. Písmeno G pred…
 • gondola – …
 • government furnished equipment & contractor furnished equipment – …
 • GPS a Geostacionárna rozšírená navigácia na obežnej dráhe Zeme – GPS a Geostacionární rozšířená navigace na oběžné dráze Země – GPS and Geostationary Earth Orbit augmented navigation…
 • GPS and geostationary earth orbit augmented navigation – GPS and geostationary earth orbit augmented navigation má skratku GAGAN. GAGAN (GPS and geostationary earth orbit augmented navigation) patrí medzi skratky a kó…
 • GPS – …
 • Grafické zobrazenie – Prezentace grafické informace pro potřebu lidí (ČSN ISO 19117). …
 • Grass landing area – Grass landing area má skratku GRASS. GRASS (Grass landing area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • gravitačné zrýchlenie – Acceleration due to Gravity (metres or feet/sec2), 1g = 9, 81 m/sec2 or 32, 2 feet/sec2 gravitační zrychlení (metry nebo stopy/sec2), 1g = 9, 81 m/sec2 nebo 32,…
 • Gray – Energie dodaná ionizujícím zářením hmotě látky, odpovídající 1 joulu na kilogram hmoty. …
 • Grécko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Grécko (Greece ), pozostáva zo znakov SX. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Gregoriánsky kalendár – Všeobecně používaný kalendář, který byl poprvé zaveden v roce 1582 za účelem definovat rok, který více odpovídá tropickému roku než Juliánský kalendář (ČSN ISO …
 • Grenada – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Grenada (Grenada ), pozostáva zo znakov J3. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Ground controlled approach system or ground controlled approach – Ground controlled approach system or ground controlled approach má skratku GCAJ. GCAJ (Ground controlled approach system or ground controlled approach) patrí me…
 • Ground earth station – Ground earth station má skratku GES. GES (Ground earth station) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Ground check – Ground check má skratku GNDCK. GNDCK (Ground check) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Ground movement chart followed by name/title – Ground movement chart (followed by name/title) má skratku GMC…. GMC… (Ground movement chart (followed by name/title)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné n…
 • Ground-based augmentation system – Ground-based augmentation system má skratku GBAS. GBAS (Ground-based augmentation system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokume…
 • Ground-based regional augmentation system – Ground-based regional augmentation system má skratku GRAS. GRAS (Ground-based regional augmentation system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie …
 • Ground-to-air and air-to-ground – Ground-to-air and air-to-ground má skratku G/A/G. G/A/G (Ground-to-air and air-to-ground) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokume…
 • Ground-to-air – Ground-to-air má skratku G/A. G/A (Ground-to-air) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Gruzínsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Gruzínsko (Georgia ), pozostáva zo znakov 4L. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označe…
 • Guadeloupe – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guadeloupe (Guadeloupe ), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozn…
 • Guam – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guam (Guam ), pozostáva zo znakov N. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vy…
 • Guatemala – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guatemala (Guatemala ), pozostáva zo znakov TG. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozna…
 • Guinea – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guinea (Guinea ), pozostáva zo znakov 3X. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Guinea-Bissau – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guinea-Bissau (Guinea-Bissau ), pozostáva zo znakov J5. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark -…
 • Gustáv – Gustáv je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena G. Písmeno G je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slov…
 • Guyana – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Guyana (Guyana ), pozostáva zo znakov 8R. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Gyroindukčný kompas – …
 • gyroplán – Gyroplán je rotorové lietadlo ťažšie ako vzduch schopné letieť pôsobením aerodynamických síl, ktoré vznikajú na jednom alebo na viacerých nepoháňaných nosných r…
 • gyroskop – …