Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom H-CH.

Letecké výrazy H-CH:

 • H – Písmeno H je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Hail – Hail má skratku GR. GR (Hail) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • Haiti – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Haiti (Haiti ), pozostáva zo znakov HH. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • hands-on/head-up philosophy – the pilot can perform normal functions without lowering or turning his head or removing his hands from the throttle and side stic controller…
 • hardpoint – …
 • harmonizovaný spôsob oznamovania – …
 • Hazard beacon – Hazard beacon má skratku HBN. HBN (Hazard beacon) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • Haze – Haze má skratku HZ. HZ (Haze) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • Heading – Heading má skratku HDG. HDG (Heading) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Hectopascal – Hectopascal má skratku HPA. HPA (Hectopascal) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Interna…
 • Hektopascal – Hektopascal – Hectopascal…
 • Helena – Helena je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena H. Písmeno H je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slov…
 • Helicopter approach path indicator – Helicopter approach path indicator má skratku HAPI. HAPI (Helicopter approach path indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie do…
 • Helidek – Heliport umístěný na plovoucí nebo pevné konstrukci mimo břeh. Heliport umiestnený na plávajúcej alebo nepohyblivej konštrukcii mimo pobrežia. …
 • helikoptéra – Vrtuľník je motorové rotorové lietadlo s otáčavými nosnými plochami, ťažšie ako vzduch. Je schopné letieť prevažne pôsobením aerodynamických síl, vznikajúcich n…
 • Heliport na konštrukcii – Heliport umiestnený na vyvýšenej konštrukcii na zemi (budove). …
 • heliport – Heliport – letisko alebo vymedzený priestor určený úplne alebo čiastočne na prílety, odlety a pozemný pohyb vrtuľníkov. Letiště nebo vymezená plocha na konstruk…
 • helo – Slangový výraz pre vrtuľník je helo.…
 • Henry – Henry je vlastní indukčnost uzavřeného obvodu, v němž vznikne rovnoměrnou změnou proudu rychlostí 1 A za sekundu napětí 1 V. …
 • Here … or herewith – Here… or herewith má skratku ER. ER (Here… or herewith) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Hertz cycle per second – Hertz (cycle per second) má skratku HZ. HZ (Hertz (cycle per second)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Hertz – Hertz (cykly za sekundu) – Hertz (cycle per second)…
 • heterodynový prijímač, heterodynové – …
 • High and very high frequency direction finding Stations at the same location – High and very high frequency direction finding Stations (at the same location) má skratku HVDF. HVDF (High and very high frequency direction finding Stations (a…
 • High frequency 3 000 to 30 000 kHz – High frequency [3 000 to 30 000 kHz] má skratku HF. HF (High frequency [3 000 to 30 000 kHz]) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie do…
 • High frequency direction-finding station – High frequency direction-finding station má skratku HDF. HDF (High frequency direction-finding station) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kó…
 • High pressure area or the centre of high pressure – High pressure area or the centre of high pressure má skratku H. H (High pressure area or the centre of high pressure) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na de…
 • high pulse repetition frequency – System for very long-range detection and for guidance of AIM-7 missiles…
 • High Time Part – …
 • Hiller Aircraft Corporation – Hiller Aircraft Corporation je výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Hiller Aircraft Corporation vyrába vrtuľníky: 360X 6-H-1, UH-12, HTE-1, HTE-2.
 • Hindustan Aeronautics LTD – Hindustan Aeronautics LTD je indický výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Hindustan Aeronautics LTD vyrába vrtuľníky: Dhruv, Cheetah, Chetak, Ishida, Lancer, TW-68. <…
 • Hladina – Všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu. Všeobecný výraz vzťahujúci sa na …
 • Hladina, úroveň – Hladina, úroveň – Level…
 • hladiny ťahu – …
 • Hlásenie z lietadla – Hlášení z letadla – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Air-report Hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě s pož…
 • Hlásný bod ATS / MET – Hlásný bod ATS/MET – ATS/MET reporting point…
 • Hlásný bod – Hlásný bod (uvést název nebo kódové značení) – Reporting point (specify name or coded designator)…
 • Hlásny bod – Určené zemepisné miesto, vzhľadom na ktoré sa môže hlásiť poloha lietadla. …
 • Hlasová automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti – Poskytovanie služby ATIS prostredníctvom nepretržite sa opakujúceho rozhlasového vysielania. …
 • Hlavná dráha / Hlavné RWY – Dráha(y) (RWY) používaná(é) oproti ostatním drahám (RWY) přednostně, kdykoliv to podmínky dovolí. …
 • Hlavná dráha y – Vzletová(-é) a pristávacia(-e) dráha(-y) používaná(é) prednostne pred ostatnými vzletovými a pristávacími dráhami, kedykoľvek to podmienky dovolia. …
 • Hlavná dráha – Vzletová a pristávacia dráha používaná prednostne pred ostatnými vzletovými a pristávacími dráhami, kedykoľvek to podmienky dovolia. …
 • hlavná telo – …
 • Hlavné APU – Essential APU means an APU which produces bleed air and/or power to drive accessories necessary for the dispatch of the aircraft to maintain safe aircraft opera…
 • Hlavné kmitočet – Radiotelefonní kmitočet přidělený letadlu jako první volba pro spojení „letadlo – země“ v radiotelefonní síti. …
 • Hlavné návod na certifikačné test – Úřadem schválený QTG, který zahrnuje výsledky testů dosvědčené Úřadem. MQTG slouží jako referenční pro příští hodnocení. …
 • hlavné operačné základňa – …
 • Hlavné prostriedky spojenia – Prostředky spojení normálně používané letadlem a pozemními stanicemi jako první volba tam, kde existují pro spojení náhradní prostředky. …
 • Hlavné smernice pre certifikačné skúšku – Úřadem schválená QTG, která zahrnuje výsledky zkoušek dosvědčené Úřadem. MQTG slouží jako referenční dokument pro budoucí hodnocení. …
 • hlavný padák – …
 • hlavný podvozok – Main Landing Gear hlavní podvozek…
 • hlavný pristávacej systém – …
 • Hlavný rotor y – Main rotor(s) means the rotor or rotors that supply the principal lift to a rotorcraft. Hlavní rotor(y) znamená rotor nebo rotory, který (které) vyvozují podsta…
 • Hĺbka – Hloubka (výška vrstvy) – Depth Depth má skratku DPT. DPT (Depth) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súl…
 • hliadka – …
 • hlučnosť – Hlučnosť je jedným z negatívnych vplyvov vrtuľníka na životné prostredie. Okrem motora vplýva na hlučnosť vrtuľníka aj obvodová rýchlosť hlavnej a chvostovej vr…
 • Hluková recertifikácia – Nová hluková certifikace letadla s nebo bez revize jeho hlukových certifikačních hladin ku standardu rozdílnému od standardu, podle kterého bylo původně certifi…
 • Hmla – Mlha – Fog Fog má skratku FG. FG (Fog) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International …
 • Hmotnosť na kolesách – …
 • hmotnosť paliva – Hmotnosť paliva je technický parameter vrtuľníka. Uvádza sa v kilogramoch (kg). …
 • hmotnosť pilota, cestujúcich a batožiny – Hmotnosť pilota, cestujúcich a batožiny je technický parameter vrtuľníka. Uvádza sa v kilogramoch (kg). …
 • hmotnosť použitého paliva – Mass of fuel used (kilos or pounds) hmotnost použitého paliva (kg nebo lb)…
 • Hmotnosť – Hmotnost – Weight…
 • hmotnosť, nadmorská výška, teplota – Weight, Altitude, Temperature hmotnost, nadmořská výška, teplota…
 • hnací hriadeľ nápravy chvostového rotora – Hnací hriadeľ nápravy chvostového rotora zabezpečuje distribúciu pohonu z prenosovej sústavy do chvostového rotora. Hnací hriadeľ nápravy chvostového rotora je …
 • Hodina, hodiny – Hodina, hodiny – Hours…
 • hodinomer – Hodinomer je súčasť výbavy vrtuľníka. Nazýva sa aj počítadlo letových hodín a jeho úlohou je zaznamenávať odlietané hodiny. …
 • Hodiny a minúty – …
 • Hodnota D – Číselný údaj (kladný alebo záporný) vyjadrujúci rozdiel medzi nadmorskou výškou (Z) bodu v izobarickej hladine a nadmorskou výškou (Zp) tej istej izobarickej hl…
 • hodnotenie rušenia – …
 • Hodnotenie STD – Detailní hodnocení STD Úřadem, aby se zjistilo, zda je či není dosažen standard požadovaný pro specifickou úroveň osvědčení. …
 • hojdanie – kolem podélné osy…
 • Holá Krajina – Zemský povrch zahrnující masy vod, oblasti věčného ledu a sněhu, s výjimkou vegetace a uměle vytvořených objektů. …
 • Holandsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Holandsko (Netherlands ), pozostáva zo znakov PH. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je oz…
 • Holanské Antily – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Holanské Antily (Holland Antilles ), pozostáva zo znakov PJ. Značka štátnej príslušnosti – Nationality m…
 • Holding – Holding má skratku HLDG. HLDG (Holding) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Holiday – Holiday má skratku HOL. HOL (Holiday) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Honduras – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Honduras (Honduras ), pozostáva zo znakov HR. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označe…
 • Hongkong – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Hongkong (Hong Kong ), pozostáva zo znakov VR-H. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozn…
 • Hora, pohorie – Hora, pohoří – Mountain…
 • horák – …
 • Horiace alebo vybuchujúce plyn – Hořící nebo vybuchující plyn – Burning or blowing gas…
 • horizontal situation display format – navigation data and target info are combined into it – …
 • Horizontálna rýchlosť – …
 • horizontálny display – …
 • Horná hranica oblačnosti – Horní hranice oblačnosti – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Cloud top…
 • Horná letová informačná oblasť – Horní letová informační oblast (UIR) – Upper flight information region (UIR) Upper flight information region má skratku UIR. UIR (Upper flight information regio…
 • Horná riadená oblasť – Horní řízená oblast (UTA) – Upper control area (UTA)…
 • Horné poradný oblasť – Horní poradní oblast (UDA) – Upper advisory area (UDA)…
 • Horné trať letových prevádzkových služieb – Horní trať letových provozních služeb – Upper air route…
 • Horská vlna – Horská vlna – Mountain waves…
 • horúce časti motora – …
 • Hospital aircraft – Hospital aircraft má skratku HOSP. HOSP (Hospital aircraft) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Hotel – Hotel predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena H. Anglická výslovnosť: (HOH-TEL), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: hotel. Písmeno H…
 • Hours – Hours má skratku HR. HR (Hours) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil A…
 • Hradené mokrým alebo rozmočeným snehom o hĺbke do – Pokryto mokrým nebo rozbředlým sněhem o hloubce do – Covered by wet snow or slush to a depth of…
 • Hradené suchým snehom o hĺbke do – Pokryto suchým sněhem o hloubce do – Covered by dry snow to a depth of…
 • Hradené vodou o hĺbke do – Pokryto vodou o hloubce do – Covered by water to a depth of…
 • Hradené zhutnělým snehom o hĺbke do – Pokryto zhutnělým sněhem o hloubce do – Covered by compacted snow to a depth of…
 • Hradené zmrazky a zmrznutými koľajnicami – Pokryto zmrazky a zmrzlými kolejemi – Covered by frozen rust and ridges…
 • hradlová impulz – …
 • Hranice – Hranice – Boundary Boundary má skratku BDRY. BDRY (Boundary) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade …
 • hraničná kontrola – Hraničná kontrola znamená kontrolu, vykonávanú na hranici, ako reakciu výlučne na úmysel prekročiť túto hranicu, bez ohľadu na akékoľvek iné úvahy. …
 • hraničný priechod – Hraničný priechod znamená akýkoľvek priechod, ktorý príslušné orgány povolili na prekračovanie vonkajších hraníc. …
 • hriadeľ motora – Hriadeľ motora spája prevodovku s rotorovým systémom. Hriadeľ motora je stavebná časť vrtuľníka. …
 • hriadeľ spriahadlá – …
 • hriadeľ – …
 • Hromadný pohyb lietadiel – Hromadný pohyb letadel – Mass movement of aircraft…
 • Hrozba – Události nebo chyby, které nastanou bez přičinění letové posádky, zvyšují provozní obtížnost a které musí být zvládány tak, aby byla zachována záloha bezpečnost…
 • Húlava – Húlava – Squall…
 • Hurikán – Hurikán – Hurricane Termín používaný pro označení nefrontální cyklóny synoptického měřítka, která vzniká nad tropickými nebo subtropickými oblastmi moří a oceán…
 • Hurricane – Hurricane má skratku HURCN. HURCN (Hurricane) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Interna…
 • Husto obývané nehostinné prostredie – Nehostinné prostředí uvnitř hustě osídlené oblasti. …
 • Husto osídlený priestor – Prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci. …
 • Husto zaľudnený priestor – Akýkoľvek priestor vo veľkomeste, meste alebo osade, ktorý je prevažne využívaný na bývanie, obchodné činnosti alebo rekreačné účely. …
 • Hustota prevádzky na letisku – a) Malá. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině není větší než 15 na jedné RWY nebo obvykle menší než 20 na celém letišti. b) Střední. Když počet p…
 • hustota toku energie – …
 • Hustý výškový oblak – Hustý výškový oblak – Dense upper cloud…
 • hydromechanický systém – …
 • Hypsometrické tónovanie – Stupnice odstínů nebo barev použitá pro zobrazení rozsahů výšek nad mořem. …
 • Change frequency to … – Change frequency to… má skratku CF. CF (Change frequency to… ) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v s…
 • Change-over point – Change-over point má skratku COP. COP (Change-over point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Charlie – Charlie predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena C. Anglická výslovnosť: (CHAR-LEE) alebo (SHAR-LEE), slovenská výslovnosť anglického ekvivalen…
 • Chicagský dohovor – Chicagský dohovor znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve a jeho prílohy, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944. …
 • Chile – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Chile (Chile ), pozostáva zo znakov CC. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • chod / prevádzka / nabehane čas motora – …
 • Chopok – Chopok je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena CH. Písmeno CH je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Sl…
 • Chorvátsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Chorvátsko (Croatia ), pozostáva zo znakov 9A. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označ…
 • Chuchvalce hmly, hmlové pásy – Chuchvalce mlhy, mlhové pásy – Fog patches…
 • chvenie – …
 • chvostová časť bomby – …
 • chvostová plocha, chvost – …
 • chvostová vrtuľka – Chvostová vrtuľka zabraňuje vzniku točivého momentu a zabezpečuje stabilitu počas letu helikoptéry. Nazýva sa tiež smerová vrtuľka. Keď sa hlavný motor otáča na…
 • chvostové plochy – …
 • chvostový nosník – Chvostový nosník je chvost helikoptéry. Jedným koncom je prichytený o trup vrtuľníka. Na druhom konci sa nachádza chvostový rotor. Chvostový nosník je stavebná …
 • chvostový rotor – Chvostový rotor zabraňuje vzniku točivého momentu a zabezpečuje stabilitu počas letu helikoptéry. Nazýva sa tiež chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka. Keď sa…
 • chyba merania – …
 • Chyba navigačného systému – Chyba navigačního systému – Navigation system error…
 • Chyba – Činnost nebo nečinnost provozního personálu, která vede k odchýlení se od organizačního záměru nebo úmyslu nebo očekávání provozního personálu. Poznámka: Defini…
 • Chýbajúce … – Chybějící… (označení vysílání) (používá se v AFS jako procedurální signál) – Missing… (transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal…