Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom I.

Letecké výrazy I:

 • I – Písmeno I je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Iba príjem – Pouze příjem – Receiving only Receiving only má skratku RON. RON (Receiving only) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Iba vojenskú letovú prevádzku – Pouze vojenský letový provoz – Military operations only…
 • ICAO – Mezinárodní organizace civilního letectví. …
 • Ice crystals very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust – Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust) má skratku IC. IC (Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also kn…
 • Ice on runway – Ice on runway má skratku IR. IR (Ice on runway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Icing – Icing má skratku ICE. ICE (Icing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • Identification beacon – Identification beacon má skratku IBN. IBN (Identification beacon) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Identifier or identify – Identifier or identify má skratku ID. ID (Identifier or identify) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Identifikácia lietadla – Skupina písmen, číslic nebo jejich kombinace, totožná buď s radiovou volací značkou letadla nebo jejím kódovaným ekvivalentem, který se používá při spojení leta…
 • identifikácia pozemného pohyblivého cieľa – …
 • Identifikácia priateľ / nepriateľ – Identifikace přítel/nepřítel – Identification friend/foe Identification friend/foe má skratku IFF. IFF (Identification friend/foe) patrí medzi skratky a kódy, p…
 • Identifikácia priateľských a nepriateľských letúnov – …
 • Identifikácia – Identifikace – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Identification Situace, která nastane, jestliže je indikace polohy…
 • identifikačná karta letiska – …
 • identifikačná tabuľka – Identifikačná tabuľka je tabuľka na určenie totožnosti lietadla, vyhotovená zo žiaruvzdorného materiálu. …
 • identifikačné osvetlenie – …
 • Identifikačné pásmo protivzdušnej obrany – Identifikační pásmo protivzdušné obrany [eidiz] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Air defence identification zone…
 • Identifikátor alebo identifikujte – Identifikátor nebo identifikujte – Identifier or identify…
 • If not possible – If not possible má skratku INP. INP (If not possible) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • IFR – Symbol používaný k označení pravidel letu podle přístrojů. Skratka používaná na označenie pravidiel letu podľa prístrojov. …
 • IKP – …
 • ILS I. kategória – Systém ILS, umožňující vedení letadla od hranice krytí do průsečíku kurzové a sestupové čáry ILS, ležícímu ve výšce 60 m nebo níže nad vodorovnou rovinou, prolo…
 • ILS II. kategórie – Systém ILS, umožňující vedení letadla od hranice krytí do průsečíku kurzové a sestupové čáry ILS, ležícímu ve výšce 15 m nebo níže nad vodorovnou rovinou, prolo…
 • ILS III. kategórie – Systém ILS, doplněný v případě nutnosti dalším zařízením, umožňující vedení letadla od hranice krytí k povrchu a podél RWY. …
 • IMC – Symbol používaný k označení meteorologických podmínek pro let podle přístrojů. Skratka používaná na označenie meteorologických podmienok na let podľa prístrojov…
 • Imigrácia, kontrola osôb – Imigrace, kontrola osob – Immigration…
 • Immediate or immediately – Immediate or immediately má skratku IMT. IMT (Immediate or immediately) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • Improve or improving – Improve or improving má skratku IMPR. IMPR (Improve or improving) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Improved Data Modem – …
 • Impuls – …
 • impulzný linka modulátora – …
 • Impulzný vstup – Náhlý vstup do řízení následovaný okamžitým návratem do původní polohy. …
 • impulzové zameriavač – …
 • In and out of clouds – In and out of clouds má skratku IAO. IAO (In and out of clouds) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • In cloud – In cloud má skratku INC. INC (In cloud) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • In progress – In progress má skratku INPR. INPR (In progress) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • In valleys – In valleys má skratku VAL. VAL (In valleys) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Inbound – Inbound má skratku INBD. INBD (Inbound) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • INCERFA – Kódový výraz používaný k označení údobí nejistoty. Kódové slovo na označenie obdobia neistoty. …
 • incident bezpečnostnej ochrany – Incident bezpečnostnej ochrany znamená udalosť s negatívnym dôsledkom na bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť osôb a majetku. …
 • Incident s nebezpečným tovarom – Událost jiná než letecká nehoda s nebezpečným zbožím spojená a vztahující se k letecké dopravě nebezpečného zboží, k níž nemusí nutně dojít na palubě letadla, m…
 • Incident – Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. Poznámka: Druhy incidentů, které mají z …
 • Indexu lomu – …
 • India – India predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena I. Anglická výslovnosť: (IN-DEE-AH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: india. Písmeno…
 • Indicated airspeed – Indicated airspeed má skratku IAS. IAS (Indicated airspeed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Indikácia polohy – Vizuální označení polohy letadla, letištního mobilního prostředku nebo jiného objektu ve formě symbolu nebo v jiné formě než symbolu na situačním zobrazení. …
 • Indikácie motora a výstražný systém posádky – …
 • indikácie pohyblivého cieľa – …
 • indikácie vlastného letúna – …
 • indikátor kroutivého momentu – …
 • indikátor množstva paliva – Indikátor množstva paliva je varovná kontrolka. Upozorňuje na malé množstvo paliva v palivových nádržiach vrtuľníka. …
 • indikátor napätia – Indikátor napätia je varovná kontrolka. Jeho úlohou je indikácia nízkeho napätia. …
 • indikátor nepriechodnosti filtra – …
 • indikátor otáčok rotoru – Indikátor otáčok rotoru je varovná kontrolka. Upozorňuje na nízke otáčky rotoru, môže byť vybavený i zvukovým varovným zariadením – klaksónom. …
 • indikátor plánovanej pozície – …
 • indikátor plniaceho tlaku – Indikátor plniaceho tlaku je varovná kontrolka. …
 • indikátor teploty v hlavnom reduktore – Indikátor teploty v hlavnom reduktore je varovná kontrolka. Jeho úlohou je upozorniť na vysokú teplotu v hlavnom reduktore. …
 • indikátor tlaku oleja – Indikátor tlaku oleja je varovná kontrolka. Jeho úlohou je indikácia nízkeho tlaku oleja. …
 • indikátor triesok v hlavnom reduktore – Indikátor triesok v hlavnom reduktore je varovná kontrolka. Upozorňuje na triesky v hlavnom reduktore. …
 • indikátor triesok vo chvostovom reduktore – Indikátor triesok vo chvostovom reduktore je varovná kontrolka. Upozorňuje na triesky v chvostovom reduktore. …
 • indikátor zameriavače – …
 • indikátor zapnutého štartéru – Indikátor zapnutého štartéru je varovná kontrolka. …
 • indikátor zatiahnutej brzdy rotoru – Indikátor zatiahnutej brzdy rotoru je varovná kontrolka. Upozorňuje pilota vrtuľníka na skutočnosť, že brzda rotoru je zatiahnutá. …
 • indikovaná rýchlosť letu – IAS means indicated airspeed. IAS znamená indikovanou rychlost letu. …
 • Indikovaná vzdušná rýchlosť v uzloch – Indikovaná vzdušná rychlost v uzlech – Knots indicated airspeed…
 • Indikovaná vzdušná rýchlosť – Indikovaná vzdušná rychlost – Indicated airspeed…
 • Individuálne kód – Čtyřmístný SSR kód s posledními dvěma číslicemi, jinými než „00“. …
 • individuálne noktovizor – …
 • Individuálny kód – Štvorčíslicový kód SSR, ktorého posledné dve číslice nie sú „00“. …
 • Indonézia – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Indonézia (Indonesia ), pozostáva zo znakov PK. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozna…
 • Iné ako normálne riadenie – NON-NORMAL CONTROL Used in reference to Computer Controlled Aeroplanes JINÉ NEŽ NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ použito ve vztahu k počítačem řízeným letounům Termín používaný …
 • iné stíhacie motory – …
 • Iné výcvikové zariadenia – Výcvikové prostředky jiné, než jsou letové simulátory, letová výcviková zařízení nebo trenažéry letových a navigačních postupů, které jsou prostředky výcviku ta…
 • Inerciálnou navigačné systémy – …
 • Inerciálnou navigačný systém – Inerční navigační systém – Inertial navigation system…
 • Inerciálnou referenčný systém – Inerční referenční systém – Inertial reference system…
 • inerciálny navigačný systém – …
 • Inerčná navigačná sústava – …
 • Inerčný navigačný systém – …
 • inertný navigačná jednotka – …
 • Informácia o prevádzke – Informácia vydaná stanovišťom letových prevádzkových služieb, ktorou sa pilot upozorňuje na inú známu alebo spozorovanú letovú prevádzku, ktorá sa môže nachádza…
 • Informácia SIGMET – Výstražná informácia vydaná pracoviskom meteorologickej výstražnej služby o výskyte alebo predpokladanom výskyte vybraných meteorologických javov, ktoré môžu ov…
 • Informácie AIRMET – Informace vydaná meteorologickou výstražnou službou, týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit …
 • Informácie o dosiahnutie bodu odovzdania riadenia na hranici zasielané v predstihu – Informace o dosažení bodu předání řízení na hranici zasílaná v předstihu – Advance boundary information…
 • Informácie o prevádzke – Informace vydaná stanovištěm letových provozních služeb, kterou se pilot upozorňuje na jiný známý nebo pozorovaný letový provoz, který se může nacházet v blízko…
 • Informácie SIGMET – Informace vydaná meteorologickou výstražnou službou, týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určených meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit …
 • Informácie – Informace – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Information Information má skratku INFO. INFO (Information) patrí med…
 • Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations – Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations má skratku SIGMET. SIGMET (Information concerning en-route …
 • Information concerning en-route weather phenomena – Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations má skratku AIRMET. AIRMET (Information concerning…
 • infračervené navádzané rakety – …
 • infračervené senzory – …
 • infračervený systém nočného videnia – …
 • infračervený záznam na radare – …
 • infračervený – …
 • Initial approach fix – Initial approach fix má skratku IAF. IAF (Initial approach fix) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Inland – Inland má skratku LAN. LAN (Inland) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • Inner marker – Inner marker má skratku IM. IM (Inner marker) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Interna…
 • Inoperative – Inoperative má skratku INOP. INOP (Inoperative) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Inovať – Jinovatka (používá se v letištních výstrahách) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Rime (used in aerodrome warnings…
 • Install or installed or installation – Install or installed or installation má skratku INSTL. INSTL (Install or installed or installation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódova…
 • Instrument approach chart followed by name/title – Instrument approach chart (followed by name/title) má skratku IAC…. IAC… (Instrument approach chart (followed by name/title)) patrí medzi skratky a kódy, po…
 • Instrument flight time – Time during which a pilot is controlling an aircraft in flight solely by reference to instruments. …
 • Instrument ground time – Time during which a pilot is receiving instruction in simulated instrument flight in synthetic training devices (STDs). …
 • Instrument landing system – Instrument landing system má skratku ILS. ILS (Instrument landing system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Instrument meteorological conditions – Instrument meteorological conditions má skratku IMC. IMC (Instrument meteorological conditions) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie …
 • Instrument time – Instrument flight time or instrument ground time. …
 • Instrument – Instrument má skratku INSTR. INSTR (Instrument) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • inšpekcia komisie – Inšpekcia Komisie znamená skúmanie jestvujúcich kontrol kvality a opatrení, postupov a štruktúr bezpečnostnej ochrany civilného letectva inšpektormi Komisie na …
 • inšpekcia – Inšpekcia znamená skúmanie realizácie jedného alebo viacej aspektov opatrení a postupov bezpečnostnej ochrany s cieľom stanoviť efektívnosť ich vykonávania. …
 • inštalácia, montáž, detail – …
 • Inštrukcie riadenia letovej prevádzky – Příkazy vydávané řízením letového provozu za účelem požádání pilota, aby provedl určitou činnost. Príkazy vydané riadením letovej prevádzky s cieľom požiadať pi…
 • Integrita – letecká data – Stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny. …
 • Integrita leteckých údajov – Stupeň istoty, že letecký údaj a jeho hodnota sa nestratili, ani nezmenili od jeho vzniku alebo schválenej zmeny. …
 • Integrita systému ILS – Parametr, vyjadřující předpokládanou správnost informací, poskytovaných zařízením systému. Úroveň integrity ILS LLZ a ILS GP se uvádí jako ukazatel pravděpodobn…
 • integrované logistické zabezpečenie – …
 • Integrované skúšanie – Takové zkoušení STD, kdy modely všech systémů letounu jsou aktivní a vhodným způsobem přispívají k výsledku. Žádný z modelů systémů letounu nesmí být nahrazen m…
 • Integrované testovanie – Takové testování STD, kdy všechny modely systémů letounu jsou aktivní a vhodně přispívají k výsledku. Žádný model systému letounu nesmí být nahrazen modely nebo…
 • Integrovaný odev pre prežitie – Oděv pro přežití, který splňuje společné požadavky na oděv pro přežití a záchrannou vestu. …
 • integrovaný ovládací panel – …
 • Integrovaný súbor leteckých informácií – Soubor, který se skládá z následujících částí: – AIP včetně změnové služby; – AIP Supplement; – NOTAM a PIB; – AIC a – číselný kontrolní seznam platných NOTAM a…
 • Intensify or intensifying – Intensify or intensifying má skratku INTSF. INTSF (Intensify or intensifying) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Intenzita – Intenzita – Intensity Intensity má skratku INTST. INTST (Intensity) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Intermediate approach fix – Intermediate approach fix má skratku IF. IF (Intermediate approach fix) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • interný audit kvality – Interný audit kvality je systematické a nezávislé skúmanie, ktorého cieľom je stanoviť, či činnosť v oblasti kvality a s nimi spojené výsledky sú v súlade s plá…
 • Interrogator – Interrogator má skratku INTRG. INTRG (Interrogator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Interrupt or interruption or interrupted – Interrupt or interruption or interrupted má skratku INTRP. INTRP (Interrupt or interruption or interrupted) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie …
 • Intersection of air routes – Intersection of air routes má skratku IAR. IAR (Intersection of air routes) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Intersection – Intersection má skratku INT. INT (Intersection) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Iný ako manuálna manéver – Testovací manévr prováděný nebo dokončený bez vstupu řízení pilota. …
 • Irák – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Irák (Iraq ), pozostáva zo znakov YI. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na v…
 • Irán – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Irán (Iran ), pozostáva zo znakov EP. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na v…
 • Írsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Írsko (Ireland ), pozostáva zo znakov EI. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Island – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Island (Iceland ), pozostáva zo znakov TF. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie…
 • Isolated – Isolated má skratku ISOL. ISOL (Isolated) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • Ivan – Ivan je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena I. Písmeno I je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Sloven…
 • Izogona – Čára na plánu nebo mapě spojující body se stejnou magnetickou deklinací v daném období. …
 • Izogriva – Čára na plánu nebo mapě spojující body o stejném rozdílu mezi severem navigační sítě a magnetickým severem. …
 • Izrael – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Izrael (Israel ), pozostáva zo znakov 4X. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …