Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom M.

Letecké výrazy M:

 • M – Písmeno M je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Macedónsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Macedónsko (Macedonia ), pozostáva zo znakov Z3. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozn…
 • Madagaskar – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Madagaskar (Madagascar ), pozostáva zo znakov 5R. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je oz…
 • Maďarsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Maďarsko (Hungary ), pozostáva zo znakov HA. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označen…
 • Magnetic bearing – Magnetic bearing má skratku QDR. QDR (Magnetic bearing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Magnetic heading zero wind – Magnetic heading (zero wind) má skratku QDM. QDM (Magnetic heading (zero wind)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Magnetic orientation of runway – Magnetic orientation of runway má skratku QFU. QFU (Magnetic orientation of runway) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, …
 • Magnetic variation – Magnetic variation má skratku VAR. VAR (Magnetic variation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Magnetic – Magnetic má skratku MAG. MAG (Magnetic) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Magnetická deklinácia – Úhlový rozdíl mezi zeměpisným severem a magnetickým severem. Poznámka: Daná hodnota udává, zda úhlový rozdíl je východně nebo západně od zeměpisného severu. …
 • Magnetické stupne – …
 • Magnetický kurz – Magnetický kurz (pro bezvětří) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Magnetic heading (zero…
 • Magnetický smer RWY – Magnetický směr RWY – Magnetic orientation of runway…
 • Magnetický smerník – Magnetický směrník – Magnetic bearing…
 • Magnetický – Magnetický – Magnetic…
 • Magnetron – …
 • Mach number followed by figures – Mach number (followed by figures) má skratku M…. M… (Mach number (followed by figures)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie doku…
 • Machovo číslo – M means mach number. M znamená Machovo číslo. Machovo číslo (před číselným údajem) – Mach number (followed by figures) Mach number means the ratio of true air s…
 • Máj – Květen – May…
 • Maják – Maják (letecké pozemní návěstidlo) – Beacon (aeronautical ground light)…
 • majiteľ procesu – Osoba určená výkonným riaditeľom ako hlavný riešiteľ procesu. Táto osoba zodpovedá za audítovaný proces a vykonanie opatrení k odstráneniu nezhôd, ktoré vyplynú…
 • Malá oblačnosť – …
 • malá zachytitelnost radarom – …
 • Malajzia – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Malajzia (Malaysia ), pozostáva zo znakov 9M. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označe…
 • Malawi – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Malawi (Malawi ), pozostáva zo znakov 7Q. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Malé krúpy a / alebo snehové alebo námrazové krupky – Malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky – Small hail and/or snow pellets…
 • malé letisko – Malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximál…
 • Maledivy – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Maledivy (Maldives ), pozostáva zo znakov 8Q. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označe…
 • Mali – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mali (Mali ), pozostáva zo znakov TZ. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na v…
 • Malta – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Malta (Malta ), pozostáva zo znakov 9H. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na…
 • Malý dosah / dolet, s malým dosahom / doletom – Malý dosah/dolet, s malým dosahem/doletem – Short range…
 • Malý letún – Letoun s maximální vzletovou hmotností do 5 700 kg. Letún s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou. …
 • malý počet pozorovateľných prvkov – …
 • Mám vysielať moju skúšobnú pásku / skúšobný text – Mám vysílat moji zkušební pásku/zkušební text? nebo Vysílejte svoji zkušební pásku/zkušební text (používá se v radiotelegrafii jako Q kód) – Shall I run my test…
 • Mám zrušiť telegram číslo … ? alebo Zrušte telegram číslo … – Mám zrušit telegram číslo… ? nebo Zrušte telegram číslo… (používá se v radiotelegrafii jako Q kód) – Shall I cancel telegram number… ? or Cancel telegram …
 • Manažment kvality – Koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týče jakosti (ČSN EN ISO 9000). …
 • Manažmentu hrozby – Proces odhalování a nápravy hrozeb pomocí protiopatření, která sníží nebo odstraní následky hrozeb a sníží pravděpodobnost výskytu dalších hrozeb nebo pro letad…
 • manipulácia so škrtiacou klapkou – …
 • Manuálna simplexná prevádzka A1 – Manuální simplexní provoz A1 – Manual A1 simplex…
 • Manuálne manéver – Testovací manévr prováděný nebo dokončený se vstupem řízení pilota. …
 • Manuálne testovanie – Testování STD, kdy pilot provádí testování bez vstupů počítače s výjimkou počátečního nastavení. Všechny moduly simulace by měly být aktivní. Zkoušení STD, kdy …
 • Mapa minimálnych nadmorských výšok – Mapa minimálních nadmořských výšek pro použití přehledovými prostředky ATC (následuje jméno/název) – Air traffic control surveillance minimum altitude chart (fo…
 • Mapa pre státie / zajíždění lietadla – Mapa pro stání/zajíždění letadla (následuje jméno/název) – Aircraft parking/docking chart (followed by name/title)…
 • Mapa priblíženia podľa prístrojov – Mapa přiblížení podle přístrojů (následuje jméno/název) – Instrument approach chart (followed by name/title)…
 • Mapa – …
 • mapovanie povrchu – …
 • mapovanie syntetizovanej apertúrou – provides very high resolution mapping and target recognition capability…
 • Marec – Březen – March March má skratku MAR. MAR (March) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inte…
 • Mária – Mária je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena M. Písmeno M je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…
 • Mariany – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mariany (Marianas ), pozostáva zo znakov N. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Marker radio beacon – Marker radio beacon má skratku MKR. MKR (Marker radio beacon) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Markér – Predmet umiestnený nad úrovňou zeme na vyznačenie prekážky alebo vymedzenie hranice. …
 • Maroko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Maroko (Morocco ), pozostáva zo znakov CN. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie…
 • Marshallove ostrovy – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Marshallove ostrovy (Marshall Islands ), pozostáva zo znakov V7. Značka štátnej príslušnosti – Nationali…
 • Martinik – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Martinik (Martinique ), pozostáva zo znakov F. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označ…
 • master moding – …
 • materiály leteckého dopravcu – Materiály leteckého dopravcu sú materiály, ktoré pochádzajú od leteckého dopravcu alebo sú preňho určené, alebo ich letecký dopravca používa. …
 • Mat-Spol – Mat-Spol je skratka pre materiály spoločnosti leteckého dopravcu, ktoré sú prepravované v rámci siete jeho staníc. …
 • Maurícius – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Maurícius (Mauritius ), pozostáva zo znakov 3B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozna…
 • Mauritánia – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mauritánia (Mauritania ), pozostáva zo znakov 5T. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je oz…
 • MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ – Maximální schválená vzletová hmotnost. Maximálna osvedčená vzletová hmotnosť. …
 • Maximálna hodnota rýchlosti vetra alebo dráhovej dohľadnosti – Maximální hodnota rychlosti větru nebo dráhové dohlednosti (v METAR/SPECI a TAF následovány hodnotami) – Maximum value of wind speed or runway visual range (fol…
 • maximálna operačná výška – Maximálna operačná výška je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Uvádza sa v metroch (m). …
 • Maximálna povolená rýchlosť letu pre ovládanie pristávacieho zariadenia – Landing gear operating speed means the maximum speed at which the landing gear can be safely extended or retracted. Maximální přípustná rychlost letu pro ovládá…
 • Maximálna povolená rýchlosť letu s vysunutým podvozkom – Landing gear extended speed means the maximum speed at which an aircraft can be safely flown with the landing gear extended. Maximální přípustná rychlost letu s…
 • Maximálna povolená rýchlosť letu s zdvihnutých vztlakovými klapkami – Flap extended speed means the highest speed permissible with wing-flaps in a prescribed extended position. Maximální přípustná rychlost letu s vysunutými vztlak…
 • maximálna povolená rýchlosť letu v turbulentnom ovzduší – VRA means rough airspeed. VRA znamená maximální přípustnou rychlost letu v turbulentním ovzduší. …
 • maximálna povolená rýchlosť letu – VNE means never-exceed speed. VNE znamená maximální přípustnou rychlost letu. …
 • maximálna prahová rýchlosť – VTmax means maximum threshold speed. VTmax znamená maximální prahovou rychlost. …
 • Maximálna prekročenia krútiaceho momentu motora – Maximum Engine Over-torque (20 second-applicable only to turbo-propeller and turbo-shaft engines incorporating free power-turbines) means the maximum torque of …
 • maximálna prípustná rýchlosť letu pri vzlete pomocou navijaka – VW means maximum winch-launch speed (JAR-22 only). VW znamená maximální přípustnou rychlost letu při vzletu pomocí navijáku (pouze pro JAR-22). …
 • Maximálna prípustná teplota – Maximum allowable temperature means the maximum exhaust gas temperature (EGT) or turbine inlet temperature (TIT) which the APU would experience during overload …
 • maximálna rýchlosť letu pre ovládanie pristávacieho zariadenia – VLO means maximum landing gear operating speed. VLO znamená maximální rychlost letu pro ovládání přistávacího zařízení. …
 • maximálna rýchlosť letu pre stabilitné charakteristiky – VFC/MFC means maximum speed for stability characteristics. VFC/MFC znamená maximální rychlost letu pro stabilitní charakteristiky. …
 • maximálna rýchlosť letu s vysunutým podvozkom – VLE means maximum landing gear extended speed. VLE znamená maximální rychlost letu s vysunutým přistávacím zařízením. …
 • maximálna rýchlosť pri vzlete – V1 means the maximum speed in the take-off at which the pilot must take the first action (e. g. apply brakes, reduce thrust, deploy speed brakes) to stop the ae…
 • maximálna rýchlosť vodorovného letu s maximálnym trvalým výkonom – VH means maximum speed in level flight with maximum continuous power. VH znamená maximální rychlost vodorovného letu s maximálním trvalým výkonem. …
 • maximálna rýchlosť – Maximálna rýchlosť je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Uvádza sa v kilometroch za hodinu (km/h). …
 • Maximálna teplota – Maximální teplota (v TAF následována hodnotami) – Maximum temperature (followed by figures TAF)…
 • Maximálna vzletová hmotnosť – Největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro vzlet. Maximální vzletová hmotnost – Maximum take-off weight Maximálna vzletová hmotnos…
 • Maximálna zistiteľná rýchlosť – …
 • Maximálna – Maximální – Maximum Maximum má skratku MAX. MAX (Maximum) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Maximálne otáčky hnacie turbíny pri autorotácia – Maximum Power-turbine Speed for Autorotation (applicable only to free power-turbine engines for helicopters) means the maximum rotational speed of the power-tur…
 • Maximálne prekročenie otáčok hnacie turbíny – Maximum Power-turbine Overspeed (20 secondapplicable only to free power-turbine engines for helicopters) means the maximum rotational speed of the free power-tu…
 • Maximálne prekročenie otáčok motora – Maximum Engine Overspeed (20 second-piston engines) means the maximum engine rotational speed, inadvertent occurrence of which for periods of up to 20 seconds, …
 • Maximálne prekročenie otáčok vrtule – Maximum Propeller Overspeed (20 second) means the maximum propeller rotational speed, inadvertent occurrence of which for periods of up to 20 seconds, has been …
 • Maximálne prekročenie teploty výstupných plynov – Maximum Exhaust Gas Overtemperature (20 secondturbine engines) means the maximum engine exhaust gas temperature, inadvertent use of which for periods of up to 2…
 • Maximálne prípustné otáčky – Maximum allowable speed means the maximum rotor speed which the APU would experience under overload or transient conditions and is limited by installed safety d…
 • Maximálne regulované otáčky – Maximum Governed Rotational Speed (variable pitch (governing) propellers) means the maximum rotational speed as determined by the setting of the propeller gover…
 • maximálnu povolenú rýchlosť letu pri aerovleku – VT means maximum aerotow speed (JAR-22 only). VT znamená maximální přípustnou rychlost letu při aerovleku (pouze pro předpis JAR-22). …
 • maximálnu prevádzkovú rýchlosť letu – VMO/MMO means maximum operating limit speed. VMO/MMO znamená maximální provozní rychlost letu. …
 • maximálny dolet – Maximálny dolet je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Parameter môže mať rôzne formy: maximálny dolet bez prídavnej nádrže, maximálny dolet s pr…
 • maximálny dostup – Maximálny dostup je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Uvádza sa v metroch (m). …
 • Maximálny schválený počet sedadiel pre cestujúcich MCPSC – Maximální počet sedadel pro cestující, kromě sedadel členů posádky, schválený během typové certifikace letadla a přesně stanovený v Příloze k typovému osvědčení…
 • Maximálny trvalý výkon a / alebo ťah – Maximum Continuous Power and/or Thrust means the power and/or thrust identified in the performance data for use during periods of unrestricted duration. NOTE: I…
 • Maximálny trvalý výkon – Maximum Continuous Power means the output shaft power identified in the performance data for use during periods of unrestricted duration. NOTE: It should not be…
 • Maximum Approved Passenger Seating Configuration MAPSC – Maximum Approved Passenger Seating Configuration (MAPSC) The maximum passenger seating capacity of an individual aeroplane, excluding pilot seats or flight deck…
 • Maximum authorized altitude – Maximum authorized altitude má skratku MAA. MAA (Maximum authorized altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Maximum Certificated Passenger Seating Capacity MCPSC – Maximum Certificated Passenger Seating Capacity (MCPSC) The maximum number of passenger seats, excluding crew seats, approved during type certification of the a…
 • Maximum temperature followed by figures in TAP – Maximum temperature (followed by figures in TAP) má skratku TX…. TX… (Maximum temperature (followed by figures in TAP)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné…
 • Maximum value of wind speed or runway visual range followed by figures in METAR/SPECI and TAP – Maximum value of wind speed or runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI and TAP) má skratku P…. P… (Maximum value of wind speed or runway vis…
 • May – May má skratku MAY. MAY (May) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • mazacie sústava – …
 • MD Helicopters Inc. – MD Helicopters Inc. (MDHI) je americký výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť MD Helicopters Inc. (MDHI) vyrába vrtuľníky: MD 500 E, MD 520 N, MD 530 F, MD 600 N, MD Ex…
 • MDH – Minimální výška pro klesání – Minimum descent height Minimum descent height má skratku MDH. MDH (Minimum descent height) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na…
 • Mean sea level – Mean sea level má skratku MSL. MSL (Mean sea level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • means of a specific format – means of a specific format má skratku. (means of a specific format) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Medium and high frequency direction-finding stations at the same location – Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) má skratku MHDF. MHDF (Medium and high frequency direction-finding stations (at the …
 • Medium and very high frequency direction finding stations at the same location – Medium and very high frequency direction finding stations (at the same location) má skratku MVDF. MVDF (Medium and very high frequency direction finding station…
 • Medium frequency 300 to 3 000 kHz – Medium frequency [300 to 3 000 kHz] má skratku MF. MF (Medium frequency [300 to 3 000 kHz]) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie doku…
 • Medium frequency direction-finding station – Medium frequency direction-finding station má skratku MDF. MDF (Medium frequency direction-finding station) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie …
 • Medium range – Medium range má skratku MRG. MRG (Medium range) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Medium, high and very high frequency direction-finding stations at the same location – Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location) má skratku MHVDF. MHVDF (Medium, high and very high frequency direction-f…
 • Medza povolenia – Bod, ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení. Bod, do ktorého platí letové povolenie. …
 • Medzi vrstvami – Mezi vrstvami – Between layers Between layers má skratku BTL. BTL (Between layers) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, k…
 • Medzi – Mezi – Between Between má skratku BTN. BTN (Between) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (…
 • medzifrekvenčný kmitočet – …
 • medzifrekvenčný zosilňovač – …
 • Medziľahlé vyčkávacie miesto – Určené miesto pre potreby riadenia letovej prevádzky na ktorom musia lietadlá alebo vozidlá zastaviť a vyčkávať až kým im nie je letiskovou službou riadenia let…
 • Medzinárodná kancelária NOTAM – Mezinárodní kancelář NOTAM – International NOTAM office Kancelář určená Státem pro mezinárodní výměnu NOTAM. Kancelář určená státem pro mezinárodní výměnu NOTAM…
 • Medzinárodná organizácia civilného letectva – …
 • Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo – ICAO means International Civil Aviation Organisation. ICAO znamená Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. …
 • Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu – Mezinárodní organizace pro standardizaci – International organisation for standarti-sation…
 • Medzinárodná prevádzková organizácia – Medzinárodná prevádzková organizácia je prevádzková organizácia v leteckej doprave združujúca v zmysle Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (kapitola XVI.…
 • Medzinárodná služba pre sledovanie vulkanického popola v letových cestách – Mezinárodní systém sledování vulkanického popelu v atmosféře a poskytování příslušných výstrah letadlům. Poznámka: IAVW je založena na spolupráci leteckých a ne…
 • Medzinárodná sústava jednotiek – Mezinárodní soustava jednotek – International system of units…
 • Medzinárodná sústava měrových jednotiek – …
 • Medzinárodná štandardná atmosféra – Mezinárodní standardní atmosféra – International standard atmosphere International standard atmosphere má skratku ISA. ISA (International standard atmosphere) p…
 • Medzinárodná telekomunikačná služba – Telekomunikační služba mezi orgány nebo stanicemi různých států nebo mezi stanicemi pohyblivé služby, které nejsou umístěny ve stejném státě nebo patří různým s…
 • medzinárodné letisko / heliport – Medzinárodné letiská / heliporty sú stanovené letiská / heliporty vstupu alebo výstupu pre medzinárodnú leteckú prevádzku, na ktorých sú zabezpečené všetky form…
 • Medzinárodné letisko – Letiště vyhlášené leteckým úřadem státu, na jehož území se letiště nachází, jako letiště vstupu a výstupu pro mezinárodní letový provoz, a na kterém je zajištěn…
 • Medzinárodné návod na certifikačné test – International Qualification Test Guide (RAeS Document) Mezinárodní návod na osvědčovací test (RAeS)…
 • Medzinárodné všeobecné letectvo – Mezinárodní všeobecné letectví – International general aviation International general aviation má skratku IGA. IGA (International general aviation) patrí medzi …
 • Medzinárodné združenie leteckých dopravcov – Mezinárodní sdružení leteckých dopravců – International Air Transport Association…
 • Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu – International Air Transport Association Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu…
 • Medzinárodné – Mezinárodní – International International má skratku INTL. INTL (International) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Medzinárodný orgán civilného letectva – …
 • Megahertz – Megahertz – Megahertz Megahertz má skratku MHZ. MHZ (Megahertz) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • megapascal – MegaPascals [1 psi = 6894, 76 pascals] megapascaly [1 psi = 6894, 76 pascalů]…
 • Menej významná časť – Minor part means a part which is not a major part. Méně významná část znamená část, která není významnou částí. …
 • Menovitá dĺžka dráhy vzletu letúna – Minimální délka nutná pro vzlet při maximální vzletové hmotnosti letounu na úrovni moře, při standardních atmosférických podmínkách, bezvětří a nulovém sklonu R…
 • Menovitá teplota – Rated temperature means the maximum turbine inlet or exhaust gas temperature at which the engine can operate at rated output and speed. Jmenovitá teplota znamen…
 • Menovitý 30-minútový výkon OEI – 30-Minute OEI Power Rating (applicable to multi-engined helicopters only) means the minimum test bed acceptance power, as stated in the engine type certificate …
 • Menovitý maximálny trvalý výkon a / alebo ťah – Maximum Continuous Power and/or Thrust Rating means the minimum test bed acceptance power and/or thrust, as stated in the engine type certificate data sheet, of…
 • Menovitý maximálny trvalý výkon – Maximum Continuous Power Rating means the minimum test bed acceptance power, as stated in the engine type certificate data sheet, of series and newly overhauled…
 • Menovitý štartovacích výkon a / alebo ťah – Take-off Power and/or Thrust Rating means the minimum test bed acceptance power and/or thrust as stated in the engine type certificate data sheet, of series and…
 • Menovitý štartovacích výkon – Take-off Power Rating means the test bed minimum acceptance output shaft power as stated in the engine type certificate data sheet, of series and newly overhaul…
 • Menovitý trvalý výkon a / alebo ťah OEI – Continous OEI Power and/or Thrust Rating means the minimum test bed acceptance power and/or thrust, as stated in the engine type certificate data sheet, of seri…
 • Menovitý výkon – Rated output means the approved shaft power or compressed air output or both, that is developed statically at standard sea-level atmospheric conditions for unre…
 • Merač vzdialenosti – Měřič vzdálenosti – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Distance measuring equipment Měřič …
 • merná spotreba paliva – …
 • Message – Message má skratku MSG. MSG (Message) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Meškanie – Zpoždění (používá se k označení zpoždění meteorologické zprávy; označení druhu zprávy) – Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type …
 • Metadata – Data o datech (ČSN ISO 19115). Poznámka: Data, která popisují a dokumentují data. …
 • Meteorological information for aircraft in flight – Meteorological information for aircraft in flight má skratku VOLMET. VOLMET (Meteorological information for aircraft in flight) patrí medzi skratky a kódy, potr…
 • Meteorological or meteorology – Meteorological or meteorology má skratku MET. MET (Meteorological or meteorology) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Meteorologická družica – Umělá družice Země provádějící meteorologická pozorování a předávající tato pozorování na Zemi. …
 • Meteorologická informácie – Meteorologické zprávy, analýza, předpověď nebo jakákoli jiná informace o stávajících nebo očekávaných meteorologických podmínkách. …
 • Meteorologická prevádzkové telekomunikačnú sieť – Integrovaná soustava meteorologických provozních kanálů zřízená jako součást letecké pevné služby (AFS) pro výměnu leteckých meteorologických informací mezi dvě…
 • Meteorologická služba – Meteorologická služba (uvést typ) – Meteorological service (specify type)…
 • Meteorologická služobňa – Služebna určená k poskytování meteorologické služby pro mezinárodní letectví. Služobňa určená na poskytovanie meteorologických služieb pre leteckú prevádzku. …
 • Meteorologická správa – Informace o pozorovaných meteorologických podmínkách vztažených k určitému místu a času. …
 • Meteorologická výstražná služba – Meteorologická výstražná služba – Meteorological watch office…
 • Meteorologické hlásenie – Hlásenie o meteorologických podmienkach pozorovaných v určitom čase a mieste. …
 • Meteorologické informácie pre lietadlo za letu – Meteorologické informace pro letadlo za letu – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Meteorological information for air…
 • Meteorologické informácie slúžiace na zabezpečenie letovej prevádzky – Meteorologické informace sloužící k zabezpečení letového provozu – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Operational me…
 • Meteorologické informácie – Meteorologické zprávy, analýza, předpověď nebo jiná informace o stávajících nebo očekávaných meteorologických podmínkách. Meteorologická správa, analýza, predpo…
 • Meteorologické podmienky na let podľa prístrojov – Meteorologické podmienky vyjadrené dohľadnosťou, vzdialenosťou od oblakov a základňou oblačnosti, ktoré sú horšie ako stanovené minimá meteorologických podmieno…
 • Meteorologické podmienky na let za viditeľnosti – …
 • Meteorologické podmienky pre let podľa prístrojov – Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Instr…
 • Meteorologické podmienky pre let za viditeľnosti – Meteorologické podmínky vyjádřené dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou stejné nebo lepší než př…
 • Meteorologický alebo meteorológia – Meteorologický nebo meteorologie – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Meteorological or meteorology…
 • Meteorologický bulletin – Text obsahující meteorologické informace opatřený příslušným záhlavím. …
 • Meteorologický prevádzkové kanál – Kanál letecké pevné služby (AFS) určený pro výměnu leteckých meteorologických informací. …
 • Meteorologický radar – Meteorologický radar – Weather radar…
 • Meteorologický úrad – Úřad poskytující nebo zařizující na základě souhlasu Ministerstva dopravy České republiky poskytování meteorologických služeb mezinárodnímu letectví. …
 • Meter za sekundu na druhú zrýchlenie – …
 • Meter za sekundu – …
 • Meter – Metr je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. Metr (za číselným údajem) – Metres (preceded by figures)…
 • metre – Metres, 1 Metre = 3, 28083 feet metry, 1 metr = 3, 28083 stop…
 • Metres per second – Metres per second má skratku MPS. MPS (Metres per second) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Metres preceded by figures – Metres (preceded by figures) má skratku… M…. M (Metres (preceded by figures)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Metric units – Metric units má skratku MTU. MTU (Metric units) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Metrické jednotky – Metrické jednotky – Metric units…
 • Metrické tony alebo kilogramy – …
 • Metrické tony – …
 • metrika – …
 • Metrové veľmi krátke vlny 30 až 300 MHz – …
 • Mexiko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mexiko (Mexico ), pozostáva zo znakov XA/XB/XC. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozna…
 • Microburst – Microburst – Microburst Microburst má skratku MBST. MBST (Microburst) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Microwave landing system – Microwave landing system má skratku MLS. MLS (Microwave landing system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • Middle marker – Middle marker má skratku MM. MM (Middle marker) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • mid-life up-date – …
 • Mid-point related to R VR – Mid-point (related to R VR) má skratku MID. MID (Mid-point (related to R VR)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Miera presnosti – Nejmenší rozdíl, který lze spolehlivě měřením rozlišit. Poznámka: Pokud jde o zaměřování v terénu, míra přesnosti představuje stupeň pečlivosti při zaměřování n…
 • Mierny, stredné – Mírný, střední (používá se k indikaci intenzity jevů počasí, vlivu nebo k oznámení statického stavu, např. MOD RA = mírný déšť) – Moderate (used to indicate the…
 • mierová operácia – …
 • Miestne alebo miestne alebo miesto, umiestnenie alebo umiestnený – Místní nebo místně nebo místo, umístění nebo umístěný – Local or locally or location or located…
 • Miestne mimoriadna správa – Místní mimořádná zpráva (ve zkrácené otevřené řeči) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Local special meteorologica…
 • Miestne pravidelná správa – Místní pravidelná zpráva (ve zkrácené otevřené řeči) – Local routine meteorological report (in abbreviated plain language)…
 • Miestny stredný čas – Místní střední čas – Local mean time Local mean time má skratku LMT. LMT (Local mean time) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokum…
 • Miesto pre kontrolu výškomeru – Místo pro kontrolu výškoměru – Altimeter check location…
 • miesto pristátia – …
 • Miesto určenia – Místo určení – Destination…
 • Mike – Mike predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena M. Anglická výslovnosť: (MIKE), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: májk. Písmeno M pred…
 • Mikronézia – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mikronézia (Micronesia ), pozostáva zo znakov V6. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je oz…
 • mikrovlnný obvod – …
 • Mikrovlnný pristávací systém – Mikrovlnný přistávací systém (MLS) (uvést RWY) – Microwave landing system (MLS) (specify RWY)…
 • Milimetrové vlny – Milimetrové vlny (30 000 MHz až 300 000 MHz) – Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)…
 • milisekundy – milisecond(s) milisekundy…
 • Military operating area – Military operating area má skratku MOA. MOA (Military operating area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Military – Military má skratku MIL. MIL (Military) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Mimo prevádzku – Mimo provoz – Unserviceable…
 • Mimo prevádzky, mimo služby – Mimo provoz, mimo službu – Unserviceable…
 • mimopalubní data – …
 • Mimoriadne hlásenie z lietadla – Mimořádné hlášení z letadla (označení druhu zprávy) – Special air-report (message type designator)…
 • miniblok – Podskupiny v jednotlivých blocích letounů F-16, označují pomocí písmena za číslem bloku modifikaci ve výrobní konfiguraci letounu, poslední typ má označení Blok…
 • Minimá vertikálnych rozostupov – …
 • Minimálna bezpečná nadmorská výška nad prekážkami – Minimální nadmořská výška pro definovaný úsek, která zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad překážkami. Minimální bezpečná nadmořská výška nad překážkami – Mi…
 • minimálna bezpečná rýchlosť vzletu – V2min means minimum take-off safety speed. V2min znamená minimální bezpečnou rychlost vzletu. …
 • Minimálna bezpečná výška nad prekážkami – Minimální bezpečná výška nad překážkami – Obstacle clearance limit…
 • Minimálna doba drenáže po nevydarenom spúšťanie – Minimum Drainage Period After a False Start (turbine engines) means the minimum period necessary to allow surplus fuel to drain from the engine prior to making …
 • Minimálna hodnota dráhovej dohľadnosti – Minimální hodnota dráhové dohlednosti (v METAR/SPECI následovány hodnotami) – Minimum value of runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI)…
 • Minimálna nadmorská výška / výška pre klesanie – …
 • Minimálna nadmorská výška križovania – Minimální nadmořská výška křižování – Minimum crossing altitude…
 • Minimálna nadmorská výška letu – Minimální nadmořská výška letu (uvést zda na trati/křižování/bezpečná) – Minimum altitude (specify en-route/crossing/safe)…
 • Minimálna nadmorská výška na trati – Minimální nadmořská výška na trati – Minimum en-route altitude Nadmořská výška pro úsek na trati, která zaručuje adekvátní příjem příslušných navigačních zaříze…
 • Minimálna nadmorská výška pre radarové vektorování – Hlásný bod ATS/MET MRP ATS/MET reporting point Minimální nadmořská výška pro radarové vektorování – Minimum radar vectoring altitude…
 • Minimálna nadmorská výška príjmu – Minimální nadmořská výška příjmu – Minimum reception altitude…
 • Minimálna nadmorská výška v priestore – Minimální nadmořská výška v prostoru – Area minimum altitude Minimální nadmořská výška, použitelná v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC), …
 • Minimálna nadmorská výška vyčkávanie – Minimální nadmořská výška vyčkávání (uvést fix) – Minimum holding altitude (specify fix)…
 • Minimálna nadmorská výška zostupu nad letiskom – Minimální nadmořská výška pro klesání – Minimum descent altitude nebo minimální výška pro klesání (MDH) (Minimum descent height) Stanovená nadmořská výška nebo …
 • Minimálna nadmorská výška zostupu – …
 • Minimálna použiteľná letová hladina – Minimální použitelná letová hladina – Minimum usable flight level…
 • Minimálna regulované otáčky – Minimum Governed Rotational Speed (variable pitch (governing) propellers) means the minimum rotational speed as determined by the setting of the propeller gover…
 • Minimálna rýchlosť řiditelnosti s kritickou pohonnou jednotkou mimo prevádzku – …
 • Minimálna sektorová nadmorská výška – Minimální sektorová nadmořská výška – Minimum sector altitude Minimální nadmořská výška, která může být použita, aby byla zajištěna výška nejméně 300 m (1000 ft…
 • Minimálna teplota – Minimální teplota (v TAF následována hodnotami) – Minimum temperature (followed by figures in TAF)…
 • Minimálna výška nad prekážkami – Minimální výška nad překážkami (požadovaná) – Minimum obstacle clearance (required)…
 • Minimálna výška očí nad prahom dráhy – Minimální výška očí nad prahem dráhy (pro světelnou sestupovou soustavu pro vizuální přiblížení) – Minimum eye height over threshold (for visual approach slope …
 • Minimálna vzdialenosť ustálenie – Minimální vzdálenost na dokončení manévru zatáčky, po které může být zahájen manévr nový. Minimální vzdálenost ustálení je použita k výpočtu minimální vzdálenos…
 • Minimálne otáčky kľukového hriadeľa pri vzlete – Minimum Take-off Crankshaft Rotational Speed (piston engines) means the minimum crankshaft rotational speed permissible for use with the maximum take-off manifo…
 • Minimálne vertikálne rozstupy – …
 • minimálnu riaditeľná rýchlosť na zemi – Minimum Control Speed (Ground) minimální řiditelná rychlost na zemi…
 • minimálnu riaditeľná rýchlosť pri pristátí – Minimum Control Speed (Landing) minimální řiditelná rychlost při přistání…
 • minimálnu riaditeľná rýchlosť vo vzduchu – Minimum Control Speed (Air) minimální řiditelná rychlost ve vzduchu…
 • minimálnu rýchlosť nadzdvihnutí – VMU means minimum unstick speed. VMU znamená minimální rychlost nadzdvihnutí. …
 • minimálnu rýchlosť řiditelnosti na zemi alebo v blízkosti krajiny – VMCG means the minimum control speed, on or near ground. VMCG znamená minimální rychlost řiditelnosti na zemi nebo v blízkosti země. …
 • minimálnu rýchlosť řiditelnosti pri priblížení a pristátí – VMCL means the minimum control speed, approach and landing. VMCL znamená minimální rychlost řiditelnosti při přiblížení a přistání. …
 • minimálnu rýchlosť řiditelnosti pri stúpaní po vzlete – VMCA means the minimum control speed, take-off climb. VMCA znamená minimální rychlost řiditelnosti při stoupání při vzletu. …
 • minimálnu rýchlosť řiditelnosti s nepracujúcim kritickým motorom – VMC means minimum control speed with the critical engine inoperative. VMC znamená minimální rychlost řiditelnosti s nepracujícím kritickým motorem. …
 • Minimálny, minimum – Minimální, minimum – Minimum…
 • Minimum crossing altitude – Minimum crossing altitude má skratku MCA. MCA (Minimum crossing altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Minimum descent altitude – Minimum descent altitude má skratku MDA. MDA (Minimum descent altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • Minimum en-route altitude – Minimum en-route altitude má skratku MEA. MEA (Minimum en-route altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Minimum eye height over threshold for visual approach slope indicator systems – Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator systems) má skratku MEHT. MEHT (Minimum eye height over threshold (for visual approach sl…
 • Minimum obstacle clearance required – Minimum obstacle clearance (required) má skratku MOC. MOC (Minimum obstacle clearance (required)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovani…
 • Minimum operational performance standards – Minimum operational performance standards má skratku MOPS. MOPS (Minimum operational performance standards) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie …
 • Minimum paliva – Výraz používaný k popsání situace, když zásoba paliva letadla dosáhla stavu, kdy je přijatelné jen malé nebo žádné zdržení. Poznámka: Toto není nouzová situace,…
 • Minimum reception altitude – Minimum reception altitude má skratku MRA. MRA (Minimum reception altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Minimum safe altitude warning – Minimum safe altitude warning má skratku MSAW. MSAW (Minimum safe altitude warning) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, …
 • Minimum sector altitude – Minimum sector altitude má skratku MSA. MSA (Minimum sector altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Minimum temperature followed by figures in TAP – Minimum temperature (followed by figures in TAP) má skratku TN…. TN… (Minimum temperature (followed by figures in TAP)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné…
 • Minimum value of runway visual range followed by figures in METAR/SPECI – Minimum value of runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI) má skratku M…. M… (Minimum value of runway visual range (followed by figures in ME…
 • Minimum – Minimum má skratku MNM. MNM (Minimum) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Ministerstvo energetiky USA – …
 • minizvedák – …
 • Minulý, Po … – Minulý, Po… (pro označení meteorologických jevů, např. po dešti = RERA) – Recent (used to qualify weather phenomena, e. g. RERA = recent rain)…
 • Mínus – Mínus – Minus…
 • Minus – Minus má skratku MS. MS (Minus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil A…
 • Minúta – Minuta – Signál je též použitelný při komunikaci se stanicemi námořní pohyblivé služby. – Minutes…
 • Minutes – Minutes má skratku MIN. MIN (Minutes) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • minúty – Minutes minuty…
 • Missed approach point – Missed approach point má skratku MAPT. MAPT (Missed approach point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Mission Support System – …
 • Mist – Mist má skratku BR. BR (Mist) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • Mitsubishi Heavy Industries, LTD – Mitsubishi Heavy Industries, LTD je japonský výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries, LTD vyrába vrtuľníky: MH-2000. …
 • Mixed type of ice formation white and clear – Mixed type of ice formation (white and clear) má skratku MX. MX (Mixed type of ice formation (white and clear)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódova…
 • mnohoúčelovost – …
 • množstvo paliva – Množstvo paliva je technický parameter vrtuľníka. Parameter môže mať rôzne formy: množstvo paliva v hlavnej nádrži a množstvo paliva v prídavnej nádrži Uvádza s…
 • mobilná technika – Mobilná technika Sú motorové vozidlá, špeciálne vozidlá, vrátane motorových vozíkov a špeciálnych prostriedkov na obsluhu lietadiel a iné špeciálne mechanizmy. …
 • mobilné schody – …
 • mobilný mikrovlnný pristávací systém – …
 • Mód SSR – Smluvený rozpoznávací znak vztažený k vymezeným funkcím dotazovacích signálů, vysílaných dotazovačem SSR. Předpis L 10 stanovuje 4 módy: A, C, S a intermód. …
 • Mód – Mode, SSR mode Stanovené označenie vzťahujúce sa na špecifické funkcie dotazovacích signálov vysielaných dotazovačom SSR. Predpis L 10 stanovuje štyri módy: A, …
 • Model nebezpečenstvo zrážky – Model nebezpečí srážky – Collision risk model…
 • model rušenia – …
 • Moderate – Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e. g. MODRA = moderate rain) má skratku MOD. MOD (Moderate (used …
 • moderné dúchadlo – …
 • moderné motory s vyšším výkonom – …
 • moderné protilietadlová riadená strela stredného doletu – …
 • moderné strela stredného doletu typu vzduch-vzduch – …
 • Modernizácia – Vylepšení nebo zdokonalení STD za účelem dosáhnout vyššího osvědčení. …
 • Modification message type designator – Modification (message type designator) má skratku CHG. CHG (Modification (message type designator)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódova…
 • Modifikácia – Modifikace je změna Typového návrhu na výrobku, který je již v provozu. …
 • Modifikovaná vrtule – Modified Propeller means a propeller previously approved, in which hitherto unapproved modifications have been embodied. Modifikovaná vrtule znamená dříve schvá…
 • Modifikovaný motor – Modified Engine means an engine, previously approved, in which hitherto unapproved modifications have been embodied. Modifikovaný motor znamená dříve schválený …
 • modifikovať – Dovybavit výrobek novými součástkami, které byly vyvinuty později…
 • Modrý – Modrý – Blue…
 • Modul. – Module. An engine (or propeller) Module is a group of engine (or propeller) components defined by the constructor and designed to be replaceable without mechani…
 • Modulácia – …
 • Moduláciou nosná vlna – Modulovaná nosná vlna – Modulated continuous wave…
 • moduláciou vlna – …
 • modulačné obálka, modulačné obalová krivka – …
 • modular mission computer – …
 • modulárne spoločný prívodný kanál – …
 • Modulated continuous wave – Modulated continuous wave má skratku MCW. MCW (Modulated continuous wave) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Modulátor – …
 • modulované kmity – …
 • modulované vysielanie – …
 • modulovaný impulz – …
 • modulový počítač – …
 • Mokrý sneh – sníh, který, byl-li stlačen rukou, drží pohromadě a je možno z něho vytvořit kouli. Hustota je od 0, 35 kg/dm3 až do (nikoliv včetně) 0, 5 kg/dm3. …
 • Mol – Mol je množství látky vyjádřené v kilogramech, které obsahuje tolik elementárních stavebních částic kolik je atomů v 0, 012 kg uhlíku C 12. Poznámka: Použije-li…
 • Moldavsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Moldavsko (Moldova ), pozostáva zo znakov ER. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označe…
 • Monako – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Monako (Monaco ), pozostáva zo znakov 3A. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Mongolsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mongolsko (Mongolia ), pozostáva zo znakov MT. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označ…
 • Monitor or monitoring or monitored – Monitor or monitoring or monitored má skratku MNT. MNT (Monitor or monitoring or monitored) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie doku…
 • monitorovací systém stavu motora – …
 • monitorovacie anténa – …
 • Monitorovanie dráhy letu – Použití přehledových systémů ATS za účelem poskytování informací a rad letadlu, týkajících se význačných odchylek od nominální dráhy letu, včetně odchylek od po…
 • Monitorovanie pri snímaní – …
 • monitorovanie súladu – …
 • Monitorovať, sledovať alebo monitorujúci alebo monitorovaný – Monitorovat, sledovat nebo monitorující nebo monitorovaný – Monitor or monitoring or monitored…
 • monochromatické kmity – …
 • monoimpulsní rádiolokátor – …
 • Monopulse secondary surveillance radar – Monopulse secondary surveillance radar má skratku MSSR. MSSR (Monopulse secondary surveillance radar) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódo…
 • Monopulzní sekundárny prehľadový radar – Monopulzní sekundární přehledový radar – Monopulse secondary surveillance radar…
 • Montserrat – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Montserrat (Montserrat ), pozostáva zo znakov VP-LM. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je…
 • More – Moře (použito ve spojení s hladinou moře, teplotou a stavem moře) – Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea)…
 • Motor alebo modul po generálnej oprave – Overhauled Engine or Module means an engine or module which has been repaired or re-conditioned to a standard which renders it eligible for the complete overhau…
 • motor pre posun v elevaci – …
 • motor s turbodúchadlom – …
 • Motor – Engine means an engine used or intended to be used for aircraft propulsion. It consists of at least those components and equipment necessary for the functioning…
 • Motor, pohonná jednotka – Motor, pohonná jednotka – Engine…
 • Motorizovaný vetroň – Letoun vybavený motorem, jehož výkon umožňuje let v horizontální rovině, ale nepostačuje pro uskutečnění vzletu. …
 • motorové lietadlo – Motorové lietadlo je lietadlo aspoň s jednou pohonnou jednotkou na zabezpečenie ťahu potrebného na let. …
 • motorový priestor / šachta – …
 • Motorový vetroň – Powered sailplane means an aircraft, equipped with one or more engines having, with engine(s) inoperative, the characteristics of a sailplane. Motorový větroň z…
 • motory s vyšším výkonom – …
 • motory vyrábané v súčasnosti – …
 • motory z vývojovej série F101 – …
 • Mountain waves – Mountain waves má skratku MTW. MTW (Mountain waves) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Mountain – Mountain má skratku MT. MT (Mountain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Move or moving or movement – Move or moving or movement má skratku MOV. MOV (Move or moving or movement) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Mozambik – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Mozambik (Mozambique ), pozostáva zo znakov C9. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je ozna…
 • Môžete mi oznámiť moju polohu – Můžete mi sdělit mou polohu podle zaměření provedených vámi řízenými zaměřovači? nebo Poloha vaší stanice podle zaměření provedených mnou řízenými zaměřovači by…
 • možnosť doplňovania paliva za letu – …
 • možnosť komunikácie / zdieľanie dát – …
 • Možnosť prerušenia – Možnost přerušení – Subject to interruption…
 • možnosť rozšírenia o. .. – …
 • možnosť tankovanie vo vzduchu – …
 • možnosť vstupu užívateľa do programového vybavenia – …
 • Možný – Možný – Possible…
 • Mrazený / uzamknutý – Stav, kdy proměnná veličina zůstává konstantní s časem. …
 • Mrholenie – Mrholení – Drizzle Drizzle má skratku DZ. DZ (Drizzle) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO…
 • Multi-crew co-operation – The functioning of the flight crew as a team of cooperating members led by the pilot-in-command. …
 • Multifunctional transport satellite MTSAT satellite-based augmentation system – Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system má skratku MSAS. MSAS (Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-bas…
 • multifunkčné obrazovka – …
 • Multifunkčný prenosový satelit – Multifunkční přenosový satelit (MTSAT), Systém se satelitním rozšířením [emsas] – Multi-functional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation syst…
 • multikanálová rotačná spojka – …
 • multi-mode receiver – …
 • Multi-pilot aeroplanes – Aeroplanes certificated for operation with a minimum crew of at least two pilots. …
 • multiplex bus displej – …
 • multiplexor, multiplexové obvod – …
 • multiplexové obvod avioniky – …
 • munícia proti pozemným cieľom – …
 • munície – …
 • Myanmar Barma – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Myanmar (Barma) (Myanmar (Burma) ), pozostáva zo znakov XY. Značka štátnej príslušnosti – Nationality ma…
 • Mžikový prierez – Prezentace jedné nebo více proměnných v daném okamžiku. …
 • Mžikový snímka – Prezentace jedné nebo více proměnných v daném okamžiku. …