Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom Q.

Letecké výrazy Q:

  • Q – Písmeno Q je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
  • quasi-náhodné vlny – …
  • Quebec – Quebec predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena Q. Anglická výslovnosť: (KEH-BECK), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: kébek. Písmeno…
  • Quído – Quído je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Q. Písmeno Q je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…