Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom U.

Letecké výrazy U:

 • U – Písmeno U je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • účastník výberového konania – …
 • Údaje letové skúšky – Skutečné údaje letounu získané výrobcem letounu (nebo jiným dodavatelem přijatelných údajů) během programu letových zkoušek letounu. …
 • Údaje STD – Různé druhy údajů použitých při návrhu, výrobě, testování a údržbě STD. …
 • úderný, bojový stroj – …
 • Údobí neistoty – Údobí nejistoty – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Uncertainty phase…
 • Údobí núdze – Obecný pojem, znamenající buď údobí nejistoty, údobí pohotovosti nebo údobí tísně. …
 • Údobí pohotovosti – Údobí pohotovosti – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Alert phase…
 • Údobí tiesne – Údobí tísně – Distress phase…
 • udržanie prepúšťacie obálky – …
 • údržba bez odstávky – …
 • údržba podľa stavu – Engines repaired only when and if there is a failure…
 • Údržba – Údržbou se rozumí generální oprava, oprava, prohlídka, výměna, modifikace nebo odstranění závady na letadle nebo letadlovém celku anebo kombinace několika těcht…
 • Udržiavať – Udržovat – Maintain Maintain má skratku MNTN. MNTN (Maintain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Uganda – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Uganda (Uganda ), pozostáva zo znakov 5X. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • UHF tactical air navigation aid – UHF tactical air navigation aid má skratku TACAN. TACAN (UHF tactical air navigation aid) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokume…
 • uhlová chyba, uhlová odchýlka – …
 • Uhlová polohová citlivosť – Poměr měřeného RHM k odpovídající úhlové odchylce od příslušné referenční čáry. …
 • uhlová rozlišovacia schopnosť – …
 • Uhlová rýchlosť otáčania – Úhlová rychlost zatáčení – Rate of turn…
 • uhlová značka – …
 • uhlový konektor – …
 • uhol bočného sklzu – Sideslip Angle (degrees) úhel bočního skluzu (stupně)…
 • uhol lomu lúča – …
 • uhol lomu – …
 • uhol nábehu – Angle of Attack (degrees) úhel náběhu (stupně)…
 • Uhol nastavenia – Pitch Setting means the propeller blade setting determined by the blade angle, measured in a manner and at a radius declared by the manufacturer and specified i…
 • uhol nosového podvozku – Nosewheel Angle (degrees) úhel příďového podvozku (stupně)…
 • uhol odklonu, uhol vychýlenia – …
 • uhol odrazu – …
 • Uhol páky ovládania motora – Úhel ovládací(-ch) páky (pák) motoru v pilotním prostoru/pilotní kabině. Může být také označován jako ÚPŘM, PLYNOVÁ PÁKA nebo PÁKA PŘÍPUSTI. …
 • uhol páky prípustných plynu – …
 • uhol páky výkonu – Power Lever Angle úhel páky výkonu…
 • uhol priečneho sklonu / náklonu – Bank/Roll angle (degrees) úhel příčného sklonu / náklonu (stupně)…
 • Uhol vertikálny dráhy – Úhel vertikální dráhy – Vertical path angle…
 • Uhol zostupovej dráhy – Úhel sestupové dráhy – Glide path angle…
 • Uhol – …
 • Ukazovateľ smeru / polohy RWY – Ukazatel směru/polohy RWY – Runway alignment indicator…
 • Ukazovateľ smeru pristátia – Ukazatel směru přistání – Landing direction indicator Zařízení vizuálně indikující současný směr právě určený pro přistání a vzlet. Vizuálne zariadenie indikujú…
 • Ukazovateľ smeru vetra – Ukazatel směru větru – Wind direction indicator Wind direction indicator má skratku WDI. WDI (Wind direction indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na …
 • Ukazovateľ vzdialenosti od bodu dotyku – Ukazatel vzdálenosti od bodu dotyku – Distance from touchdown indicator…
 • úkolový počítač – …
 • úkolový rokov, vzlet – …
 • Ukončenie alebo ukončený alebo úplný, ukončiť – Ukončení nebo ukončený nebo úplný, ukončit – Completion or completed or complete…
 • Ukrajina – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Ukrajina (Ukraine ), pozostáva zo znakov UR. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označen…
 • UKV merač vzdialenosti – Distance Measuring Equipment UKV měřič vzdálenosti…
 • UKV zostupovú maják – UKV sestupový maják (ILS) (uvést RWY) – Glide path (ILS) (specify RWY)…
 • Ulan-Ude Aviation Plan – Ulan-Ude Aviation Plan (U-UAP) je ruský výrobca vrtuľníkov. Spoločnosť Ulan-Ude Aviation Plan (U-UAP) vyrába vrtuľníky: Mi-8T, Mi-8AMT – MIL Mi 171, Mi-171, Mi-…
 • Úľavy – Oprávnění vydané příslušným vnitrostátním orgánem poskytující úlevu od ustanovení tohoto předpisu. …
 • Ultra ďaleký dosah / dolet – Ultra daleký dosah/dolet – Ultra long range…
 • Ultra high frequency 300 to 3 000 MHz – Ultra high frequency [300 to 3 000 MHz] má skratku UHF. UHF (Ultra high frequency [300 to 3 000 MHz]) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódo…
 • Ultra high frequency direction-finding station – Ultra high frequency direction-finding station má skratku UDF. UDF (Ultra high frequency direction-finding station) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekó…
 • Ultra long range – Ultra long range má skratku ULR. ULR (Ultra long range) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Ultra-high Frequency – …
 • Ultrakrátké vlny – Ultrakrátké vlny (300 až 3 000 MHz) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Ultra high freque…
 • Umelé objekty – Všechny prvky vybudované na povrchu Země člověkem jako jsou města, železnice a průplavy. …
 • UN číslo – Čtyřmístné číslo přidělené k označení látky nebo zvláštní skupiny látek Výborem expertů Spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží. …
 • Unable higher due traffic – Unable higher due traffic má skratku UHDT. UHDT (Unable higher due traffic) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Unable to approve – Unable to approve má skratku UNAP. UNAP (Unable to approve) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Unable – Unable má skratku UNA. UNA (Unable) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • Uncertainty phase – Uncertainty phase má skratku INCERFA. INCERFA (Uncertainty phase) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Unidentified precipitation used in automated METAR/SPECI – Unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI) má skratku UP. UP (Unidentified precipitation (used in automated METAR/SPECI)) patrí medzi skratky a …
 • unifikovaný systém riadenia – …
 • Uniform – Uniform predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena U. Anglická výslovnosť: (YOU-NEE-FORM) alebo (OO-NEE-FORM), slovenská výslovnosť anglického ek…
 • unikanie kvapalín / netesnosti – …
 • univerzálne stíhacie lietadlo – …
 • Unlimited – Unlimited má skratku UNL. UNL (Unlimited) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • únosnosť výzbroje na závesníkoch – …
 • Únosnosť – Únosnost (uvést část přistávací a vzletové nebo pohybové plochy) – Bearing strength (specify part of landing area or movement area)…
 • Unreliable – Unreliable má skratku UNREL. UNREL (Unreliable) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Until advised by . . – Until advised by.. má skratku UAB…. UAB… (Until advised by.. ) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v s…
 • Until further notice – Until further notice má skratku UFN. UFN (Until further notice) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Until past… place – Until past… (place) má skratku TIP. TIP (Until past… (place)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Upevňovacie prostriedky vonkajšieho nákladu – External load attaching means means the structural components used to attach an external load to an aircraft, including external-load containers, the backup str…
 • Up-front Control System – …
 • Upgraded Programmable Display Generator – …
 • Úplne zbavené snehu a ľadu – Zcela zbaveno sněhu a ledu – Totally free of snow and ice…
 • Úplne zrušený – Zcela zrušen – Completely withdrawn…
 • Upper air route – Upper air route má skratku UAR. UAR (Upper air route) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • Upper area control centre – Upper area control centre má skratku UAC. UAC (Upper area control centre) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Upper control area – Upper control area má skratku UTA. UTA (Upper control area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Upper information centre – Upper information centre má skratku UIC. UIC (Upper information centre) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • úpravy vybavenie – …
 • Upward tendency in RVR during previous 10 minutes – Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes) má skratku U. U (Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné n…
 • Úrad pre civilné letectvo ČR CAA – Úřad zřízený zákonem č. 49/1997 Sb. k výkonu státní správy ve věcech civilního letectví ČR. …
 • Úrad pre civilné letectvo – …
 • úrad zapisujúci spoločné značky – Úrad zapisujúci spoločné značky je úrad, ktorý vedie iný ako štátny register alebo, ak je to vhodné, tú jeho časť, v ktorej sú zapísané lietadlá medzinárodnej p…
 • Úrad – Authority means the competent body responsible for the safety regulation of Civil Aviation. (See IEM 1. 1. Authority). Úřad znamená kompetentní orgán odpovědný …
 • Urban – Urban je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena U. Písmeno U je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…
 • Určovanie, určovať – Rozdělení kmitočtů, kódů SSR atd. státu, stanovišti nebo službě. Rozdělení 24 bit letadlových adres státu nebo úřadu zápisu společné značky. …
 • úroveň ohrozenia – …
 • úrovne údržby – …
 • Úrovňový heliport – Heliport umístěný na zemi nebo na vodní hladině. …
 • Uruguay – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Uruguay (Uruguay ), pozostáva zo znakov CX. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označeni…
 • Úsek konečného priblíženia – Takový úsek postupu přiblížení podle přístrojů, ve kterém je dokončeno přivedení letadla do směru přiblížení a také klesání na přistání. Úsek konečného přiblíže…
 • Úsek počiatočného priblíženia – Úsek postupu přiblížení podle přístrojů mezi fixem počátečního přiblížení a fixem středního přiblížení, nebo kde je to použitelné, fixem nebo bodem konečného př…
 • Úsek stredného priblíženia – Ten úsek postupu přiblížení podle přístrojů, který se nachází buď mezi fixem středního přiblížení a fixem nebo bodem konečného přiblížení, nebo mezi koncem post…
 • Úsek trate – Let zahrnující fáze vzletu, odletu, letu na trati ne kratšího než 15 minut, příletu, přiblížení a přistání. …
 • Usporiadanie letovej prevádzky – Dynamické, integrované uspořádání letového provozu a vzdušného prostoru (zahrnující letové provozní služby, uspořádání vzdušného prostoru a uspořádání toku leto…
 • Usporiadanie toku letovej prevádzky – Služba zřízená za účelem přispívat k bezpečnému, spořádanému a rychlému toku letového provozu, tím že zajistí, aby byla ATC kapacita využita v maximální možné m…
 • Usporiadať – Uspořádat – Arrange Arrange má skratku ARNG. ARNG (Arrange) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • ustálená rýchlosť letu pri počiatočnom stúpania so všetkými pracujúcimi motormi – V3 means steady initial climb speed with all engines operating. V3 znamená ustálenou rychlost letu při počátečním stoupání se všemi pracujícími motory. …
 • ustálenej zákruty – …
 • utajenia obrany – …
 • útlm elektromagnetických vĺn – …
 • útlm potlačeného pásma – …
 • Útlm – …
 • útoční displej vo výške očí – …
 • útočný letún všetkých druhov vojsk armády USA – …
 • Utorok – Úterý – Tuesday Tuesday má skratku TUE. TUE (Tuesday) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • uverejňovanie informácií – …
 • Uvoľnenie do prevádzky – Dokument, který obsahuje osvědčení potvrzující, že k němu vztažené práce údržby byly ukončeny uspokojujícím způsobem, ve shodě se schválenými údaji a postupy po…
 • Uzavreté pre akúkoľvek letovú prevádzku v noci – Uzavřeno pro veškerý letový provoz v noci – Closed to all night operations…
 • Uzavreté pre prevádzku IFR – Uzavřeno pro provoz IFR – Closed to IFR operations…
 • Uzavreté pre prevádzku VFR – Uzavřeno pro provoz VFR – Closed to VFR operations…
 • Uzavrieť alebo uzavretý alebo uzatvárajúci – Uzavřít nebo uzavřený nebo uzavírající – Close or closed or closing…
 • Uzavřeno – Uzavřeno – Closed…
 • Uzbekistán – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Uzbekistán (Uzbekistan ), pozostáva zo znakov UK. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je oz…
 • úzkopásmový prenos radarový informácie – …
 • uzlov / míľ za hodinu – …
 • uzly kalibrované vzdušnej rýchlosti – Knots calibrated airspeed unless otherwise specified, 1 Knot = 0, 5148 m/sec or 1, 689 ft/sec uzly kalibrované vzdušné rychlosti, 1 uzel = 0, 5148 m/s nebo 1, 6…
 • uzly – Knots má skratku KT. KT (Knots) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil A…
 • Uznávanie platnosti preukazov spôsobilosti – Úřední úkon, provedený ÚCL jako alternativa za vydání vlastního průkazu způsobilosti, kterým se uznává průkaz způsobilosti vydaný kterýmkoliv jiným smluvním stá…
 • Uzol za sekundu – …
 • Uzol – Uzel je jednotka rychlosti 1 námořní míle za hodinu. …
 • užitočné zaťaženie – …
 • užívateľ letiska – Užívateľ letiska – každá fyzická alebo právnická osobu zodpovedná za prepravu cestujúcich, pošty a/alebo nákladu leteckou dopravou z príslušného letiska alebo n…
 • Užívateľ syntetického výcvikového zariadenia užívateľ STD – Osoba, organizace nebo podnik požadující zápočty výcviku, zkoušení a přezkoušení na STD. …
 • užívateľ všeobecného letectva – …
 • užívateľ – Užívateľ Je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek činnosť v rámci areálu letiska. …