Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom X.

Letecké výrazy X:

  • x miliónov informácií za sekundu – …
  • X – Písmeno X je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
  • Xaver – Xaver je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena X. Písmeno X je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…
  • Xray – Xray predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena X. Anglická výslovnosť: (ECKS-RAY), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: eksrej. Písmeno …