Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom Y.

Letecké výrazy Y:

  • Y – Písmeno Y je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
  • Yankee – Yankee predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena Y. Anglická výslovnosť: (YANG-KEY), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: jenkí. Písmeno…
  • Yellow caution zone runway lighting – Yellow caution zone (runway lighting) má skratku YCZ. YCZ (Yellow caution zone (runway lighting)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovani…
  • Yes or affirm or affirmative or that is correct – Yes or affirm or affirmative or that is correct má skratku AFM. AFM (Yes or affirm or affirmative or that is correct) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na de…
  • Your – Your má skratku YR. YR (Your) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
  • Ypsilon – Ypsilon je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Y. Písmeno Y je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slo…