Jednoduché anglické číslice sa používajú v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Prvá časť tabuľky zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Pri hlasovej komunikácii využívame tieto číslice a ich ekvivalenty:

Číslo/ZnakKód v morzeovej abecedeEkvivalentAnglická výslovnosťSlovenská výslovnosť
1• – – – –One(WUN)uan
2• • – – –Two(TOO)
3• • • – –Three(TREE)frí
4• • • • –Four(FOW-ER)four
5• • • • •Five(FIFE)fájv
6– • • • •Six(SIX)siks
7– – • • •Seven(SEV-EN)sevn
8– – – • •Eight(AIT)eit
9– – – – •Nine(NAIN-ER)nájn
0– – – – –Zero(ZEE-RO)zírou
, Decimal(DEJ-SI-MAL)desiml
. Stop(STOP)stop