Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk.

PísmenoKód v morzeovej abecedeSlovný ekvivalentAnglická výslovnosťSlovenská výslovnosť
A• –Alfa(AL-FAH)alfa
B– • • •Bravo(BRAH-VOH)bravo
C– • – •Charlie(CHAR-LEE) alebo (SHAR-LEE)čárlí
D– • •Delta(DELL-TAH)delta
EEcho(ECK-OH)echo
F• • – •Foxtrot(FOKS-TROT)foxtrot
G– – •Golf(GOLF)golf
H• • • •Hotel(HOH-TEL)hotel
I• •India(IN-DEE-AH)india
J• – – –Juliett(JEW-LEE-ETT)džuliet
K– • –Kilo(KEY-LOH)kilo
L• – • •Lima(LEE-MAH)lima
M– –Mike(MIKE)májk
N– •November(NO-VEM-BER)novembr
O– – –Oscar(OSS-CAH)oskar
P• – – •Papa(PAH-PAAH)papa
Q– – • –Quebec(KEH-BECK)kébek
R• – •Romeo(ROW-ME-OH)rómeo
S• • •Sierra(SEE-AIR-RAH)siera
TTango(TANG-GO)tango
U• • –Uniform(YOU-NEE-FORM) alebo (OO-NEE-FORM)júniform
V• • • –Victor(VIK-TAH)viktor
W• – –Whiskey(WISS-KEY)wiski
X– • • –Xray(ECKS-RAY)eksrej
Y– • – –Yankee(YANG-KEY)jenkí
Z– – • •Zulu(ZOO-LOO)zulu