Pozri si video: Vrtuľník – SDU Fast Roping Demo 1 – SDU Fast Roping Demo 1

Charakteristika a popis videa: SDU Fast Roping Demo 1 – SDU Fast Roping Demo at Victoria Habour (Hong Kong)