Hiller Aircraft Corporation
Vrtuľníky Hiller Aircraft Corporation

Databáza vrtuľníkov Hiller Aircraft Corporation

Prehľad vrtuľníkov výrobcu Hiller Aircraft Corporation. Vyberte si vrtuľník a pokračujte.

Databáza vrtuľníkov Hiller Helicopters United

Prehľad vrtuľníkov výrobcu Hiller Helicopters United. Vyberte si vrtuľník a pokračujte.

Prehľad helikoptér:

UH-12E3
UH-12E3T

Zdroj: www.hilleraircraft.com