PZL-Swidnik (Mil) Mi-2, OM-MIN, 527734072, -, -

Základné informácie o vrtuľníku OM-MIN

  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: PZL-Swidnik (Mil) Mi-2
  • Poznávacia značka / Registration Marks: OM-MIN
  • Výrobné číslo / Serial Number: 527734072
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator:
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: OK-MIN, OM-MIN

Poznámky / Notes

Vrtuľník je stiahnutý z používania.

Video OM-MIN

Našli ste na internete video tohoto vrtuľníka? Pošlite nám odkaz na náš e-mail.

Ďalšie fotografie OM-MIN / Consecutive photos of OM-MIN

OM-MIN, PZL-Swidnik (Mil) Mi-2, 527734072

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom. Would you like to add any information about helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.


Pridaj komentár