PZL-Swidnik (Mil) Mi-2, OM-MIP, 527736072, -, -

Základné informácie o vrtuľníku OM-MIP

  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: PZL-Swidnik (Mil) Mi-2
  • Poznávacia značka / Registration Marks: OM-MIP
  • Výrobné číslo / Serial Number: 527736072
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator:
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: OK-MIP, OM-MIP, OK-MIP

Poznámky / Notes

Vrtuľník je stiahnutý z používania.

Video OM-MIP

Našli ste na internete video tohoto vrtuľníka? Pošlite nám odkaz na náš e-mail.

Ďalšie fotografie OM-MIP / Consecutive photos of OM-MIP

OM-MIP, PZL-Swidnik (Mil) Mi-2, 527736072

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom. Would you like to add any information about helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.


Pridaj komentár