Mil Mi-8T, OM-AVP, 98841500, UTair Europe, s.r.o., UTair Europe, s.r.o.

Základné informácie o vrtuľníku OM-AVP

  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: Mil Mi-8T
  • Poznávacia značka / Registration Marks: OM-AVP
  • Výrobné číslo / Serial Number: 98841500
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner: UTair Europe, s.r.o.
  • Prevádzkovateľ / Operator: UTair Europe, s.r.o.
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: CCCP-24145, RA-24145, OM-AVP

Poznámky / Notes

Vrtuľník je registrovaný na Leteckom úrade SR.

Video OM-AVP

Ďalšie fotografie OM-AVP / Consecutive photos of OM-AVP

OM-AVP, Mil Mi-8T, 98841500OM-AVP, Mil Mi-8T, 98841500OM-AVP, Mil Mi-8T, 98841500

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom. Would you like to add any information about helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.


Pridaj komentár