NA, OM-XRC, ???, -, -

Základné informácie o vrtuľníku OM-XRC

  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: NA
  • Poznávacia značka / Registration Marks: OM-XRC
  • Výrobné číslo / Serial Number: ???
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator:
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: ???

Poznámky / Notes

Osud vrtuľníka je neznámy. Pomôžte nám ho identifikovať.

Video OM-XRC

Našli ste na internete video tohoto vrtuľníka? Pošlite nám odkaz na náš e-mail.

Ďalšie fotografie OM-XRC / Consecutive photos of OM-XRC

OM-XRC, NA, ???

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom. Would you like to add any information about helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.


Komentáre