Robinson R44 Raven, OM-JOM, 1364, Martin Klíma, Martin Klíma

Základné informácie o vrtuľníku OM-JOM

  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: Robinson R44 Raven
  • Poznávacia značka / Registration Marks: OM-JOM
  • Výrobné číslo / Serial Number: 1364
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner: Martin Klíma
  • Prevádzkovateľ / Operator: Martin Klíma
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: G-WAFU,OM-JOM

Poznámky / Notes

Vrtuľník je registrovaný na Leteckom úrade SR.

Video OM-JOM

Našli ste na internete video tohoto vrtuľníka? Pošlite nám odkaz na náš e-mail.

Ďalšie fotografie OM-JOM / Consecutive photos of OM-JOM

OM-JOM, Robinson R44 Raven, 1364OM-JOM, Robinson R44 Raven, 1364OM-JOM, Robinson R44 Raven, 1364

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom. Would you like to add any information about helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.


Komentáre