RotorWay Exec 90, OM-LHL, 5156/010/97, -, -

Základné informácie o vrtuľníku OM-LHL

  • Typ vrtuľníka / Helicopter Type: RotorWay Exec 90
  • Poznávacia značka / Registration Marks: OM-LHL
  • Výrobné číslo / Serial Number: 5156/010/97
  • Vlastník vrtuľníka / Helicopter Owner:
  • Prevádzkovateľ / Operator:
  • Súvisiace registrácie / Consecutive registrations: OM-LHL

Poznámky / Notes

Osud vrtuľníka je neznámy.

Video OM-LHL

Našli ste na internete video tohoto vrtuľníka? Pošlite nám odkaz na náš e-mail.

Ďalšie fotografie OM-LHL / Consecutive photos of OM-LHL

OM-LHL, RotorWay Exec 90, 5156/010/97

Doplniť informácie / Add information

V prípade záujmu o doplnenie informácií o vrtuľníku môžete pridať komentár na koniec tejto stránky alebo nás kontaktujte e-mailom. Would you like to add any information about helicopter? Feel free to add a comment at the bottom of this page or contact us by e-mail.

Letecký register vrtuľníkov / Slovak aircraft register

Návrat na prehľadovú stránku vrtuľníkov na Slovensku (OM) Letecký register vrtuľníkov.


Pridaj komentár