Testy z letectva on-line

Aerodynamika X66 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Aerodynamika X66. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Indukovaná rýchlosť vzniká vplyvom vyrovnávania tlakov pod a nad krídlom a ich výslednica má smer

zhora dole kolmo na nabiehajúci prúd

zhora dole kolmo na tetivu

zhora dole kolmo na strednú krivku

Otázka č. 2
Ohnutie konca krídla smerom nahor nazývame

koncový oblúk

slot

winglet

Otázka č. 3
Ohnutie konca krídla smerom nahor alebo dole má za účinok

zväčšenie vztlaku

zmenšenie indukovaného odporu

zväčšenie odporu

Otázka č. 4
Pri obtekaní profilu je rozloženie tlaku nasledujúce

a

b

c

Otázka č. 5
Uhol nábehu je znázornený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 6
Polára profilu je na obrázku

a

b

c

Otázka č. 7
Vztlaková čiara nesymetrického profilu je na obrázku

a

b

c

Otázka č. 8
Vyrovnávanie tlakov pod a nad krídlom pri kladnom uhle nábehu je správne znázornené na obrázku

a

b

c

Otázka č. 9
Indukovaná rýchlosť ovplyvní obtekanie profilu tak, že pôvodný uhol nábehu sa zmení na efektívny uhol nábehu znázornený na obrázku

a

b

c

Otázka č. 10
Pri použití vztlakovej klapky sa vztlaková čiara posunie ako na obrázku

a

b

c

Otázka č. 11
Pri použití slotov sa vztlaková čiara krídla posunie v súlade s obrázkom

a

b

c

Otázka č. 12
Správna poloha KRIT je na vztlakovej čiare správne znázornená na obrázku

a

b

c

Otázka č. 13
Pri obtekaní krídla dochádza k vzniku vztlaku. Jeho veľkosť vypočítame podľa vzťahu

Y = cy.  . v2. b

Y = cy.  . v2. s

Y =  . s. v. q. cy

Otázka č. 14
Pri obtekaní krídla dochádza k vzniku odporu. Jeho veľkosť vypočítame podľa vzťahu

X =  . v. s. cx

X = cy.  . v2. s

X = cx.  . v2. s

Otázka č. 15
Pri lete nízka nad zemou vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

indukovaný odpor lietadla zmenší

vztlak lietadla zväčší

indukovaný odpor lietadla zväčší

Otázka č. 16
Čím väčšia bude štíhlosť krídla, tým

väčší bude jeho indukovaný odpor

menší bude jeho indukovaný odpor

sa indukovaný odpor lietadla zväčší

Otázka č. 17
Polára lietadla predstavuje závislosť

súčiniteľov cX a cY od uhla kĺzania

súčiniteľov cX a cY od uhla nábehu

súčiniteľov cm a cX od uhla nábehu

Otázka č. 18
Vztlak vznikajúci na profile pôsobí kolmo na

tetivy

strednú krivku

vektor nabiehajúceho nerozrušeného prúdu

Otázka č. 19
Vztlaková čiara profilu je závislosť

cY od cX

cX od uhla nábehu

cY od uhla nábehu

Otázka č. 20
Výraz pre dynamický tlak nabiehajúceho prúdu vzduchu je

q =  . v2

q =  . v. s

q =  . v2. cy