Prehľad leteckých testov

Nové testy z letectva

Spravte si nové letecké testy. Spolu 154 nových leteckých testov je označených písmenom X alebo Y a obsahujú okrem klasických otázok i obrázkové otázky, fotky, rovnice a výpočty. Želáme Vám veľa úspechov!

Aerodynamika

Elektrotechnika

Meteorológia

Letecká navigácia

Letecké pohonné jednotky

Letecké právne predpisy

Letiská L-14

Všeobecnné vedomosti o lietadlách

Palubné prístroje

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 a prevádzkové postupy

Pravidlá lietania L-2

Predpis o letových prevádzkových službách L-11

Prevádzka lietadiel

Rádiotechnika

Spojovací predpis a komunikácia

Návrat na zoznam testov