Testy z letectva on-line

Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42 - letecký test
(20 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Postupy pre letové prevádzkové služby L-4444 X42. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Údaj QNH sa vzťahuje k

strednej hladine mora

vzťažnému bodu letiska

prahu VPD

Otázka č. 2
Pri podobnosti rádiotelefónnej volacej značky môže zmenu vykonať

stanovisko letových prevádzkových služieb

len stanovisko riadenia letovej prevádzky

veliteľ lietadla

Otázka č. 3
Rozostupy medzi letmi VFR a IFR sa musia zabezpečovať

v riadenom okrsku letiska

v priestore letových ciest

vo vzdušnom priestore triedy C

Otázka č. 4
Vertikálne rozostupy sa zaisťujú

dodržovaním predpísaných postupov na nastavenie výškomerov

dodržovaním pridelených hladín

pridelením rôznych hladín lietadlám

Otázka č. 5
Minimálne cestovné hladiny musia byť vzdialené od spodnej hranice riadenej oblasti

o 600 m

o vertikálny rozostup na základe údajov QNH

minimálne o 300 m

Otázka č. 6
Ak je počiatočná fáza neriadeným letom a nasledujúca fáza riadeným, vyzve sa veliteľ lietadla, aby sa spojil s oblastným strediskom, v ktorého oblasti sa let ako riadený začne, a aby

počkal na ďalšie dispozície

si vyžiadal povolenie od tohoto strediska

vyslal hlásenie o polohe

Otázka č. 7
Povolenie k letu s vlastným dodržaním rozostupov v meteorologických podmienkach pre let za viditeľnosti sa vydáva

na žiadosť veliteľa lietadla alebo s jeho súhlasom

na žiadosť príslušného oblastného strediska riadenia alebo s jeho súhlasom

ak ostatní velitelia s tým v príslušnej oblasti súhlasia

Otázka č. 8
Konfliktnou prevádzkou sa rozumejú riadené lety lietadiel, ktorými služba RLP zaisťuje rozostupy, ak

letia v malej vzdialenosti

medzi nimi došlo k zníženiu predpísaných rozostupov

sa im odovzdali informácie o konfliktnej prevádzke

Otázka č. 9
Let VFR s iným letom VFR

nemôže vytvoriť konfliktnú prevádzku v triede B

môže vytvoriť konfliktnú prevádzku v triede B

môže vytvoriť konfliktnú prevádzku len v riadenom okrsku medzinárodných letísk

Otázka č. 10
Lietadlu, ktoré je v stave núdze sa

musí dať prednosť pred všetkými ostatnými

zvyčajne dáva prednosť pred všetkými ostatnými

dáva prednosť pred všetkými ostatnými na základe rozhodnutia veliteľa lietadla

Otázka č. 11
Veliteľ lietadla, ktorý prijme správu o lietadle klesajúcom v núdzi, opustí nebezpečný priestor a čaká na príslušnom rádiovom kmitočte na

ďalšie povolenie od stanoviska RLP

vývoj situácie

prechod na iný kmitočet

Otázka č. 12
Akonáhle je stanovisku LPS známe, že v priestore jeho zodpovednosti sa zakročuje proti lietadlu, musí okrem iného

informovať prevázkovateľa lietadla

nadviazať spojenie so zakročujúcim lietadlom

informovať pilota lietadla, proti ktorému sa zakročuje, o zakročovaní

Otázka č. 13
O tom, či sa poletí na náhradné letisko rozhoduje

príslušný orgán prevádzkovateľa

príslušný orgán služby RLP

veliteľ lietadla

Otázka č. 14
Ak sa rozhodne veliteľ lietadla letieť na náhradné letisko, musí to oznámiť

letiskovej riadiacej veži náhradného letiska

príslušnému orgánu služby RLP a prevádzkovateľovi

stanovisku RLP, ktoré let riadi a vyžiadať si letové povolenie

Otázka č. 15
Ak sa veliteľ lietadla rozhodne neletieť na náhradné letisko na žiadosť stanoviska RLP

môže sa mu to zamietnuť z dôvodu stavu letiska v prípadoch tiesne

nesmie sa mu to zamietnuť z dôvodu nepriaznivého počasia

môže sa mu to zamietnuť na základe žiadosti príslušného vojenského stanoviska riadenia

Otázka č. 16
Odlietavajúce lietadlo môže stúpať s vlastným dodržaním rozostupov

so súhlasom veliteľa lietadla a lietadiel v jeho blízkosti

na žiadosť alebo so súhlasom veliteľa lietadla

za predpokladu, že sa velitelia lietadiel vidia a vyhlásia, že rozostupy dodržia

Otázka č. 17
Prilietavajúce lietadlo môže klesať s vlastným dodržaním rozostupov

so súhlasom veliteľa lietadla a lietadiel v jeho blízkosti

za predpokladu, že sa velitelia lietadiel vidia a vyhlásia, že rozostupy dodržia

na žiadosť alebo so súhlasom veliteľa lietadla

Otázka č. 18
Vstup do vyčkávacieho obrazca sa musí vykonávať podľa

rozhodnutia pilota

uverejnených postupov

smeru a rýchlosti vetra

Otázka č. 19
Ak vykonáva prilietavajúce lietadlo priame priblíženie, môže odlietavajúce lietadlo vykonať vzlet v ktoromkoľvek smere

najneskôr 3 minúty pred vypočítaným časom príletu približujúceho sa lietadla na prah prístrojovej dráhy

okrem smeru približujúceho sa lietadla do 3 minút pred vypočítaným časom pristátia

najneskôr 5 minút pred vypočítaným časom príletu približujúceho sa lietadla na prah prístrojovej dráhy

Otázka č. 20
Letiskové riadiace veže musia hlásiť príslušnému oblastnému stredisku riadenia, ak lietadlo, ktoré bolo letiskovej riadiacej veži odovzdané

nepristane do 10 minút po vypočítanom čase vstupu do CTR

nepristane do 5 minút po vypočítanom čase pristátia

sa ohlási 5 minút po vypočítanom čase príletu