Prehľad leteckých testov

Komplexné testy z letectva

Spravte si komplexné testy, zložené z viacerých oblastí letectva a otestujte si svoje znalosti pred skúškami. Komplexné testy obsahujú 124 testov. Želáme Vám veľa úspechov!

Komplexné letecké testy "KOMPLEX 1"

Komplexné letecké testy "KOMPLEX 2"

Komplexné letecké testy "KOMPLEX 3"

Komplexné letecké testy "KOMPLEX 4"

Návrat na zoznam testov