Testy z letectva on-line

Komplexný test 30 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 30. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Strata spôsobilosti člena lietajúceho personálu môže okrem iného nastať z dôvodov

zdravotných

osobných

organizačných

Otázka č. 2
Letová príručka lietadla

je založená u výrobcu lietadla a nemusí byť na palube lietadla

musí byť na palube lietadla

nemusí byť na palube lietadla, ale prevádzkovateľ ju musí mať

Otázka č. 3
Búrka je:

súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou

súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom

súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou, pričom búrku nemusia vždy sprevádzať blesky

Otázka č. 4
Pristávací podvozok s hydraulickým ovládaním je vo vysunutej polohe zamknutý

hydraulickými zámkami

mechanickými zámkami

hydraulickými a mechanickými zámkami

Otázka č. 5
Maximálna doba platnosti osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla je

12 mesiacov

6 mesiacov

18 mesiacov

Otázka č. 6
Rušenie príjmu rádiového signálu na lietadle je spôsobené

atmosférickými poruchami

priemyselnými zdrojmi rušenia a prístrojmi a agregátmi na palube

atmosférickými poruchami, priemyselnými zdrojmi rušenia a agregátmi a prístrojmi na palube

Otázka č. 7
Slovenský výraz výstražný radarový systém znamená v angličtine:

radar warning receiver

multirole fighter

loiter time

Otázka č. 8
Praktický dosah lietadlovej rádiostanice je

do dvojnásobnej vzdialenosti za obzor

do vzdialenosti priamej viditeľnosti

do trojnásobnej vzdialenosti za obzor

Otázka č. 9
Slovenský výraz snímač plameňa znamená v angličtine:

engine bay

flame detector sensor

aft cockpit

Otázka č. 10
Výskyt alebo očakávaný výskyt silnej námrazy obsahuje

TAF

TREND

SIGMET

Otázka č. 11
Vyberte správnu skratku pre Automatický zameriavač

ADIZ

AFIS

ADF

Otázka č. 12
Čerpadlá v palivovej sústave zabezpečujú

plnenie nádrží palivovej sústavy

dodávku paliva s potrebným tlakom

odsávanie prebytočného paliva z palivovej sústavy motora

Otázka č. 13
Geometrickými charakteristikami krídla sú

uhol nábehu, rozpätie, hĺbka, štíhlosť, šíp, zúženie, uhol vzopätia, plocha

plocha, uhol šípu, štíhlosť, dĺžka strednej aerodynamickej tetivy

rozpätie, hĺbka, dĺžka strednej aerodynamickej tetivy, štíhlosť, zúženie, uhol šípu, uhol vzopätia a skrútenie krídla, plocha krídla

Otázka č. 14
Pri približnom prevode ft/min na m/s možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

ft/min x 200

ft/min : 60

ft/min : 200

Otázka č. 15
Anglický výraz cell znamená v slovenčine:

skupina lietadiel

tesnenie

letový výkon

Otázka č. 16
Letecký navigátor a palubný inžinier patrí medzi

letovú posádkuk

ostatný personál

obslužný personál

Otázka č. 17
Každá snímacia trubica na snímanie celkového a statického tlaku musí mať pri letoch v oblasti námrazy

vhodne tvarovaný a dostatočne dlhý držiak

ochranný kryt so signalizačným práporkom

vyhrievacie zariadenie so signalizáciou činnosti

Otázka č. 18
Tiesňovú prevádzku môže ukončiť

stanica v tiesni

stanica riadiaca

stanica v tiesni alebo stanica riadiaca

Otázka č. 19
Anglický výraz seal znamená v slovenčine:

tesnenie

prídavné spaľovanie

poškodenie počas letu

Otázka č. 20
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

APRON

GROUND

APPROACH

Otázka č. 21
Medzi zdroje prirodzeného magnetizmu nepatrí

Zem (zemeguľa)

magnetické železné rudy

elektromagnety a kovové umelé magnety

Otázka č. 22
Slovenský výraz pohon znamená v angličtine:

sideslip

propulsion

killer scout

Otázka č. 23
Verejné letiská

okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Letecký úrad

prijímajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá

sú letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

Otázka č. 24
Protinámrazové systémy sú zamerané na odstránenie námrazy vznikajúcej na

trupe a motorových gondolách

vstupnom ústrojenstve pohonných jednotiek

aerodynamicky tvarovaných plochách lietadla

Otázka č. 25
Schopnosť prenosu zaťaženia materiálu rastie

so zvýšenou jemnosťou a homogenitou štruktúry obmedzujúcej výskyt porúch na úrovni zŕn, kryštálov alebo vlákien, ktoré sú ich základnou štruktúrou

s rastúcim podielom nežiadúcich prímesí v materiáli

tepelným spracovaním a pridaním lepidla a laku

Otázka č. 26
Medzi ktorými poludníkmi prešlo na svojej zdanlivej dráhe slnko za 1 h ?

od 10 E do 10 W.

od 10 W do 5 E.

od 5 E do 10 W.

Otázka č. 27
Slovenský výraz kontajner znamená v angličtine:

emergency oxygen system

airflow

dispenser

Otázka č. 28
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

stredoeurópsky čas

svetový koordinovaný čas

greenwichský čas

Otázka č. 29
Anglický výraz glare shield znamená v slovenčine:

ochrana proti oslneniu

rýchlosť

nosná (aerodynamická) plocha

Otázka č. 30
Pilot určený prevádzkovateľom alebo v prípade všeobecného letectva vlastníkom na plnenie povinností veliteľa, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie letu je:

kapitán lietadla

veliteľ lietadla

každý pilot nachádzajúci sa na palube lietadla