Testy z letectva on-line

Komplexný test 63 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 63. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Čas východu a západu slnka je publikovaný vAIP-e, časť:

FAL

SAR

GEN

Otázka č. 2
Na zemepisnej dĺžke 117o 42´ W je pásmový čas 10 h 52 min 18 s. Aký je čas UTC ?

18 h 52 min 18 s

16 h 25 min 13 s

19 h 25 min 33 s

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre Opakujte, Opakujem

RPT

RV

RTE

Otázka č. 4
Pri lete vo väčších výškach je rýchlosť vo výške v porovnaní s rýchlosťou pri zemi

rovnaká

väčšia

menšia

Otázka č. 5
Stabilita je schopnosť lietadla, ktorá lietadlo

po vychýlení z ustáleného letu uvedie do pôvodného stavu bez zásahu pilota

po vychýlení z ustáleného letu vráti do pôvodného stavu so zásahom pilota

po vychýlení z ustáleného letu uvedie do druhého ustáleného letu bez zásahu pilota

Otázka č. 6
Pri približnom prevode ft/min na m/s možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

ft/min x 200

ft/min : 60

ft/min : 200

Otázka č. 7
SNOWTAM je správa

o výške snehovej pokrývky v okolí leteckej meteorologickej stanice

o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy

o významnej zmene intenzity sneženia na cieľovom letisku

Otázka č. 8
Pre stabilne zvrstvenú vzduchovú hmotu sú typické javy

hmly, mrholenie a nízka oblačnosť druhu St

búrky, prehánky a nárazy vetra

hmly, búrky a premenlivé počasie

Otázka č. 9
Čo sú izohypsy? Čiary

rovnakej rýchlosti

rovnakej výšky určitej izobarickej hladiny

rovnakej výšky izotermy 0°C

Otázka č. 10
Za medzinárodný let sa považuje každý let civilného lietadla, pri ktorom vymedzená letová cesta alebo schválená trať vedie

z medzinárodného letiska na iné medzinárodné letisko

cez štátne hranice

z vnútroštátneho letiska na letisko s medzinárodnou prevádzkou

Otázka č. 11
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria okolo Zeme následkom jednoduchého alebo mnohonásobného odrazu od ionosféry sa nazývajú

povrchová vlna

priama vlna

priestorová vlna

Otázka č. 12
Anglický výraz turbofan engine znamená v slovenčine:

motor s turbodúchadlom

klopenie

magnetické deklinácie

Otázka č. 13
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška rádia?

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 14
Vyberte správnu skratku pre Letová informačná oblasť

FIR

FIC

FISA

Otázka č. 15
VKV zameriavače používajú ako základný prvok

sústavu dipólov

prútovnú anténu

parabolickú anténu

Otázka č. 16
TAF je označením predpovede

dvojhodinovej

letiskovej

letovej

Otázka č. 17
Zosilnená prepážka trupu plní funkciu

ako prepážka tvarová a navyše prenáša sústredené zaťaženie od pripojeného uzla

pri prenášaní sústredených zaťažení

pri stabilizácii priečneho tvaru trupu a v miestnom odvádzaní plošných síl od pripojeného poťahu

Otázka č. 18
Všetky lietadlá sú vybavené pevným navigačným svetlom blízko nebežnej hrany na konci každého krídla.

Svetlo na pravom konci krídla je zelené a na ľavom je červené.

Svetlo na pravom konci krídla je červené a na ľavom je zelené.

Svetlo na pravom konci krídla je zelené a na ľavom je biele.

Otázka č. 19
Pristátie lietadla má tieto časti

kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie, dojazd

kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie

kĺzanie, prechod, dosadnutie, dobeh

Otázka č. 20
Traťový uhol zemepisný [Tuz] je:

uhol, ktorý zviera severná vetva poludníka s kurzom letu.

uhol, ktorý zviera severná vetva miestneho poludníka s traťou.

uhol, ktorý zviera trať s význačným orientačným bodom.

Otázka č. 21
Slovo oznámte znamená

rád by som vedel, alebo prajem si obdržať

oznámte mi Vašu žiadosť

odovzdajte mi nasledujúce informácie

Otázka č. 22
Dynamický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov daný ako

rozdiel celkového a statického tlaku

rozdiel statického a celkového tlaku

súčet celkového a statického tlaku

Otázka č. 23
Letecká informačná príručka musí byť opravovaná buď výmenou listov alebo ručne

pravidelne 1x za rok

pravidelne 2x za rok

v takých časových intervaloch, ktoré zabezpečujú jej udržovanie v platnosti

Otázka č. 24
Pilnostná správa má prednosti

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

podľa potreby

Otázka č. 25
Anglický výraz engine performance znamená v slovenčine:

výkon motora

letová spôsobilosť

prídavné útočné systémy

Otázka č. 26
Letecká mapa ICAO 1:500 000 je konštruovaná na podklade projekcie:

Merkátorovej projekcii.

mnohokužeľovej Lambertovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 27
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška vysielania?

áno

podľa potreby

nie

Otázka č. 28
V akom smere sa s výškou stáča vietor vo vrstve trenia na severnej pologuli?

v smere na západ

vpravo

vľavo

Otázka č. 29
Vyberte správne skrátenie nasledujúcej rádiotelefonickej volacej značky lietadla MAGISTER OK LOW

MAGISTER OOW

OK LOW

MAGISTER OW

Otázka č. 30
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

0,3048 m

3,0480 m

33,2800 m