Testy z letectva on-line

Komplexný test 64 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 64. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Letový plán (Flight plan) predstavuje

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových prevádzkových služieb

stanovené údaje o uskutočnenom lete lietadla, ktoré sa vykazujú stanovištiam letových prevádzkových služieb po pristátí

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú veliteľovi lietadla so žiadosťou o ich dodržanie

Otázka č. 2
Anglický výraz stall znamená v slovenčine:

kontrola letovej prevádzky

vojenská letecká základňa

zhasnutie motora (pri preťažení)

Otázka č. 3
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

letecká pevná služba

letecká rozhlasová služba

letecká pohyblivá služba

Otázka č. 4
Vztlaková čiara profilu je závislosť

cY od uhla nábehu

cY od cX

cX od uhla nábehu

Otázka č. 5
Diaľkový prenos u súčasných leteckých tlakomerov je prevažne

mechanický

hydraulický

elektrický

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre Nad úrovňou zeme

GND

AGA

AGL

Otázka č. 7
Hmotové vyváženie kormidiel

vylepšuje ich aeroelastické charakteristiky

zmenšuje ohybové namáhanie kormidiel

zmenšuje sily v riadení

Otázka č. 8
Pre približný prevod metrov na stopy (feet), možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

m x 0,3

m : 10 x 3

m x 3 + 10%

Otázka č. 9
Anglický výraz piston engine znamená v slovenčine:

piestový motor

pokyny na údržbu

cyklus

Otázka č. 10
Definícia: podmienky, hroziace vážnym alebo bezprostredným nebezpečím, vyžadujúce okamžitú pomoc, je definícia

tiesne

pilnosti

prednosti letu

Otázka č. 11
Číslo (nie frekvencia) 100,725 sa slovami vysiela

jeden sto čiarka sedem dva päť

jeden nula nula čiarka sedem dva päť

sto čiarka sedemstodvadsať päť

Otázka č. 12
Letová príručka lietadla

je založená u výrobcu lietadla a nemusí byť na palube lietadla

musí byť na palube lietadla

nemusí byť na palube lietadla, ale prevádzkovateľ ju musí mať

Otázka č. 13
Jasné biele pristávacie svetlá slúžia obyčajne na väčšine lietadiel na zvýšenie bezpečnosti a viditeľnosti počas pristávania.

Pristávacie svetlá musia byť vždy zapnuté, keď je motor v behu.

Pristávacie svetlá môžu byť použité len pri nočných pristátiach.

Pristávacie svetlá osvetľujú pristávaciu dráhu na zle osvetlených letiskách.

Otázka č. 14
Aerodynamické prostriedky odľahčovania síl v riadení upravujú

veľkosť aerodynamickej sily na kormidle

závesový moment aerodynamických síl na kormidle

rozsah výchyliek kormidla

Otázka č. 15
Na činnosť väčšiny palivomerov nemá vplyv

zmena statického tlaku a vlhkosti vzduchu

zmena teploty a druhu paliva

zmena tvaru nádrže a miesto uloženia snímača

Otázka č. 16
Vodorovné chvostové plochy majú na pozdĺžnu stabilitu lietadla

záporný vplyv

kladný vplyv

nemajú vplyv

Otázka č. 17
Rušenie príjmu rádiového signálu na lietadle je spôsobené

atmosférickými poruchami

priemyselnými zdrojmi rušenia a prístrojmi a agregátmi na palube

atmosférickými poruchami, priemyselnými zdrojmi rušenia a agregátmi a prístrojmi na palube

Otázka č. 18
Anglický výraz interceptor fighter group znamená v slovenčine:

prepadová stíhacia letka

zameranie

nasatie vtáka

Otázka č. 19
Slnko zapadá podľa Tabuľky pre 15o E v čase 17:31 UTC. Letíte do bodu KBT (19o 30´ E) kurzom 270o z VBT do KBT, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti S=270 km, traťovou rýchlosťou W=180 km/h. Kedy najneskôr musíte vzlietnuť, aby ste pristáli najneskôr do západu slnka? Doba letu po okruhu je 2 x 5 min.

14:33 UTC

15:33 SW

16:33 SEČ

Otázka č. 20
Podľa Tabuľky na 15o E slnko vychádza v čase 08 h 46 min. Vypočítajte východ slnka pre miesto nachádzajúce sa na 22o 15´ E.

08 : 17 h

09 : 15 h

08 : 18 h

Otázka č. 21
Vypočítajte potrebné množstvo LPH, vrátane navigačnej zásoby (45´), pre trať Lučenec - Nitra, ak je dané: Vp = 180 km/h, S = 120 km. Uvažujte so spotrebou 40 l/h, a s letom po okruhu v trvaní 2 x 5´.

63 l

69 l

33 l

Otázka č. 22
Anglický výraz airworthiness znamená v slovenčine:

klapka

letová spôsobilosť

prioritné ovládanie

Otázka č. 23
Vplyv blízkosti zeme na poláru lietadla je

zanedbateľný

posúva poláru do oblasti s menšími cx pre dané cy

posúva poláru do oblasti s väčšími cx pre dané cy

Otázka č. 24
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Kríže jednej nápadnej farby, žlté alebo biele, vyložené horizontálne na prevádzkovej ploche alebo jej časti, vyznačujú

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

plochu uzavretú pre pohyby lietadiel

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 25
Palivomery nevyužívajú ako metódu merania

turbínovú (tachometrickú) a dynamickú (klapkovú)

plavákovú alebo rádioizotopickú metódu

kapacitnú alebo hydrostatickú metódu

Otázka č. 26
V prípade, že bolo nadviazané uspokojivé spojenie, služba (stanovisko) sa vo volacej značke

nemôže vynechať

môže vynechať

musí vynechať

Otázka č. 27
Periodické pohyby zemskej atmosféry vyvolané gravitačným účinkom Mesiaca a Slnka, ktoré sa vzhľadom na malú hustotu atmosféry prejavujú len nevýznamným kolísaním tlaku vzduchu sa nazývajú:

tropická noc

studený front

slapové javy

Otázka č. 28
Anglický výraz centerbody znamená v slovenčine:

hlavné telo

servo ovládače

bezdymová prevádzka

Otázka č. 29
Ionosféra sa skladá z

elektrónov a voľných iontov

voľných iontov a neutrónov

elektrónov a neutrónov

Otázka č. 30
Elektrickou sieťou lietadla rozumieme

rozvod, spínače, rozvádzače, poistky, meracie prístroje siete a pomocné systémy

komplex vodičov slúžiacich na rozvod elektrickej energie od zdrojov k spínačom

komplex všetkých vodičov v lietadle