Testy z letectva on-line

Komplexný test 79 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 79. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Podľa počtu motorov delíme lietadlá na

jednomotorové, dvojmotorové a viacmotorové

jednomotorové a viacmotorové

párové a nepárové

Otázka č. 2
Jeden MPH je: [prevod MPH na km/h]

1,609 km/h

1,852 km/h

3,280 km/h

Otázka č. 3
Geometrickým skrútením krídla rozumieme

postupnú zmenu hrúbky profilov od koreňa ku koncu krídla

ohnutie konca krídla smerom nahor

postupnú zmenu uhlu nastavenia profilu od koreňa ku koncu krídla

Otázka č. 4
Meranie vetra

vietor je určený rýchlosťou

vietor je určený smerom z ktorého vanie a rýchlosťou

vietor je určený smerom kam vanie a rýchlosťou

Otázka č. 5
Frekvencia na spojenie (napr. TWR Žilina) - je publikovaná v AIP-e, časť:

AGA

GEN

AD

Otázka č. 6
Slovenský výraz krídlo znamená v angličtine:

wingspan

wing

targeting sensor

Otázka č. 7
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti

odborne spôsobilí

zdravotne a odborne spôsobilí

zdravotne spôsobilí s požadovaným vzdelaním

Otázka č. 8
Kormidlá letúna sú najviac namáhané

tlakom

ohybom v normálnej rovine

krútením v priečnom reze

Otázka č. 9
Anglický výraz empennage znamená v slovenčine:

prídavné vonkajšie nádrže

laserové diaľkomery

chvostové plochy

Otázka č. 10
Na meranie parametrov elektrickej siete na lietadle sa väčšinou používajú

voltmetre a ampérmetre

watmetre alebo iný ekvivalent na meranie výkonu

selsyny

Otázka č. 11
Ako stanovíme priemernú výšku pre výpočet PVR, ak stúpanie začíname v 500 m?

od cestovnej výšky odrátame 500 m, získanú hodnotu delíme dvoma a pripočítame 500 m.

delíme cestovnú výšku dvoma a pripočítame 500 m.

delíme 500 m dvoma a pripočítame polovicu cestovnej výšky.

Otázka č. 12
Ak jednoduchý rýchlomer ukazuje určitú rýchlosť vo výške, je táto vzhľadom na rýchlosť lietadla voči zemi

menšia

väčšia

nemení sa

Otázka č. 13
Slovenský výraz možnosť tankovania vo vzduchu znamená v angličtine:

air refueling capability

internal fuel (tanks)

canopy seal

Otázka č. 14
Anglický výraz bulkheads znamená v slovenčine:

piestový motor

výstuhy trupu

dvojmiestna verzia

Otázka č. 15
Slovenský výraz tesnenie kabíny znamená v angličtine:

power turbine

combat capability

canopy seal

Otázka č. 16
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci nadmorskú výšku

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 17
Slovenský výraz výšková skúška znamená v angličtine:

fuel pump

afterburner

altitude test

Otázka č. 18
Priečnu obratnosť lietadla posudzujeme podľa

účinku krídielok

účinku smerového kormidla

účinku výškového kormidla

Otázka č. 19
Pri kritickom Machovom čísle dochádza

ku vzniku rázovej vlny na nábežnej a odtokovej hrane

na profile k takému urýchleniu prúdu vzduchu, že jeho miestna rýchlosť dosiahne rýchlosť zvuku a vznikne slabá priama rázová vlna

ku vzniku rázovej vlny na nábežnej hrane

Otázka č. 20
Slovenský výraz osa letu znamená v angličtine:

landing lights

center line

nozzle

Otázka č. 21
Množstvo spotrebičov zapojených na zdroj elektrickej energie sa riadi jeho

napätím

vzájomným zapojením

výkonom

Otázka č. 22
Nesmerové rádiomajáky (NDB) pracujú v pásme

10,2 - 13,6 kHz

112 - 118 MHz

150 - 1 750 kHz

Otázka č. 23
Jednu polohovú čiaru môžeme použiť na:

určenie polohy.

kontrolu vzdialenosti od rádionavigačného zariadenia.

kontrolu letenej trate, prípadne kontrolu traťovej rýchlosti.

Otázka č. 24
Keď je smer vetra poznateľný podľa pohybu dymu, vietor však nepohybuje veternou ružicou, jedná sa o:

slabý vietor

vánok

bezvetrie

Otázka č. 25
Neperspektívne projekcie sú také, kde obraz geografickej siete získame:

centrálnym premietaním gule na zobrazovaciu plochu.

výpočtom na referenčnej guli.

konštrukciou na zobrazovacích plochách na podklade zvolených geometrických a matema- tických podmienok.

Otázka č. 26
Slovenský výraz vystreľovacia sedačka znamená v angličtine:

flight manual

ejection seat

landing lights

Otázka č. 27
Jeden feet [stopa] je: [prevod ft na m]

0,3048 m

3,0480 m

33,2800 m

Otázka č. 28
Anglický výraz air force base znamená v slovenčine:

výstuhy trupu

pilot - inštruktor

vojenská letecká základňa

Otázka č. 29
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška rádia?

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 30
Magnetizmus je

vlastný len určitým látkam a materiálom

prejav len existujúceho magnetického poľa Zeme

všeobecná vlastnosť akéhokoľvek telesa z ľubovoľného materiálu