Testy z letectva on-line

Komplexný test 114 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 114. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Zemepisná dĺžka je vyjadrená:

stupňami od nultého poludníka v smere pohybu hodinových ručičiek.

stupňami od pólu.

stupňami od nultého poludníka od 0° do 180° v smere na východ a západ.

Otázka č. 2
Slovenský výraz dvojprúdový motor znamená v angličtine:

multirole fighter

by-pass turbojet engine

malfunction

Otázka č. 3
Prevádzkové zaťaženie je

minimálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky môže skutočne vyskytnúť

maximálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky môže skutočne vyskytnúť s určitou pravdepodobnosťou

maximálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky vyskytne so 100% pravdepodobnosťou

Otázka č. 4
Anglický výraz turbojet znamená v slovenčine:

bojové akcie

prúdový pohon

brzdiaci padák

Otázka č. 5
Hlavné podvozkové nohy trojbodového podvozku sú

vybavené mechanickými brzdami s jediným spoločným ovládaním a nie sú smerovo riaditeľné

smerovo riaditeľné, bez mechanických bŕzd

vybavené mechanickými brzdami s nezávislým ovládaním a nie sú smerovo riaditeľné

Otázka č. 6
Medzi aké skupiny mierok máp radíme mapy: od 1:500 do 1:10 000 ?

malých mierok.

veľkých mierok.

stredných mierok.

Otázka č. 7
Aký je LMT bodu ležiaceho na zemepisnej dĺžke 115o 30´ E, ak je jeho GMT = 6 h 15 min ?

13 h 57 min.

12 h 14 min.

12 h 25 min. keď: LMT - Local Mean Time, t.j. miestny stredný čas.

Otázka č. 8
Presnosť údajov kurzovej informácie dodávanej horizontálne polarizovanou vlnou vo vzdialenosti asi štyroch vlnových dĺžok od rádiomajáka VOR, meraná od stredu anténnej sústavy je:

Otázka č. 9
Slovenský výraz palubná / prístrojová doska znamená v angličtine:

man hour maintenance

dashboard

flight hour

Otázka č. 10
Precesia je

pohyb systému zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

pohyb systému zotrvačníka s dvoma stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

odozva zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti na krátkodobo pôsobiaci impulz

Otázka č. 11
Aerodynamické prostriedky odľahčovania síl v riadení upravujú

veľkosť aerodynamickej sily na kormidle

závesový moment aerodynamických síl na kormidle

rozsah výchyliek kormidla

Otázka č. 12
Pri skúšobných vysielaniach slová Chvíľami nečitateľné označujú stupeň čitateľnosti

4

1

2

Otázka č. 13
Praktická presnosť v určení relatívneho smerníka pomocou rádiomajáka NDB je:

10°

Otázka č. 14
Na ochranu elektrickej siete a spotrebičov pred preťažením a poruchou slúžia

tavné alebo automatické poistky

kontrolné a meracie prístroje (A/V meter)

systém svetelnej a zvukovej signalizácie preťaženia

Otázka č. 15
Anglický výraz afterburning / augmentation znamená v slovenčine:

viacúčelový letún

prídavné spaľovanie

letka

Otázka č. 16
Výsledná rýchlosť obtekaná na danom reze listu vrtule vzniká zložením

uhlovej rýchlosti a doprednej rýchlosti

obvodovej rýchlosti a doprednej rýchlosti

uhlovej a obvodovej rýchlosti

Otázka č. 17
Polohu osi rotácie zotrvačníka umelého horizontu udržuje

elektrolytická alebo ortuťová libela

korekčné zariadenie spolu so snímačom na určenie polohy osi

len korekčné zariadenie prístroja

Otázka č. 18
Kapacita súvisí s vlastnosťou materiálov

viesť elektrický prúd

klásť odpor prechádzajúcemu elektrickému prúdu

prijať určitý elektrický náboj

Otázka č. 19
Správne skrátenie volacej značky CSA OK INY je nasledovné

CSA ONY

CS ONY

CSA NY

Otázka č. 20
Najväčším stupňom turbulencie sa vyznačujú

oblaky vertikálneho vývoja

vrstevnaté oblaky

oblaky druhu nimbostratus

Otázka č. 21
Letecký personál v zmysle platných predpisov tvorí:

letová sposádka

letová posádka a ostatný personál

letová posádka civilných lietadiel a obslužný personál

Otázka č. 22
Identifikácia majáka NDB je uskutočňovaná:

vysielaním identifikačnej značky, skladajúcej sa z dvoch prípadne troch písmen morzeovej abecedy vysielanej rýchlosťou odpovedajúcou približne siedmim slovám za minútu. Poznávacia značka sa vysiela aspoň 1x za 30 sekúnd.

vysielaním dlhého tiahleho tónu po prelete rádiomajáka.

vysielaním identifikačnej značky oznamovanej formou syntetického hlasu.

Otázka č. 23
Letecký zákon je základným normatívnym aktom štátu upravujúcim otázky

civilného letectva SR

letovej prevádzky nad územím SR

leteckej prevádzky v SR

Otázka č. 24
Rámik zákrutomera sa vychyľuje

do zákruty

zo zákruty

rámik sa nevychyľuje, len ručička reaguje na uhlovú rýchlosť zatáčania

Otázka č. 25
Prístrojový čas letu je:

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne podľa prístrojov a bez orientácie podľa okolitého priestoru

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo podľa prístrojov i s orientáciou podľa okolitého priestoru

časový úsek, v ktorom riadi pilot lietadlo výhradne na základe orientácie podľa okolitého priestoru

Otázka č. 26
Značka ZT znamená, že čas je udaný v:

UTC

SEČ

SEČ L

Otázka č. 27
Súčasťou priameho magnetického kompasu s otočným systémom nie je

inklinačné vyrovnávacie závažie

indukčná magnetická sonda

indikačná magnetická ružica

Otázka č. 28
Pri akej teplote vzduchu (0C) sa najčastejšie vyskytuje námraza na lietadle?

0 až -6

-10 až -12

3 až -3

Otázka č. 29
Pozdĺžny pevnostný systém krídla tvoria

nosníky a rebrá

nosníky, pozdĺžniky a nosný poťah

poťah a rebrá

Otázka č. 30
Anglický výraz landing gear bay znamená v slovenčine:

výklenok pre podvozok

laserové diaľkomery

rýchlosť