Testy z letectva on-line

Komplexný test 39 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 39. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pojem riaditeľnosti lietadla zahrňuje

ovládateľnosť, vyvážiteľnosť, ťaživosť, obratnosť

ovládateľnosť, obratnosť, využiteľnosť, vzlet

ťaživosť, vyvážiteľnosť, obratnosť, vzlet, pristátie

Otázka č. 2
Normálna trieda lietadiel môže vykonávať za letu

akékoľvek obraty, pri ktorých sa neprekročí maximálny povolený násobok zaťaženia

iba obraty, pri ktorých vzniká kladný násobok zaťaženia

iba tie obraty, ktorú slúžia k normálnemu letu

Otázka č. 3
Bod posledného návratu je:

kritický bod pri uvažovaní množstva paliva.

akčný rádius s obmedzením rýchlosti letu.

vzdialenosť na trati, kde až môže lietadlo doletieť, aby pri obmedzenom množstve paliva sa mohlo ešte vrátiť na letisko vzletu.

Otázka č. 4
Lietadlová avionika (Aircraft avionics) označuje:

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, určené na použitie v lietadle, zahŕňajúci rádiové systémy, systémy automatického riadenia letu a prístrojové systémy

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, určené na použitie v lietadle, okrem prístrojov, ako sú rádiové systémy, systémy automatického riadenia letu a prístrojové systémy

ľubovoľné elektronické zariadenie, vrátane jeho elektrických častí, ako je napríklad hriankovač alebo kulma na vlasy, ak sa nachádza počas letu v kabíne

Otázka č. 5
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 6
Napätie mechanických zdrojov elektrickej energie je závislé od

konštrukcie, otáčok a zaťaženia

chladenia, umiestnenia na motore, rozvodu

počtu spotrebičov a ich spotrebe

Otázka č. 7
Anglický výraz combat znamená v slovenčine:

bojové akcie

letecký / vzdušný most

prídavné vonkajšie nádrže

Otázka č. 8
V ktorom ročnom období sa najčastejšie vyskytujú krúpy?

v každom ročnom období

v letnom období počas vertikálne vyvinutých Cb

predovšetkým v studenom období

Otázka č. 9
Námraza sa obyčajne signalizuje

rozsvietením (alebo blikaním) svetla na svetelnom informačnom table

poklesom otáčok motora

ručičkovým ukazovateľom so zabudovaným ukazovateľom teploty vonkajšieho vzduchu

Otázka č. 10
Jeden m [meter] je: [prevod m na stopy]

30,48 ft

3,28 ft

0,328 ft

Otázka č. 11
Výkon je definovaný

výkon P = A . t (m2.kg.s-3)

výkon P = A . v (m3.kg.s-3)

výkon P = A / t (W)

Otázka č. 12
Zvislá chvostová plocha letúna zabezpečuje

pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 13
Anglický výraz launch vehicle znamená v slovenčine:

nosná raketa

prieduch

tesnenie

Otázka č. 14
Medzi polohoznaky nepatrí

ukazovateľ uhlu nábehu a vybočenia

ukazovateľ podvozku, ukazovateľ klapiek

ukazovateľ polohy stabilizátora, vyváženia

Otázka č. 15
Jeden km je: [prevod km na NM]

3,28 NM

0,5399 NM

1,852 NM

Otázka č. 16
Stanice leteckej pohyblivej služby používajú

stredoeurópsky čas

greenwichský čas

svetový koordinovaný čas

Otázka č. 17
Meniče elektrickej energie sa v zásade delia na

mechanické

s transformátorom alebo usmerňovačom

rotačné a stacionárne

Otázka č. 18
Prístroje na určenie kurzu, ktoré využívajú na svoju činnosť zemské magnetické pole indikujú

všeobecný magnetický vektor v danom mieste

zvislú zložku vektora zemského magnetického poľa

vodorovnú zložku vektora zemského magnetického poľa

Otázka č. 19
Čo sú izohypsy? Čiary

rovnakej rýchlosti

rovnakej výšky určitej izobarickej hladiny

rovnakej výšky izotermy 0°C

Otázka č. 20
Zotrvačník (technický zotrvačník) je

teleso všeobecného tvaru, otáčajúce sa v priestore okolo pevnej osi

rotačné teleso, otáčajúce sa okolo osi rotácie veľkou rýchlosťou

otáčajúce sa rotačné teleso, ktoré nemení svoju polohou voči podložke

Otázka č. 21
Stále červené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Dajte prednosť inému lietadlu a pokračujte v lete po okruhu

Pristátie povolené

Otázka č. 22
Vyberte správny kód pre Tlak, indikujúci nadmorskú výšku

QNH

QFF

QFE

Otázka č. 23
Na reguláciu napätia leteckého dynama sa používa

vibračný alebo uhlíkový regulátor

zariadenie na udržiavanie stálych otáčok

ručný regulátor budiaceho prúdu

Otázka č. 24
Anglický výraz shaft znamená v slovenčine:

prioritné ovládanie

hriadeľ

bezpečná zóna

Otázka č. 25
Pokiaľ sa nachádza ťažisko za NB je lietadlo

statické, pozdĺžne nestabilné

statické, pozdĺžne stabilné

pozdĺžne stabilné

Otázka č. 26
Účinnosť je definovaná ako

pomer výkonu k príkonu

pomer príkonu k výkonu

súčin príkonu a výkonu

Otázka č. 27
Dlhé vlny sa vplyvom zániku vrstvy D v noci šíria

na väčšie vzdialenosti

na kratšie vzdialenosti

na rovnaké vzdialenosti

Otázka č. 28
Krídlo letúna plní hlavnú funkciu pri

vytváraní potrebné vztlaku a umiestnení palivových nádrží

vytváraní potrebného vztlaku a stabilizácii tvaru profilu

vytváraní potrebného vztlaku a zabezpečení požadovaných letových vlastností

Otázka č. 29
Vietor, nameraný na letisku Sliač je 09008mps. Aký vietor možno očakávať vo výške asi 1000 m pri normálnych podmienkach a v ktorom smere od tohto letiska sa nachádza stred tlakovej níže?

12014mps, na juh

04006mps, na sever

27016mps, na západ

Otázka č. 30
Z hľadiska princípu činnosti je variometer tlakomer

absolútny

meria len statický tlak

relatívny