Testy z letectva on-line

Komplexný test 122 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 122. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovenský výraz introdukcia / zhasnutie motora znamená v angličtine:

flameout

air defense

turbofan

Otázka č. 2
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia pohybu na zemi je názov

APRON

RADIO

GROUND

Otázka č. 3
Slovo koniec znamená

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 4
Neverejné letiská

prijímajú v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti všetky lietadlá

sú letiská pre potreby armády Slovenskej republiky

okruh užívateľov letiska stanoví na návrh jeho prevádzkovateľa Letecký úrad

Otázka č. 5
Výškové systémy lietadiel lietajúcich vo veľkých výškach zabezpečujú

požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

požadovaný tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

Otázka č. 6
Vrstva F1 v noci

zostáva nezmenená

slabne

spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 7
Veľmi krátke vlny sa šíria ako

povrchové

priestorové

priame

Otázka č. 8
Polohu osi rotácie zotrvačníka umelého horizontu udržuje

elektrolytická alebo ortuťová libela

korekčné zariadenie spolu so snímačom na určenie polohy osi

len korekčné zariadenie prístroja

Otázka č. 9
SNOWTAM je správa

o výške snehovej pokrývky v okolí leteckej meteorologickej stanice

o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy

o významnej zmene intenzity sneženia na cieľovom letisku

Otázka č. 10
Časti štartu sú

rozbeh, vzlet, stúpanie

rozbeh, odpútanie, rozlet, prechod, stúpanie

rozbeh, odpútanie, prechod, stúpanie

Otázka č. 11
Slovo príjem znamená

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

Otázka č. 12
Na reguláciu napätia leteckého dynama sa používa

vibračný alebo uhlíkový regulátor

zariadenie na udržiavanie stálych otáčok

ručný regulátor budiaceho prúdu

Otázka č. 13
Letová príručka lietadla

je založená u výrobcu lietadla a nemusí byť na palube lietadla

musí byť na palube lietadla

nemusí byť na palube lietadla, ale prevádzkovateľ ju musí mať

Otázka č. 14
Slovenský výraz staršie motory znamená v angličtine:

mature engines

surge

nacelle

Otázka č. 15
Štartovacie svetlá sú obyčajne umiestnené na nábežnej hrane v koreni krídla.

Tieto jasné biele svetlomety sú určené na osvetlenie motorov alebo turbín.

Tieto jasné biele svetlomety sú určené na osvetlenie bočných strán počas rolovania a štartovania. Tieto jasné modré svetlá sú veľmi vhodné na zle osvetlených letiskách, inak sú zvyčajne nepotrebné.

Otázka č. 16
Je 13 h SEČ, koľko je UTC ?

13 h UTC

12 h UTC

14 h UTC

Otázka č. 17
Ohmov zákon popisuje vzťah medzi

napätím, odporom a prúdom

napätím, odporom a vodivosťou

napätím, vodivosťou a prúdom

Otázka č. 18
Mechanická práca je definovaná

práca A = F.t (N.s)

práca A = F.v (M.n.s-1)

práca A = F.s (J)

Otázka č. 19
Jedna anglická (štatutárna) míľa [SM] je: [prevod SM na m]

1 609 m

1 700 m

1 526 m

Otázka č. 20
Akumulátorové batérie slúžia na lietadle ako

hlavný zdroj elektrickej energie

pomocný zdroj na spoluprácu s alternátorom

záložný (náhradný) zdroj

Otázka č. 21
Dopravné čepradlo musí mať taký výkon, aby dopravilo množstvo paliva potrebné pre

nominálny režim práce motora

maximálny vzletový režim práce motora

cestovný ekonomický režim práce motora

Otázka č. 22
Odpor, ktorý vzniká pri obtekaní krídla konečného rozpätia delíme na

tvarový, trecí

tvarový, indukovaný, škodlivý

tvarový, trecí, indukovaný

Otázka č. 23
Lietadlá s trojuholníkovým krídlom

nie sú schopné dosiahnuť vyšší uhol nábehu a preto sa trojuholníkové krídla používajú len pri pomalých lietadlách

sú schopné dosiahnuť pomerne vysoký uhol nábehu bez toho, aby došlo k odtrhnutiu prúdenia

majú krídla s kladným šípom alebo zo záporným šípom

Otázka č. 24
Kormidlo môže byť hmotove

vyvážené (ťažisko v závese), prevyvážené (ťažisko pred závesom), nedovyvážené (ťažisko so závesom)

vyvážené (ťažisko v závese), odľahčené, rohovo odľahčené

čiastočne odľahčené, vyvážené, osovo odľahčené

Otázka č. 25
Pri vysunutí vztlakových klapiek sa odpor lietadla

vzrastie

klesne

nezmení

Otázka č. 26
Je zloženie pilnostnej správy správne? Pilnostný signál PAN PAN 3x, - názov stanice, ktorej je správa adresovaná, - označenie lietadla, - povaha pilnostného stavu, - úmysly veliteľa lietadla, - poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 27
Zeleným oblúkom na čelnom skle otáčkomera sa značí

prevádzkový rozsah otáčok

optimálny rozsah otáčok (využiteľný s ohľadom na hospodárnosť)

minimálne otáčky motora

Otázka č. 28
Číslo 17 000 sa slovami vysiela

jeden sedem tisíc

sedemnásť tisíc

jeden sedem nula nula nula

Otázka č. 29
Klzák je

lietadlo ťažšie ako vzduch s pevnými nosnými plochami

lietadlo ťažšie ako vzduch, bezmotorové, s nosnými plochami nepohyblivými

lietadlo ťažšie ako vzduch, bezmotorové

Otázka č. 30
Konformné projekcie sú také, u ktorých sa neskresľujú:

dĺžky.

plochy.

uhly.