Testy z letectva on-line

Komplexný test 9 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 9. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri príprave na navigačný let (z hľadiska leteckej navigácie) musí pilot pred letom:

mať platný pilotný preukaz.

preštudovať publikácie AIP a NOTAM a presvedčiť sa, že trať letu nezasahuje do stálych, ani pre danú dobu aktivovaných zakázaných a obmedzených priestorov.

preštudovať letovú príručku pre daný typ lietadla.

Otázka č. 2
Slovenský výraz letecký manuál znamená v angličtine:

glide slope intercept point

emergency landing

flight manual

Otázka č. 3
Teplota rosného bodu je:

teplota, pri ktorej sa ochladzujúci vzduch stane nasýtený vodnou parou - jeho relatívna vlhkosť vzrastie na 50 %.

teplota, pri ktorej sa ochladzujúci vzduch stane nasýtený vodnou parou - jeho relatívna vlhkosť klesne pod 0 %.

teplota, pri ktorej sa ochladzujúci vzduch stane nasýtený vodnou parou - jeho relatívna vlhkosť vzrastie na 100 %.

Otázka č. 4
Slovenský výraz vystreľovacia sedačka znamená v angličtine:

flight manual

ejection seat

landing lights

Otázka č. 5
Vypočítajte západ slnka pre letisko nachádzajúce sa na 12o 45´E, keď podľa Tabuľky na 15o E slnko zapadá o 18 : 02 h UTC.

19 : 15 : 20 h GMT.

19 : 11 : 00 h SEČ.

18 : 53 : 00 h SEČ L.

Otázka č. 6
Medzi aké druhy máp patria mapy v mierkach: od 1:500 do 1:10 000 ?

topografické.

technicko-hospodárske.

zemepisné.

Otázka č. 7
Čím väčšia bude štíhlosť krídla, tým

väčší bude jeho indukovaný odpor

menší bude jeho indukovaný odpor

sa indukovaný odpor lietadla zväčší

Otázka č. 8
Na činnosť väčšiny palivomerov nemá vplyv

zmena statického tlaku a vlhkosti vzduchu

zmena teploty a druhu paliva

zmena tvaru nádrže a miesto uloženia snímača

Otázka č. 9
Z olovenej lietadlovej batérie s kapacitou 40 Ah (ampérhodín) môžeme odoberať

prúd do 2 A neobmedzenú dobu

prúd do 5 A maximálne 4 hodiny

prúd napr. 8 A po dobu najviac 5 hodín

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre Letisko

AC

AD

ACL

Otázka č. 11
Jeden MPH je: [prevod MPH na km/h]

1,609 km/h

1,852 km/h

3,280 km/h

Otázka č. 12
Informácia 1300SE 5600N v správe METAR sa správne dešifruje

minimálna dohľadnosť 1300 m na juhovýchod a maximálna dohľadnosť 5600 m na sever

dohľadnosť vykazuje premenlivosť: za posledných 10 minút varírovala od 1300 m na SE do 5600m na N

dohľadnosť bolo možné pozorovať len vo dvoch smeroch, a to na SE, kde má hodnotu 1300 m a na N s dohľadnosťou 5600 m

Otázka č. 13
Slovenský výraz pomer premiešania vzduchu a paliva znamená v angličtine:

forward cockpit

relight capabilty

air-to-fuel ratio

Otázka č. 14
Aké nebezpečie hrozí pri lete VFR naprieč teplému frontu?

nehrozí žiadne zvláštne nebezpečie

búrky

nízka oblačnosť, zhoršená dohľadnosť a v zime aj námraza

Otázka č. 15
Čo sú izohypsy? Čiary

rovnakej rýchlosti

rovnakej výšky určitej izobarickej hladiny

rovnakej výšky izotermy 0°C

Otázka č. 16
Elektrické diaľkové tlakomery používajú na diaľkový prenos

premenný odpor a galvanometer

piezoelektrický kryštál a pomerový prístroj

potenciometer alebo indukčný vysielač a pomerový prístroj

Otázka č. 17
Správne rozloženie osôb a nákladu kontrolujeme

podľa technického popisu

podľa letovej príručky

podľa lietadlovej knihy

Otázka č. 18
Pri amplitúdovej modulácii sa mení v závislosti od modulačného signálu

amplitúda a frekvencia modulačného signálu

amplitúda modulačného signálu

amplitúda nosnej vlny

Otázka č. 19
Anglický výraz ID lighting znamená v slovenčine:

kontrola letovej prevádzky

identifikačné osvetlenie

nasatie vtáka

Otázka č. 20
Anglický výraz servo actuators znamená v slovenčine:

servo ovládače

vynechávka / výpadok motora

prúdový pohon

Otázka č. 21
Stredným vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 300 kHz lambda: 10 - 1 km

f: 30 - 300 MHz lambda: 10 - 1 m

f: 300 - 3 000 kHz lambda: 1 000 - 100 m

Otázka č. 22
Priehradovú konštrukciu trupu tvoria

priestorový nosník z prútov, vystužený nosným poťahom

pozdĺžne priečne a diagonálne prúty, poťah nenosný

zosilnený poťah a prepážky

Otázka č. 23
Rýchlosť letu pri maximálnej kĺzavosti je tzv.

optimálna rýchlosť

ekonomická rýchlosť

cestovná rýchlosť

Otázka č. 24
Pri skúšobnom vysielaní dokonalá čitateľnosť je uvádzaná stupňom

1

4

5

Otázka č. 25
Zrážky na teplotnom fronte sú predovšetkým

dažďové alebo snehové prehánky

mrholenie alebo trvalé zrážky

krúpy a búrkové zrážky

Otázka č. 26
Hlavnými parametrami charakterizujúcimi striedavý elektrický systém sú

striedavé napätie a frekvencia

striedavé napätie a prúd

striedavý prúd a rezistencia

Otázka č. 27
Priestorová navigácia umožňuje:

let po letových cestách, vrátane informácie o výške a čase.

let v priestore po letových cestách a aj letových líniách.

let lietadla po ľubovoľnej trati aj mimo schválených letových ciest a línií.

Otázka č. 28
Vo volacej značke leteckej stanice pre lety VFR je názov

TOWER

RADIO

INFORMÁCIE

Otázka č. 29
Stanica, ktorá vie o tiesňovej prevádzke a nie je riadiaca

nesmie vysielať na danom kmitočte

môže vysielať za účelom poskytnutia pomoci

môže vysielať

Otázka č. 30
Anglický výraz turbojet znamená v slovenčine:

bojové akcie

prúdový pohon

brzdiaci padák