Testy z letectva on-line

Komplexný test 18 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 18. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Na pozícii pre dohľadnosť (VIS) sa nachádza údaj 1800E. Jeho správna interpretácia je

dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m

minimálna dohľadnosť v smere na východ dosahuje 1800 m, pričom je v niektorom smere dohľadnosť aspoň 2700 m

dohľadnosť sa z hodnoty 1800 m zhoršuje smerom na východ

Otázka č. 2
Pre ktoré vlny sa stávajú prekážkou javy, ako sú hmla, dážď, sneh?

VKV

SV

UKV

Otázka č. 3
Pri približnom prevode km na NM možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

km : 2 + 10%

km x 2 - 20%

km : 2 - 10%

Otázka č. 4
Vyberte správnu skratku pre Vyčkávanie

HOL

HDG

HLDG

Otázka č. 5
Ionosféra sa skladá z

elektrónov a voľných iontov

voľných iontov a neutrónov

elektrónov a neutrónov

Otázka č. 6
Anglický výraz magnetic variation znamená v slovenčine:

magnetické deklinácie

výškomer

otáčkomer

Otázka č. 7
Na mapách v kužeľovom zobrazení, pri meraní zemepisného smerníka trate (pri väčších vzdialenostiach) meriame tento zemepisný smerník:

počiatočnom bode trate.

koncovom bode trate a pripočítame 180°.

v strede letenej trate.

Otázka č. 8
Slovenský výraz komora prídavného spaľovania znamená v angličtine:

afterburner

emergency landing

dispenser

Otázka č. 9
Aké zrážky sú charakteristické pre teplý front v zime?

krúpy a snehové prehánky

trvalé zrážky s veľkým územným rozsahom

prehánky najmä v poludňajších hodinách

Otázka č. 10
Vietor je:

rýchlosť vzduchu voči lietadlu.

premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa silou prúdenia vzduchu.

premiestňovanie vzduchu v horizontálnom smere a udáva sa smerom a rýchlosťou.

Otázka č. 11
Pôsobisko vztlaku profilu je bod

ku ktorému je priložený vztlak profilu

okolo ktorého sa otáča profil pri torznom namáhaní krídla

ku ktorému je súčiniteľ momentu nezávislý na uhle nábehu

Otázka č. 12
Spojovacie uzly priehradovej konštrukcie trupu dobre prenášajú

sústredené zaťaženia, na prenášanie plošných zaťažení sú nevhodné

plošné zaťaženia, na prenášanie sústredených zaťažení sú nevhodné

plošné aj sústredené zaťaženia

Otázka č. 13
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

dva päť štyri nula nula

dva päť tisíc štyri sto

dva päť tisíc štyri nula nula

Otázka č. 14
V leteckých VKV rádiostaniciach sa používa

impulzná modulácia

amplitúdová modulácia

frekvenčná modulácia

Otázka č. 15
Palivomery merajú

špecifickú hmotnosť a objem paliva

prietok a spotrebu v jednotkách za čas

hmotnosť alebo výšku hladiny paliva v známom objeme

Otázka č. 16
Agóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

Otázka č. 17
Úlohy požadované na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ktoré zahŕňajú generálnu opravu, opravu, prehliadku, výmenu, modifikáciu, odstránenie defektov alebo ich vzájomných kombinácií sa nazýva údržba, anglicky je to

Endurance

Maintenance

Technical inspection

Otázka č. 18
Slovenský výraz vynútené - núdzové pristátie znamená v angličtine:

emergency landing

infrared homing missiles

emergency oxygen system

Otázka č. 19
Niektoré lietadlá sú vybavené dodatočnými svetlami na prednej podvozkovej nohe alebo na hlavnom podvozku.

Tieto svetlá slúžia na osvetlenie pristávacej plochy počas pristávania v noci.

Tieto svetlá slúžia na osvetlenie kolies.

Tieto svetlá slúžia na likvidáciu drobného hmyzu pod lietadlom.

Otázka č. 20
Kmitočet 121,5 MHz je vyhradený

pre rádiové návestidlá

pre systém ILS

pre tiesňovú prevádzku

Otázka č. 21
Štátna letecká inšpekcia odoberie členovi leteckého personálu preukaz spôsobilosti

ak odmietne vyšetrenie na obsah alkoholu

ak sa nezúčastní praktického preskúšania

ak sa nezúčastní teoretického preskúšania

Otázka č. 22
Praktický dostup lietadla sa určuje ako výška, v ktorej je lietadlo schopné dosiahnuť rýchlosti stúpania Vy max

0,2 ms-1

0,5 ms-1

0,7 ms-1

Otázka č. 23
Chvostové plochy letúna

zabezpečujú požadované letové vlastnosti

zabezpečujú požadované letové vlastnosti a sú zdrojom pasívneho odporu

čiastočne vytvárajú potrebný vztlak

Otázka č. 24
Slovenský výraz bojové schopnosti znamená v angličtine:

combat capability

transport air force

life cycle costs

Otázka č. 25
1000 ft/min je približne: [prevod ft/min na m/s]

2 m/s

5 m/s

10 m/s

Otázka č. 26
Slovenský výraz avionika znamená v angličtine:

avionics

by-pass turbojet engine

radar warning receiver

Otázka č. 27
Princíp elektromagnetickej indukcie je využitý pri

konštrukcii akumulátorov

konštrukcii elektrických strojov

konštrukcii elektromagnetov

Otázka č. 28
Skupina času sa skladá

z dvoch číslic

zo štyroch číslic

zo šiestich číslic

Otázka č. 29
Slovenský výraz pozemná podpora znamená v angličtine:

hands-on controls

ground support

speed brake

Otázka č. 30
Služba medzi leteckými a lietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom - ide o definíciu nasledujúcej služby

letecká pevná služba

letecká rozhlasová služba

letecká pohyblivá služba