Testy z letectva on-line

Komplexný test 62 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 62. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri výklzovej zákrute je gulička priečneho relatívneho sklonomeru

mimo rysky von zo zákruty

medzi ryskami

mimo rysky dovnútra zákruty

Otázka č. 2
Anglický výraz overhaul znamená v slovenčine:

generálna oprava

pilot - inštruktor

pohonná jednotka

Otázka č. 3
Anglický výraz airlift znamená v slovenčine:

ochrana proti oslneniu

námorná hliadka

letecký / vzdušný most

Otázka č. 4
Jasné biele pristávacie svetlá slúžia obyčajne na väčšine lietadiel na zvýšenie bezpečnosti a viditeľnosti počas pristávania.

Pristávacie svetlá musia byť vždy zapnuté, keď je motor v behu.

Pristávacie svetlá môžu byť použité len pri nočných pristátiach.

Pristávacie svetlá osvetľujú pristávaciu dráhu na zle osvetlených letiskách.

Otázka č. 5
Správne rozloženie osôb a nákladu kontrolujeme

podľa technického popisu

podľa letovej príručky

podľa lietadlovej knihy

Otázka č. 6
Anglický výraz turbo-prop znamená v slovenčine:

letová spôsobilosť

turbovrtuľový pohon

hriadeľ

Otázka č. 7
Elektrický odpor je

všeobecná vlastnosť akejkoľvek látky vzhľadom na elektrický prúd

reakcie protónov v kovoch pri napojení na zdroj napätia

vzájomná reakcia jadier a pohybujúcich sa elektrónov pri zapojení vodiča na zdroj napätia

Otázka č. 8
Akumulátorové batérie slúžia na lietadle ako

hlavný zdroj elektrickej energie

pomocný zdroj na spoluprácu s alternátorom

záložný (náhradný) zdroj

Otázka č. 9
Slovo koniec znamená

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

Otázka č. 10
Neperspektívne projekcie sú také, kde obraz geografickej siete získame:

centrálnym premietaním gule na zobrazovaciu plochu.

výpočtom na referenčnej guli.

konštrukciou na zobrazovacích plochách na podklade zvolených geometrických a matema- tických podmienok.

Otázka č. 11
Úlohou signalizátorov námrazy je

merať teplotu okolitého vzduchu a upozorňovať na nulovú izotermu

regulovať vykurovanie kabíny (pokiaľ je použité)

reagovať na vznik námrazy, resp. informovať o jej intenzite

Otázka č. 12
Anglický výraz laser rangefinder znamená v slovenčine:

kanón

vytrvalostná letová skúška

laserové diaľkomery

Otázka č. 13
Vodivé prepojenie všetkých častí palivovej sústavy

zvyšuje jej pevnosť

vyrovnáva tepelné rozdiely častí palivovej sústavy

zamedzuje možnosť výbojov v systéme

Otázka č. 14
Osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla

stráca svoju platnosť len v prípade uplynutia vyznačenej doby platnosti

stráca svoju platnosť len vyhlásením ŠLI

stráca svoju platnosť aj v prípade nedodržania predpísaných postupov obsluhy a údržby

Otázka č. 15
Polohová čiara je:

čiara, ktorá udáva polohový smerník lietadla.

geometrické miesto bodov, nad ktorými sa lietadlo s určitou pravdepodobnosťou v danom okamihu nachádza.

geometrické miesto bodov, ktoré nám v mape udávajú polohu lietadla.

Otázka č. 16
Jednotkou elektrického výkonu je

W ( wat)

kW/h (kilowat za hodinu)

kJ (kilojoule)

Otázka č. 17
Pri statickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

aerodynamických

aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 18
Slovenský výraz takmer v reálnom čase znamená v angličtine:

turbofan

decoy

near-real-time

Otázka č. 19
Zmena vody na vodnú paru sa nazýva

sublimácia

vyparovanie

kondenzácia

Otázka č. 20
Napätie mechanických zdrojov elektrickej energie je závislé od

konštrukcie, otáčok a zaťaženia

chladenia, umiestnenia na motore, rozvodu

počtu spotrebičov a ich spotrebe

Otázka č. 21
Jeden NM je: [prevod NM na km]

1,852 km

1,609 km

1 223 km

Otázka č. 22
Vyberte správnu skratku pre Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti

ATIS

ATTN

DRSN

Otázka č. 23
Je zloženie tiesňovej správy správne? Tiesňový signál MAY DAY 3x, názov stanice, ktorej je správa adresovaná, označenie lietadla, povaha tiesňového stavu, úmysel veliteľa lietadla, poloha, hladina, kurz.

áno

nie

neviem

Otázka č. 24
Za splnomecnený orgán na vydávanie preukazov spôsobilosti (Licensing Authority) sa na Slovensku považuje

Riaditeľ leteckej školy schválenej Leteckým úradom SR

Letecký úrad SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Otázka č. 25
Na zníženie prúdu, pretekajúceho jednoduchým obvodom a pri U=const. je potrebné pridať k spotrebičom rezistor (odpor) a zapojiť ho

do série

paralelne

priamo na svorky zdroja

Otázka č. 26
Termoelektrické teplomery sú vhodné na meranie

stredných a vysokých teplôt

nízkych teplôt (napr. vonkajšie teploty)

nemajú obmedzenie pri meraní

Otázka č. 27
Statický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

tlak stĺpca vzduchu na hladine mora

tlak na povrchu dostatočne malého telesa, pohybujúceho sa rovnakou rýchlosťou ako prúdiace médium

kolmá zložka silového pôsobenia akéhokoľvek telesa na podložku

Otázka č. 28
Slovenskú štátnu príslušnosť majú

všetky lietadlá prevádzkované slovenskými prevádzkovateľmi

všetky civilné lietadlá umiestnené v SR

civilné lietadlá zapísané v slovenskom leteckom registri

Otázka č. 29
Anglický výraz airlift znamená v slovenčine:

ochrana proti oslneniu

námorná hliadka

letecký / vzdušný most

Otázka č. 30
Kyslíkové systémy zabezpečujú

kyslík potrebný na správny chod motora vo väčších výškach letu

prívod kyslíka do pneumatického systému

kyslík na krátkodobý pobyt človeka vo väčších výškach letu