Testy z letectva on-line

Komplexný test 5 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 5. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Klapky sú pevnostne namáhané predovšetkým

silami ovládacích mechanizmov v uzamknutej polohe

závesovým momentom aerodynamických síl na vychýlenej klapke

energiou turbulentného prúdu v úplave za krídlom

Otázka č. 2
Pozdĺžny pevnostný systém krídla tvoria

nosníky a rebrá

nosníky, pozdĺžniky a nosný poťah

poťah a rebrá

Otázka č. 3
Je 10 h UTC, koľko je stredoeurópskeho času SEČ ?

9 h 00 min.

12 h 00 min.

11 h 00 min.

Otázka č. 4
Najlepšie vystihuje tvar zemského telesa:

referenčná guľa.

referenčný elipsoid.

geoid.

Otázka č. 5
Môže skúšobné vysielanie obsahovať frázu Skúška rádia?

áno

nie

podľa potreby

Otázka č. 6
Šírenie krátkych vĺn je

nezávislé na prekážkach, šíria sa odrazom od ionosféry

závislé, vytvárajú sa tiene za prekážkami veľkých rozmerov

závislé od pozemných prekážok - ohýbajú sa

Otázka č. 7
Bod najmenšej klesavosti na rýchlostnej poláre leží

mierne pod bodom najlepšej klesavosti

mierne pred (nad) bodom najlepšej klesavosti

na dotyčnici k poláre, rovnobežne s osou y

Otázka č. 8
Pri dynamickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

aerodynamických

aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 9
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

dva nula nula nula

ani jeden z uvedených

dva tisíc

Otázka č. 10
Merítkom pozdĺžnej obratnosti je tzv. sila na násobok. Pri jej vyvodení sa násobok

zväčší o jedna

zväčší o dve

zmenší o jedna

Otázka č. 11
Číslo (nie frekvencia) 100,725 sa slovami vysiela

jeden sto čiarka sedem dva päť

jeden nula nula čiarka sedem dva päť

sto čiarka sedemstodvadsať päť

Otázka č. 12
Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti

odborne spôsobilí

zdravotne a odborne spôsobilí

zdravotne spôsobilí s požadovaným vzdelaním

Otázka č. 13
Chybná informácia o premenlivom vetre je

00000mps

01006mps 320V060

VRB04mps

Otázka č. 14
Anglický výraz airworthiness znamená v slovenčine:

klapka

letová spôsobilosť

prioritné ovládanie

Otázka č. 15
Základnou leteckou meteorologickou správou je

METAR

VOLMET

TAF

Otázka č. 16
Číslo 200,5 sa slovami vysiela

dve sto čiara päť

dva nula nula čiara päť

ani jeden z uvedených

Otázka č. 17
Čas UTC je voči času SEČ posunutý o:

- 1 hod.

+ 1 hod.

- 2 hod.

Otázka č. 18
Silná víchrica:

vyskytuje sa na pevnine zriedkavo; vyvracia stromy, pôsobí väčšie škody na domoch

pohybuje silnejšími vetvami, telegrafné drôty svištia, používanie dáždnikov sa stáva veľmi zložitým

Listy stromov a vetvičky sú v trvalom pohybe, vietor napína zástavky a slabo čerí hladinu stojatej vody

Otázka č. 19
Letová príručka lietadla

poskytuje informácie pre obsluhujúci personál

poskytuje informácie dôležité pre posádku

je propagačným materiálom o lietadle

Otázka č. 20
Pitot-statická trubica je snímač

statického a dynamického tlaku

dynamického a celkového tlaku

statického a celkového tlaku

Otázka č. 21
V lietadlovej knihe

nájdeme technický popis lietadla

sú uvedené denné záznamy o prevádzke lietadla

nachádzame postupy na obsluhu lietadla

Otázka č. 22
Precesia je

pohyb systému zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

pohyb systému zotrvačníka s dvoma stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

odozva zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti na krátkodobo pôsobiaci impulz

Otázka č. 23
Informácia 1300SE 5600N v správe METAR sa správne dešifruje

minimálna dohľadnosť 1300 m na juhovýchod a maximálna dohľadnosť 5600 m na sever

dohľadnosť vykazuje premenlivosť: za posledných 10 minút varírovala od 1300 m na SE do 5600m na N

dohľadnosť bolo možné pozorovať len vo dvoch smeroch, a to na SE, kde má hodnotu 1300 m a na N s dohľadnosťou 5600 m

Otázka č. 24
Vo volacej značke leteckej stanice na výdaj odletových povolení je názov

CONTROL

APRON

DELIVERY

Otázka č. 25
LMT (local meanse time) je:

miestny stredný slnečný čas.

miestny hviezdny čas.

pravý slnečný čas.

Otázka č. 26
Ťažké kovy sa v letectve

nepoužívajú, pretože zvyšujú hmotnosť lietadla nad únosnú medz

používajú v hmotovom vyvážení riadiacich plôch, kde je potrebné koncentrovať hmotnosť do presne stanovených miest

používajú v hmotovom vyvážení riadiacich plôch, aby podporili a predĺžili občasné dynamické javy (napr. flutter)

Otázka č. 27
Maximálne prehnutie profilu je maximálna vzdialenosť medzi

tetivou a hornou stranou profilu

strednou krivkou a hornou stranou profilu

strednou krivkou a tetivou

Otázka č. 28
Pri porovnávacej navigácii pilot orientuje mapu tak:

aby popis mapy bol vždy čitateľný, čiže aby vrchný okraj mapy smeroval vždy k palubnej doske.

k severu zemepisnému.

k význačnému orientačnému bodu na trati.

Otázka č. 29
V prenose väčších plošných zaťažení (poťah krídla, trupu) sa najlepšie uplatňujú materiály

hliníkové zliatiny alebo kompozitové materiály

zliatiny horčíka alebo umelé hmoty

oceľové plechy alebo umelé hmoty

Otázka č. 30
Ak zachytí veliteľ lietadla rádiotelefonické alebo rádiotelegrafické tiesňové volanie alebo správu o tiesni, musí okrem iného

pokúsiť sa o nadviazanie spojenia s lietadlom v tiesni

upovedomiť stanovisko riadenia letovej prevádzky alebo príslušné záchranné koordinačné stredisko, pričom uvedie všetky údaje, ktoré má k dispozícii

určiť polohu lietadla v tiesni