Testy z letectva on-line

Komplexný test 101 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 101. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Veľmi krátke vlny sa šíria ako

povrchové

priestorové

priame

Otázka č. 2
Vztlaková čiara profilu je závislosť

cY od uhla nábehu

cY od cX

cX od uhla nábehu

Otázka č. 3
Slovenský výraz infračervené navádzanie rakety znamená v angličtine:

beam radar

infrared homing missiles

air refueling capability

Otázka č. 4
Čas SEČ je voči času UTC posunutý o:

+ 2 hod.

0 hod.

+ 1 hod.

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Predpokladaný čas príletu

ETA

FPL

ETD

Otázka č. 6
UTC je skratka

greenwichského času

stredoeurópskeho času

svetového koordinovaného času

Otázka č. 7
Anglický výraz altimeter znamená v slovenčine:

vzletová hmotnosť

výškomer

skupina lietadiel

Otázka č. 8
Statické zaťaženie je zaťaženie, ktoré

sa v závislosti na čase nemení (napr. sily pôsobiace na lietadlo stojace na zemi)

je spôsobené statickou elektrinou alebo uzemnením statickej elektriny na trupe lietadla

sa mení v závislosti od času a to niekedy dosť rýchlo

Otázka č. 9
Pri skúšobnom vysielaní stupeň 4 označuje, že správa je

čitateľná

čitateľná, ale s obtiažami

dokonale čitateľná

Otázka č. 10
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 11
Ľadovka (druh námrazy) má najväčší výskyt

v bezoblačnom priestore

v hmle

v oblakoch s veľkými výstupnými pohybmi vzduchu

Otázka č. 12
UTC je svetový čas, ktorý je:

odvodený z astronomických pozorovaní.

efemeridový čas.

atómový čas koordinovaný tak, aby sa neodchyľoval od času astronomického.

Otázka č. 13
Dátumová čiara je:

Greenwichský poludník.

čiara, ktorá sleduje približne poludník na zemepisnej dĺžke 180°.

čiara s rovnakým dátumom.

Otázka č. 14
Pomocný hasiaci prístroj v kabíne

môže ako hasidlo používať aj tetrachlór

nesmie používať tetrachlór ako hasidlo

má ako hasidlo tetrachlór

Otázka č. 15
Silná víchrica:

vyskytuje sa na pevnine zriedkavo; vyvracia stromy, pôsobí väčšie škody na domoch

pohybuje silnejšími vetvami, telegrafné drôty svištia, používanie dáždnikov sa stáva veľmi zložitým

Listy stromov a vetvičky sú v trvalom pohybe, vietor napína zástavky a slabo čerí hladinu stojatej vody

Otázka č. 16
V lietadlovej knihe

nájdeme technický popis lietadla

sú uvedené denné záznamy o prevádzke lietadla

nachádzame postupy na obsluhu lietadla

Otázka č. 17
Jeden kt je: [prevod kt na km/h]

1,609 km/h

3,280 km/h

1,852 km/h

Otázka č. 18
Palivomer býva doplnený signalizáciou

maximálneho množstva paliva

zmeny teploty a tým aj objemu paliva

minimálneho množstva paliva

Otázka č. 19
Tlakomerné krabice barometrického výškomera sú

uzavreté

otvorené

otvorené s možnosťou regulácie dodávky statického tlaku

Otázka č. 20
Slovo príjem znamená

prijal som všetko z Vášho posledného vysielania

rozhovor je ukončený a neočakáva sa odpoveď

moje vysielanie skončilo, očakávam Vašu odpoveď

Otázka č. 21
Na dobrý odvod statickej elektriny je dôležité

dokonalé vodivé prepojenie pevných aj pohyblivých častí lietadla

dostatočná veľkosť elektrostatického náboja

dokonalé vodivé prepojenie pohyblivých častí lietadla

Otázka č. 22
Slovenský výraz zlé fungovanie znamená v angličtine:

night vision goggles

canopy bow frame

malfunction

Otázka č. 23
Ionizovaná vrstva, nazývaná vrstva D sa nachádza vo výške

250 - 300 km nad povrchom zeme

60 - 80 km nad povrchom zeme

150 - 250 km nad povrchom zeme

Otázka č. 24
U staviteľnej vrtuli pri zvyšovaní rýchlosti letu sa uhol nastavenia vrtule

zväčšuje

zmenšuje

nemení

Otázka č. 25
Vyberte správnu skratku pre Vyčkávanie

HOL

HDG

HLDG

Otázka č. 26
Prijímač komunikačnej rádiostanice prijíma prostredníctvom antény

modulovanú nosnú vlnu

modulačný signál

demodulovanú nosnú vlnu

Otázka č. 27
V Leteckých obežníkoch - (AIC), sa uverejňujú informácie:

ktorých znalosť je všeobecne prospešná a užitočná ako pre lietajúcich, tak aj pre pozemných zamestnancov a ostatných pracovníkov civilného letectva.

ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospešná pre riadiacich letovej prevádzky.

ktorých znalosť je všeobecne užitočná a prospečná pre pilotov.

Otázka č. 28
METAR je

správa, obsahujúca meteorologické údaje získané pozorovaním a meraním pozemnej stanice, určená letectvu

predpoveď poveternostných javov významných pre letectvo s platnosťou 9 hodín

letová predpoveď spojená s TREND

Otázka č. 29
Kolísanie príjmu stredných vĺn v noci je spôsobené

menším útlmom vo vrstve E

zánikom povrchovej vlny

interferenciou povrchovej a priestorovej vlny

Otázka č. 30
Vrtuľník je

lietadlo s rotujúcou nosnou plochou

motorové lietadlo ťažšie ako vzduch s rotujúcou nosnou plochou

motorové lietadlo s kombinovanými nosnými plochami