Testy z letectva on-line

Komplexný test 52 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 52. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Význam výrazu (napr. H24), je publikovaný v AIPe, časť:

AGA

COM

GEN

Otázka č. 2
Anglický výraz tail root znamená v slovenčine:

podvozok

koreň chvostovej plochy

vysoký počet použiteľných letúnov

Otázka č. 3
Kompenzovanie kompasu je činnosť na vylúčenie

deklinácie

deviácie

inklinácie

Otázka č. 4
Akú výšku indikuje tlakový výškomer v lietadle počas letu, ak sa na jeho tlakovú stupnicu nastaví QNH?

výšku lietadla nad MSL

výšku lietadla nad letiskom, na ktorom sa nameral tlak

výšku lietadla nad izobarickou hladinou 1000 hPa

Otázka č. 5
Skrátenú volaciu značku lietadla možno použiť

podľa vlastného uváženia

kedykoľvek

až po skrátení leteckou stanicou

Otázka č. 6
Štátna letecká inšpekcia odoberie členovi leteckého personálu preukaz spôsobilosti

ak odmietne vyšetrenie na obsah alkoholu

ak sa nezúčastní praktického preskúšania

ak sa nezúčastní teoretického preskúšania

Otázka č. 7
Po západe slnka vrstva D

rýchlo zaniká

slabne

spája sa s vrstvou E

Otázka č. 8
Protišmykové zariadenie v brzdovom systéme zabraňuje

zablokovaniu kolesa pri státí letúna na zemi

zablokovaniu kolesa pri brzdení počas pohybu letúna po zemi

použitiu bŕzd v zákrute

Otázka č. 9
VKV zameriavače používajú ako základný prvok

sústavu dipólov

prútovnú anténu

parabolickú anténu

Otázka č. 10
Vodorovná chvostová plocha letúna zabezpečuje

vhodnú polohu ťažiska letúna, centráž

pozdĺžnu stabilitu a riaditeľnosť letúna

stranovú stabilitu a riaditeľnosť letúna

Otázka č. 11
Dlhé vlny sa vplyvom zániku vrstvy D v noci šíria

na väčšie vzdialenosti

na kratšie vzdialenosti

na rovnaké vzdialenosti

Otázka č. 12
Vyberte správnu skratku pre Stúpajte do ... Stúpam do ...

AMS

BFR

ASC

Otázka č. 13
Číslo 800 sa slovami vysiela

osem nula nula

osem sto

ani jeden z uvedených

Otázka č. 14
Celkový tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

je rovný dynamickému tlaku

súčet statického a dynamického tlaku

rozdiel statického a dynamického tlaku

Otázka č. 15
Aký význam má skratkové slovo (indikátor) NOSIG v pristávacej predpovedi?

žiadna významná zmena sa do času vydania najbližšej pravidelnej správy neočakáva

počas nasledujúcich dvoch hodín sa neočakávajú významnejšie zmeny poveternostných prvkov a javov

počas nasledujúcej hodiny sa počasie významnejšie nezmení

Otázka č. 16
Výškové systémy lietadiel lietajúcich vo veľkých výškach zabezpečujú

požadovanú teplotu vzduchu v kabíne

požadovanú teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

požadovaný tlak, teplotu a vlhkosť vzduchu v kabíne

Otázka č. 17
Vrstva F1 v noci

zostáva nezmenená

slabne

spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 18
Magnetizmus je

vlastný len určitým látkam a materiálom

prejav len existujúceho magnetického poľa Zeme

všeobecná vlastnosť akéhokoľvek telesa z ľubovoľného materiálu

Otázka č. 19
Slovenský výraz chvostová plocha, chvost znamená v angličtine:

tail

wing tanks

burner

Otázka č. 20
Trať je:

spojnica dvoch bodov, po ktorej má lietadlo letieť.

vzdialenosť medzi letiskom vzletu a pristátia.

uhol medzi severnou vetvou poludníka a kurzovou čiarou letu.

Otázka č. 21
Mierou meraného tlaku v súčasných mechanických leteckých tlakomeroch je

zmena tvaru deformovaného materiálu

posun tzv. čela tlakomerného elementu

len zmena elektrického odporu potenciometra vo vysielači prístroja

Otázka č. 22
Astronomické svitanie alebo súmrak nastávajú, ak je slnko:

18° pod horizontom.

15° pod horizontom.

16° pod horizontom.

Otázka č. 23
Slovo čakajte znamená

čakajte, zavolám Vás

čakajte a zavolajte neskôr

čakajte, nevypínajte rádio

Otázka č. 24
Únik (chyba) polohy osi smerového zotrvačníka sa opravuje pomocou

približnej polohy lietadla v priestore

údajov odčítaných na magnetickom kompase v priamočiarom ustálenom lete

údajov o kurze lietadla získaných iným (napr. radarovým) zameraním

Otázka č. 25
Letová príručka lietadla

je založená u výrobcu lietadla a nemusí byť na palube lietadla

musí byť na palube lietadla

nemusí byť na palube lietadla, ale prevádzkovateľ ju musí mať

Otázka č. 26
Číslo 2 000 sa slovami vysiela

dva nula nula nula

ani jeden z uvedených

dva tisíc

Otázka č. 27
Slovenský výraz rám kokpitu znamená v angličtine:

near-real-time

canopy bow frame

flameout

Otázka č. 28
Komponenta vetra je:

hodnota jeho smeru vyjadrená v stupňoch.

rozloženie smeru vetra do jeho pozdĺžnej a bočnej zložky, ktoré pilot potrebuje poznať, napríklad pri vzlete alebo pred pristátím na VPD.

smer a rýchlosť vetra sú jeho komponenty.

Otázka č. 29
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

valec.

kužeľ.

rovina.

Otázka č. 30
Aké je percentuálne zastúpenie kyslíka v ovzduší vo výške 5500 m MSL?

0,105

0,78

0,21