Testy z letectva on-line

Komplexný test 109 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 109. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Slovenský výraz poškodenie cudzím predmetom znamená v angličtine:

radar warning receiver

internal fuel (tanks)

foreign object damage

Otázka č. 2
Elektromagnetické vlny, ktoré nazývame dlhými vlnami sa šíria

povrchovými vlnami a priestorovými vlnami

povrchovými vlnami

priamymi vlnami

Otázka č. 3
Tvarová prepážka trupu plní funkciu

ako prepážka zosilnená, je však slabšia

pri prenášaní sústredených zaťažení

pri stabilizácii priečneho tvaru trupu a v miestnom odvádzaní plošných síl od pripojeného poťahu

Otázka č. 4
Jeden NM je: [prevod NM na km]

1,852 km

1,609 km

1 223 km

Otázka č. 5
Zákrutomer je považovaný za

hlavný letový prístroj

pomocný letový prístroj

prístroj na kontrolu otáčok motora

Otázka č. 6
Námraza sa obyčajne signalizuje

rozsvietením (alebo blikaním) svetla na svetelnom informačnom table

poklesom otáčok motora

ručičkovým ukazovateľom so zabudovaným ukazovateľom teploty vonkajšieho vzduchu

Otázka č. 7
Tlaková níže (cyklóny) je oblasťou

so znižujúcou sa hodnotou tlaku smerom od stredu

nízkého tlaku s najnižšou hodnotou vo svojom strede

nízkeho tlaku s najnižšou hodnotou po okrajoch oblasti

Otázka č. 8
Striedavá elektrická sieť na palube lietadiel pracuje s týmito hodnotami napätia a frekvencie

220 V, 50 Hz

27 V, 500 Hz

36, resp. 115 V, 400 Hz

Otázka č. 9
Lietadlová stanica udržuje rádiové spojenie s riadiacou stanicou lietadlo - zem

vždy

podľa vlastného uváženia

vždy, ak je to možné

Otázka č. 10
Hybnosť hmotného bodu je definovaná

m . a (m.kg.s-2)

m . v (m.kg.s-1)

m . t (kg.s)

Otázka č. 11
Držitelia preukazov spôsobilosti, ktorí pravidelne používajú okuliare (šošovky)

sú povinní oznámiť to bez zbytočných odkladov letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom

nie sú povinní oznámiť to letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom

nie sú povinní oznámiť to letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom, ak používajú okuliare alebo šošovky len na čítanie

Otázka č. 12
Jedna anglická (štatutárna) míľa [SM] je: [prevod SM na m]

1 609 m

1 700 m

1 526 m

Otázka č. 13
Akonáhle veliteľ lietadla spozoruje nehodu, alebo že je iné lietadlo v tiesni, vynímajúc prípady kedy nie je schopný alebo by to ohrozilo bezpečnosť jeho letu, alebo že ďalšie sledovanie by bolo zbytočné, je povinný

oznámiť túto skutočnosť príslušnému úradu

vyčkávať v priestore nehody až do príchodu zástupcu prevádzkovateľa

nestratiť lietadlo v tiesni z dohľadu, určiť polohu lietadla v tiesni, oznámiť túto skutočnosť stanovisku riadenia letovej prevádzky alebo záchrannému koordinačnému stredisku a postupovať podľa ich pokynov

Otázka č. 14
V ktorej odpovedi je správne uvedený druh oblakov a zrážok, ktoré z neho vypadávajú?

Cu -mrholenie

Cb - krajinský trvalý dážď

Ns - trvalé zrážky

Otázka č. 15
Červené pyrotechnické svetlo zaznamenané lietadlom za letu znamená:

Dajte prednosť inému lietadlu a pokračujte v lete po okruhu

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Pristaňte na tomto letisku a pokračujte na odbavovaciu plochu

Otázka č. 16
Je 10 h UTC, koľko je stredoeurópskeho času SEČ ?

9 h 00 min.

12 h 00 min.

11 h 00 min.

Otázka č. 17
Pri obtekaní symetrického profilu pri uhlae alfa rovná sa nula bude vztlak

väčší ako nula

menší ako nula

rovný nule

Otázka č. 18
Správne skrátenie volacej značky OM DLS je nasledovné

DLS

KLS

OLS

Otázka č. 19
PAN PAN je rádiotelefónny signál správy

tiesňovej

pilnostnej

správy o rádiovom zameraní

Otázka č. 20
PAN PAN MEDICAL je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 21
Priame riadenie umožňuje ovládať kormidlá

hydraulickými silovými mechanizmami

elektrickou sústavou

mechanickým prevodom

Otázka č. 22
Indukovaná rýchlosť vzniká vplyvom vyrovnávania tlakov pod a nad krídlom a ich výslednica má smer

zhora dole kolmo na tetivu

zhora dole kolmo na strednú krivku

zhora dole kolmo na nabiehajúci prúd

Otázka č. 23
Anglický výraz glare shield znamená v slovenčine:

ochrana proti oslneniu

rýchlosť

nosná (aerodynamická) plocha

Otázka č. 24
Anglický výraz data link capability znamená v slovenčine:

nosná raketa

skupina lietadiel

možnosť komunikácie / zdieľanie dát

Otázka č. 25
Anglický výraz wing taper znamená v slovenčine:

nechladená turbína

možnosť komunikácie / zdieľanie dát

zúženie krídla

Otázka č. 26
Letiskové poplatky sú

poplatky stanovené letiskom, t.j. managementom letiska

poplatky stanovené štátom alebo mestom, v ktorom sa nachádza letisko, z ktorého odlietate alebo cez ktoré prestupujete

odmeny, ktoré hradí letisko leteckej alebo prepravnej spoločnosti za to, že pristáva práve na ich letisku

Otázka č. 27
Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

autostráda.

štátna hranica.

dvojkoľajová železničná trať.

Otázka č. 28
Podľa definície je polohoznak

ukazovateľ, ukazujúci polohu určitého zariadenia na lietadle

zariadenie na meranie polohy lietadla v priestore

systém na indikáciu polohy plynových pák ovládania motorov

Otázka č. 29
Pri nadviazaní spojenia možno použiť

skrátenú volaciu značku

skrátenú alebo neskrátenú volaciu značku

iba neskrátenú volaciu značku

Otázka č. 30
Pre aerodynamickú podobnosť platia tieto základné kritériá

zhodnosť Re a rýchlosti pre skutočnosť a experiment

zhodnosť M a plochy pre skutočnosť a experiment

zhodnosť Re a M pre skutočnosť a modelovaný experiment