Testy z letectva on-line

Komplexný test 43 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 43. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ktorá projekcia tvorí základ leteckej mapy sveta ICAO zhotovenej v merítku 1:1 000 000 ?

Merkátorova.

Gauss-Krugerova.

Konformná kúžeľová Lambertova projekcia.

Otázka č. 2
Čas SEČ je voči času UTC posunutý o:

+ 2 hod.

0 hod.

+ 1 hod.

Otázka č. 3
Prístrojový čas letu má v angličtine ekvivalent:

Engine flight time

Engine race period

Instrument flight time

Otázka č. 4
V ktorom zo zapojení je podstatne jednoduchšie určiť zlý prvok (spotrebič)?

v paralelnom

v sériovom

v môstikovom

Otázka č. 5
Anglický výraz readiness rate znamená v slovenčine:

stupeň pripravenosti

letún s nastaviteľným uhlom krídla

servo ovládače

Otázka č. 6
Pri vykonávaní medzinárodných letov civilných lietadiel musia byť dodržované aj predpisy

o pohraničnej kontrole a colné a devízové predpisy

štátu, v ktorom bolo civilné lietadlo vyrobené

o uľahčovaní medzinárodného styku

Otázka č. 7
Tropický rok je doba zodpovedajúca:

365-tim dňom stredného slnečného času.

366,2422 dňom stredného slnečného času.

365,2422 dňom stredného slnečného času.

Otázka č. 8
Kormidlo môže byť hmotove

vyvážené (ťažisko v závese), prevyvážené (ťažisko pred závesom), nedovyvážené (ťažisko so závesom)

vyvážené (ťažisko v závese), odľahčené, rohovo odľahčené

čiastočne odľahčené, vyvážené, osovo odľahčené

Otázka č. 9
Gyromagnetické a gyroindukčné kompasy sú používané, pretože sa

touto kombináciou zlepšujú vlastnosti magnetického alebo indukčného kompasu

týmto spojením zlepšujú vlastnosti navigačných gyroskopov

takto dosiahlo zlepšenie čitateľnosti spoločného ukazovateľa oboch zariadení

Otázka č. 10
Sériové, paralelné a môstikové zapojenia slúžia na spojovanie

elektrických prvkov, zdrojov, blokov

nerovnakých vodičov, rozvádzačov a ističov

prístrojov (vizuálnych) a ovládačov

Otázka č. 11
Vlastná elektrická sieť malého lietadla kovovej konštrukcie (športového, obchodného) je

jednovodičová

dvojvodičová

používa aj viac vodičov pre rozvod

Otázka č. 12
Pre plné pochopenie stability popisujeme ju s riadením

pevným - ako statickú stabilitu

pevným a voľným

voľným - ako dynamickú stabilitu

Otázka č. 13
Staviteľný stabilizátor zaraďujeme medzi

aerodynamické odľahčenie

statické vyváženie

aerodynamické vyváženie

Otázka č. 14
Kormidlá letúna vyvodzujú požadovaný účinok v riadení

zmenou polohy hmotového ťažiska letúna

zmenou momentov aerodynamických síl vzhľadom k hmotovému ťažisku letúna

zmenou momentu ťahu pohonnej jednotky vzhľadom k ťažisku

Otázka č. 15
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Kríže jednej nápadnej farby, žlté alebo biele, vyložené horizontálne na prevádzkovej ploche alebo jej časti, vyznačujú

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

plochu uzavretú pre pohyby lietadiel

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 16
Na šírenie elektromagnetického vlnenia má najväčší vplyv

troposféra

tropopauza

ionosféra

Otázka č. 17
Protišmykové zariadenie v brzdovom systéme zabraňuje

zablokovaniu kolesa pri státí letúna na zemi

zablokovaniu kolesa pri brzdení počas pohybu letúna po zemi

použitiu bŕzd v zákrute

Otázka č. 18
Aký je UTC na zemepisnej dĺžke 76o 41´ W, ak je jeho LMT = 7 h 00 min ?

10 h 06 min 44 s

14 h 15 min 12 s

12 h 06 min 44 s keď: LMT - Local Mean Time, t.j. miestny stredný čas.

Otázka č. 19
Slovenský výraz klamný cieľ, klamať, odpoutávat pozornosť znamená v angličtine:

wing

decoy

fuselage mounted conformal fuel tanks

Otázka č. 20
Polomer zákruty závisí od náklonu

nepriamo úmerne

priamo úmerne

nezávisí

Otázka č. 21
Pre záchranu sa vo vrtuľníku nenachádza:

sekera

hasiaci prístroj

lekárnička

Otázka č. 22
Preukazy spôsobilosti leteckého personálu vydáva

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

každý prevádzkovateľ

Štátna letecká inšpekcia

Otázka č. 23
Vrstva F1 v noci

zostáva nezmenená

slabne

spája sa s vrstvou F2

Otázka č. 24
Pri dynamickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

aerodynamických

aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 25
UTC je svetový čas, ktorý je:

odvodený z astronomických pozorovaní.

efemeridový čas.

atómový čas koordinovaný tak, aby sa neodchyľoval od času astronomického.

Otázka č. 26
TAF je označením predpovede

dvojhodinovej

letiskovej

letovej

Otázka č. 27
Slovenský výraz vysoký uhol nábehu znamená v angličtine:

life cycle costs

endurability after extensive in-flight damage

high angle-off attack

Otázka č. 28
Kontrolou umiestnenia osôb a nákladu pred letom

zisťujeme skutočnú letovú hmotnosť lietadla

zisťujeme centráž lietadla

zisťujeme, či sú zabezpečené proti posunutiu

Otázka č. 29
Cirrostratus - Cs je:

hustý a vysoký oblak s mohutným vertikálnym vývojom v tvare hory alebo obrovskej veže. Časť vrcholu je obvykle hladká, vláknitá alebo rebrovitá a temer vždy sploštená.

priehľadný belavý závoj s vláknitou štruktúrou alebo bez zjavnej štruktúry. Na Cs vznikajú halové javy.

vrstva skladajúca sa z elementov pripomínajúcich dlaždice, je sivej farby s tmavými miestami. Vzniká rozlievaním cumulov do vrstvy alebo zo stratusu pri turbulentnom pohybe.

Otázka č. 30
Hydraulický systém je na letúni použitý

na spúšťanie a riadenie pohonnej jednotky

ako súčasť primárnej konštrukcie letúna

ako silová sústava na obsluhu niektorých mechanizmov a zariadení letúna