Testy z letectva on-line

Komplexný test 111 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 111. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Statický tlak je z hľadiska aerometrických prístrojov definovaný ako

tlak stĺpca vzduchu na hladine mora

tlak na povrchu dostatočne malého telesa, pohybujúceho sa rovnakou rýchlosťou ako prúdiace médium

kolmá zložka silového pôsobenia akéhokoľvek telesa na podložku

Otázka č. 2
Na veľkosť termoelektromotorickej sily termočlánku nemá vplyv

výber materiálov termočlánku a ich geometrické rozmery

kolísanie napätia palubnej elektrickej siete

rozdiel teplôt tzv. teplého a studeného konca termočlánku

Otázka č. 3
Jeden km je: [prevod km na NM]

3,28 NM

0,5399 NM

1,852 NM

Otázka č. 4
Slovenský výraz rýchlosť, obratnosť, živosť znamená v angličtine:

wingspan

nozzle

agility

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Lietadlo

ACL

ACFT

ACN

Otázka č. 6
Hydraulický zámok

zabraňuje prívodu hydraulickej kvapaliny pri pohybe piestu v pracovnom valci

zabraňuje nežiadúcemu pohybu piestu v pracovnom valci hydraulickej sústavy pri určitej polohe

umožňuje plynulý prietok hydraulickej kvapaliny pracovným valcom

Otázka č. 7
Barometrický výškomer je z hľadiska princípu činnosti

absolútny tlakomer

diferenčný tlakomer

piezoelektrický tlakomerný snímač s teplotnou kompenzáciou

Otázka č. 8
Ide o správne prednostné poradie správ, dopravovaných leteckou pohyblivou službou? Tiesňové, pilnostné, na zabezpečenie letov, o rádiovom zameraní, meteosprávy, o pravidelnosti letov.

áno

neviem

nie

Otázka č. 9
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálna biela činka s čiernymi pruhmi kolmo k pozdĺžnej osi na oboch kruhových koncoch činky, vyložená na návestnej ploche znamená, že

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach, avšak ostatné pohyby nemusia byť obmedzené len na vzletové a pristávacie alebo rolovacie dráhy

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach a rolovať len na rolovacích dráhach

Otázka č. 10
Medzi oblačnosť s mohutným vertikálnym vývojom radíme:

Ac - altocumulus

Cb - cumulonimbus

Cu - cumulus

Otázka č. 11
Veľkosť horizontálnej rýchlosti pri stálej tiaži lietadla G = konšt. má vplyv na uhol nábehu. S jeho rastom rýchlosť

nemení sa

klesá

stúpa

Otázka č. 12
Na ovládanie vysokoúčinných kotúčových bŕzd sa spravidla používa

mechanický pákový prevod

hydraulický systém

pneumatický systém

Otázka č. 13
Slovenský výraz motorový priestor / šachta znamená v angličtine:

non-afterburning

thrust levels

engine bay

Otázka č. 14
Ekonomická rýchlosť v horizontálnom lete je

väčšia než optimálna

rovná sa rýchlosti minimálnej

menšia než optimálna

Otázka č. 15
Pri statickej stabilite zvažujeme pôsobenie nasledujúcich síl a momentov

aerodynamických

aerodynamických, zotrvačných a síl tiaže

zotrvačných a síl tiaže

Otázka č. 16
Vysielač komunikačnej rádiostanice pracuje na princípe vyžarovania

demodulovanej nosnej vlny

modulovanej nosnej vlny

modulačného signálu

Otázka č. 17
Na ktorých mapách sú zakreslené izobary?

na výškových

na mapách s rovnakou zmenou tlaku

na prízemných

Otázka č. 18
Vyberte správnu skratku pre Letisko

AC

AD

ACL

Otázka č. 19
Traťová rýchlosť [W] je:

rýchlosť lietadla na kurze letu.

rýchlosť lietadla vzhľadom na smer vetra.

absolútna rýchlosť lietadla voči zemskému povrchu.

Otázka č. 20
Slovenský výraz užitočné zaťaženie znamená v angličtine:

hands-on controls

aft cockpit

payload

Otázka č. 21
Námraza sa obyčajne signalizuje

rozsvietením (alebo blikaním) svetla na svetelnom informačnom table

poklesom otáčok motora

ručičkovým ukazovateľom so zabudovaným ukazovateľom teploty vonkajšieho vzduchu

Otázka č. 22
Osvedčenie letovej spôsobilosti je

založené len v leteckom registri

založené len u výrobcu lietadla

základným technickým dokladom, ktorý musí byť na palube lietadla

Otázka č. 23
Anglický výraz seal znamená v slovenčine:

tesnenie

prídavné spaľovanie

poškodenie počas letu

Otázka č. 24
Každému civilnému lietadlu sa pri zápise do slovenského leteckého registra pridelí

značka štátnej príslušnosti

poznávacia značka

osvedčenie o letovej spôsobilosti

Otázka č. 25
V striedavej elektrickej sieti sa na lietadle okrem napätia a prúdu ešte meria

striedavý odpor

výkon zdroja napätia

kmitočet

Otázka č. 26
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia pohybu na zemi je názov

APRON

RADIO

GROUND

Otázka č. 27
V leteckých VKV rádiostaniciach sa používa

impulzná modulácia

amplitúdová modulácia

frekvenčná modulácia

Otázka č. 28
Protipožiarne zariadenie ľahkého jednomotorového lietadla je prispôsobené na hasenie prípadného požiaru

palivovej inštalácie v trupe

palivovej inštalácie v motorovom priestore

nádrží v krídle

Otázka č. 29
Hybnosť hmotného bodu je definovaná

m . a (m.kg.s-2)

m . v (m.kg.s-1)

m . t (kg.s)

Otázka č. 30
Výškomer zaparkovaného lietadla ukazoval večer výšku 350 ft, kým v ranných hodinách nasledujúceho dňa 400 ft. Príčinou bol

pokles tlaku vzduchu

vzostup tlaku vzduchu

nočný pokles teploty vzduchu