Testy z letectva on-line

Komplexný test 68 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 68. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Stále zelené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Vzlet povolený

Vráťte sa na miesto odkiaľ ste vyšli

Rolovanie povolené

Otázka č. 2
Vyberte správnu skratku pre Letiskový maják

ABN

ABM

AD

Otázka č. 3
Priečnu obratnosť lietadla posudzujeme podľa

účinku krídielok

účinku smerového kormidla

účinku výškového kormidla

Otázka č. 4
Je 17 : 00 SEČ L, koľko je to v čase UTC ?

16 : 00 UTC.

17 : 00 UTC.

15 : 00 UTC.

Otázka č. 5
Slovenský výraz strategické rozmiestnenie ovládačov znamená v angličtine:

center line

ejection seat

hands-on controls

Otázka č. 6
Ak lietadlová stanica nie je schopná nadviazať spojenie s leteckou stanicou na určenom kmitočte

použije frázu vysielam naslepo

ostane na príjme

pokúsi sa o nadviazanie spojenia na inom kmitočte na danú trať

Otázka č. 7
Rýchlosť letu pri maximálnej kĺzavosti je tzv.

optimálna rýchlosť

ekonomická rýchlosť

cestovná rýchlosť

Otázka č. 8
Štátna letecká inšpekcia okrem iného

prideľuje civilným lietadlám registračnú (poznávaciu) značku

riadi a zabezpečuje civilnú leteckú prevádzku

vydáva letiskové poriadky pre verejné letiská

Otázka č. 9
Veľkosť horizontálnej rýchlosti pri stálej tiaži lietadla G = konšt. má vplyv na uhol nábehu. S jeho rastom rýchlosť

nemení sa

klesá

stúpa

Otázka č. 10
Stále červené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Dajte prednosť inému lietadlu a pokračujte v lete po okruhu

Pristátie povolené

Otázka č. 11
Na dobrý odvod statickej elektriny je dôležité

dokonalé vodivé prepojenie pevných aj pohyblivých častí lietadla

dostatočná veľkosť elektrostatického náboja

dokonalé vodivé prepojenie pohyblivých častí lietadla

Otázka č. 12
Hornoplošníky

majú okrem spodného krídla ešte jedno horné krídlo

majú krídlo uložené na spodnej časti trupu

majú krídlo uložené na hornej časti trupu

Otázka č. 13
Hlavné časti pneumatickej sústavy tvoria

turbína, potrubie, tlakový akumulátor

kompresor, potrubie, pracovný valec, čistiace a odkaľovacie zariadenie

expanzná jednotka, potrubie, ovládacie klapky

Otázka č. 14
Časové meškanie, ako hlavná chyba variometra, je spôsobené

relatívne malými zmenami statického tlaku

trením v uložení osí a prevodov

kapilárou a kapilárnym prúdením cez ňu

Otázka č. 15
Základnou leteckou meteorologickou správou je

METAR

VOLMET

TAF

Otázka č. 16
Tiesňovú prevádzku môže ukončiť

stanica v tiesni

stanica riadiaca

stanica v tiesni alebo stanica riadiaca

Otázka č. 17
Medzinárodná štandardná atmosféra (MSA alebo aj ISA) je

súhrn presných hodnôt a priebehov vybraných veličín v závislosti od výšky

hodnota tlaku, teploty a hustoty vzduchu v počiatočnej výške merania

súhrn údajov o atmosfére pri určitých podobných a viac-menej sa opakujúcich (štandardných) situáciách

Otázka č. 18
Skratkové slovo TREND je

indikátor zmeny v pristávacej predpovedi

označenie typu pristávacej predpovede

letisková predpoveď

Otázka č. 19
Venturiho trubica je snímač

statického tlaku voľného prúdu a dynamického tlaku

statického tlaku voľného prúdu a statického tlaku v zúženom priereze

statického tlaku v zúženom priereze a celkového tlaku

Otázka č. 20
Frekvencia VOLMET-u (napr. VOLMET Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

ATIS

GEN

Otázka č. 21
Slovo povolené znamená

povolenie na požadovaný úkon je schválené

môžete vysielať

oprávnený pokračovať za určitých podmienok

Otázka č. 22
Slovenský výraz pristávacie svetlá znamená v angličtine:

glide slope intercept point

landing lights

pylon

Otázka č. 23
Pri plnení paliva musí z bezpečnostných dôvodov byť

prítomný požiarnik s hasiacim prístrojom

uzemnené lietadlo a nádrž vodivo prepojená s plniacim zariadením

zamedzený styk plniaceho zariadenia s palivovou nádržou lietadla

Otázka č. 24
DUPLEX

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 25
Plnenie nádrží ľahkých cvičných lietadiel je

tlakové, zo spodnej strany

spádové, plnením cez hrdlo umiestnené na hornej strane nádrže

tlakové, z bočnej strany

Otázka č. 26
Rovník zviera s poludníkmi zemepisný smerník:

45°

180°

90°

Otázka č. 27
Anticyklóna, tlaková výš je:

oblasť, v ktorej je nižší tlak vzduchu (menej vzduchu) ako v jeho strede

oblasť, v ktorej je vyšší tlak vzduchu (viac vzduchu) ako v okolí

oblasť, v ktorej je nižší tlak vzduchu (menej vzduchu) ako v okolí

Otázka č. 28
Slovenský výraz avionika znamená v angličtine:

avionics

by-pass turbojet engine

radar warning receiver

Otázka č. 29
Agóna je:

čiara spájajúca miesta s rovnakou deklináciou

čiara spájajúca miesta s rovnakou presnosťou

čiara spájajúca miesta s nulovou deklináciou

Otázka č. 30
Priečny relatívny sklonomer (gulička) slúži na

meranie výslednice síl pôsobiacich na lietadlo pri zatáčaní

doplnenie obrazu čelnej časti zátačkomera

určenie zmyslu zátačky podľa polohy guličky