Testy z letectva on-line

Komplexný test 49 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 49. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Lietadlá všeobecného letectva používajú akumulátor v prevažnej miere

olovený

niklokadmiový

striebrozinkový

Otázka č. 2
Prevádzkové zaťaženie je

minimálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky môže skutočne vyskytnúť

maximálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky môže skutočne vyskytnúť s určitou pravdepodobnosťou

maximálne zaťaženie konštrukcie lietadla, ktoré sa počas prevádzky vyskytne so 100% pravdepodobnosťou

Otázka č. 3
Časové meškanie, ako hlavná chyba variometra, je spôsobené

relatívne malými zmenami statického tlaku

trením v uložení osí a prevodov

kapilárou a kapilárnym prúdením cez ňu

Otázka č. 4
Ktoré z uvedených údajov zahrňuje definícia medzinárodnej štandardnej atmosféry ICAO?

relatívna vlhkosť 100%, gradient teploty 1°C/100 m, tlak vzduchu v MSL 760 Torr, teplota vzduchu na MSL 15°C

tlak vzduchu na MSL 1013,2 hPa, teplota vzduchu na MSL 15°C, relatívna vlhkosť 0%, teplotný gradient 0,65°C/100 m

teplota vzduchu na MSL 15°C, relatívna vzhlkosť 50%, gradient teploty 0,65°C/100 m, tlak vzduchu na MSL 29,92 in

Otázka č. 5
Statická elektrina vzniká v dôsledku

letu v blízkosti búrkových mrakov

letu nad silnými priemyselnými zdrojmi elektromagnetického poľa

trenia povrchu lietadla o okolitý vzduch

Otázka č. 6
Anglický výraz pilot instructor znamená v slovenčine:

palivová nádrž, palivový článok

pilot - inštruktor

piestový motor

Otázka č. 7
Preukazy spôsobilosti leteckého personálu vydáva

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

každý prevádzkovateľ

Štátna letecká inšpekcia

Otázka č. 8
Bod A leží na zemepisnej šírke 62o 33´ N. Aká je zemepisná šírka bodu B ležiaceho na sever od bodu A vo vzdialenosti 240 NM?

33° 33' N

66° 33' N

58° 33' S

Otázka č. 9
GMT je svetový čas získaný:

geometricky.

geodeticky.

astronomicky.

Otázka č. 10
Vyberte správnu skratku pre Riadený okrsok

DOM

CTR

CPL

Otázka č. 11
Jednu polohovú čiaru môžeme použiť na:

určenie polohy.

kontrolu vzdialenosti od rádionavigačného zariadenia.

kontrolu letenej trate, prípadne kontrolu traťovej rýchlosti.

Otázka č. 12
Komplex termoelektrického teplomera tvorí

termoelektrická sonda (podsviečková vložka) a galvanometer (vrátane vedenia)

termoelektrická sonda a pomerový prístroj vhodného typu

odporová sonda a galvanometer (bez uvažovania spojov. vedenia)

Otázka č. 13
Anglický výraz landing gear bay znamená v slovenčine:

výklenok pre podvozok

laserové diaľkomery

rýchlosť

Otázka č. 14
Kvalifikácia je oprávnenie, uvedené v preukaze spôsobilosti alebo tvoriace jeho súčasť, ktoré určuje zvláštne podmienky, práva alebo obmedzenia, týkajúce sa takéhoto preukazu spôsobilosti. V anglickej terminológii sa pod pojmom kvalifikácia rozumie:

Rating

Planning

Cvalifying

Otázka č. 15
Celkovú hmotnosť lietadla pred letom stanovíme

odhadom

na základe hlásenia od technika

výpočtom podľa letovej príručky

Otázka č. 16
Elektrostatický náboj sa vybíja

cez anténu rádiostanice, pokiaľ táto nie je v činnosti

samovoľne z celého povrchu lietadla

vybíjacími kefkami a vybíjacími lankami

Otázka č. 17
Anglický výraz bird ingestion znamená v slovenčine:

zameriavače

turbohriadeľ

nasatie vtáka

Otázka č. 18
Odporová metóda merania teploty je vhodná na

meranie vysokých a veľmi vysokých teplôt

meranie stredných teplôt (do 300°C)

nemá obmedzenie pri meraní

Otázka č. 19
Tetiva profilu je spojnica

nábežnej a odtokovej hrany

stredov kružníc vpísaných do profilu

aerodynamického stredu profilu a odtokovej hrany

Otázka č. 20
Skratkové slovo CAVOK sa do správy METAR zaraďuje namiesto skupín o

vetre, dohľadnosti a oblačnosti

dohľadnosti, stave počasia a oblačnosti

dohľadnosti a oblačnosti

Otázka č. 21
Zákrutomer je prístroj určený na

meranie polomeru zákruty

meranie uhlovej rýchlosti zatáčania lietadla a vertikálnej rýchlosti

meranie zmyslu, resp. uhlovej rýchlosti zatáčania

Otázka č. 22
Jeden NM je: [prevod NM na km]

1,852 km

1,609 km

1 223 km

Otázka č. 23
Štartovacie svetlá sú obyčajne umiestnené na nábežnej hrane v koreni krídla.

Tieto jasné biele svetlomety sú určené na osvetlenie motorov alebo turbín.

Tieto jasné biele svetlomety sú určené na osvetlenie bočných strán počas rolovania a štartovania. Tieto jasné modré svetlá sú veľmi vhodné na zle osvetlených letiskách, inak sú zvyčajne nepotrebné.

Otázka č. 24
Pri zameriavaní vysielača rámovou anténou sa anténa nastavuje do smeru

minimálneho príjmu

maximálneho príjmu

75% maximálneho príjmu

Otázka č. 25
Medzi systémy celkového a statického tlaku nepatrí

Venturiho trubica

samostatný snímač statického tlaku

snímač ukazovateľa plniaceho tlaku

Otázka č. 26
Pri pravých perspektívnych projekciách získame obraz geografickej siete:

premietaním v zmysle deskriptívnej geometrie.

výpočtom na zobrazovacích plochách.

výpočtom na referenčnej guli.

Otázka č. 27
Slovenský výraz prídavné spaľovanie, forsáž znamená v angličtine:

air defense

afterburner

guidance

Otázka č. 28
Rad bielych zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Pristátie povolené

Pristaňte na tomto letisku a pokračujte na odbavovaciu plochu

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Otázka č. 29
Hlavným zdrojom jednosmerného prúdu na lietadle je

dynamo

alternátor

termoelektrický zdroj

Otázka č. 30
Čo sa rozumie pod označením TAF?

pristávacia predpoveď

aktuálne počasie na letisku

letisková predpoveď