Testy z letectva on-line

Komplexný test 70 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 70. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Ionosféra sa skladá z

elektrónov a voľných iontov

voľných iontov a neutrónov

elektrónov a neutrónov

Otázka č. 2
Traťová mapa (bývalá Radionavigačná mapa), je zhotovená v:

Lambertovej mnohokužeľovej projekcii.

Merkátorovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 3
Vyberte správnu skratku pre Letisko

AC

AD

ACL

Otázka č. 4
Pri amplitúdovej modulácii sa mení v závislosti od modulačného signálu

amplitúda a frekvencia modulačného signálu

amplitúda modulačného signálu

amplitúda nosnej vlny

Otázka č. 5
Mráz vo vrstve hrubej len niekoľko cm až niekoľko desiatok cm - vznikajúci radiačným ochladením je

prízemný mráz

poľadovica

ľadovica

Otázka č. 6
Štátna letecká inšpekcia môže trvale alebo dočasne odobrať preukaz spôsobilosti člena leteckého personálu alebo obmedziť oprávnenie uvedené v preukaze, ak by ponechanie oprávnenia alebo preukazu spôsobilosti bolo

na úkor bezpečnosti leteckej prevádzky

proti záujmom prevádzkovateľa

v rozpore s predpismi

Otázka č. 7
Konformné projekcie sú také, u ktorých sa neskresľujú:

dĺžky.

plochy.

uhly.

Otázka č. 8
LKPR 0615 13005MPS 9000 BKN010 BECMG 0608 SCT015, BKN020TCU BECMG 1115 27008G17 2000 +TSRA, BKN030CB = S akou najnižšou hodnotou VIS sa má na letisku Praha - Ruzyně počítať v období platnosti uvedenej predpovede?

1115 m

2000 m

9 km

Otázka č. 9
Zariadenie na zvýšenie vztlaku

zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a rýchlosti

zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a znižuje minimálnu rýchlosť letu

zabezpečuje zvýšenie vztlaku pri letoch vo veľkých výškach

Otázka č. 10
Anglický výraz combat znamená v slovenčine:

bojové akcie

letecký / vzdušný most

prídavné vonkajšie nádrže

Otázka č. 11
Slnko pri svojej zdanlivej dráhe po oblohe opísalo uhol 27o, koľko za tú dobu ubehlo času ?

90 min.

405 min.

108 min.

Otázka č. 12
Anglický výraz oil changes znamená v slovenčine:

výmena oleja

turbovrtuľový pohon

výkon motora

Otázka č. 13
Rozdiel zemepisných šírok medzi bodmi OBT 1: 21o 32´ 17´´ N a OBT 2: 16o 27´45´´ N je:

4° 05'28''

5° 04'32''

5° 04'32''

Otázka č. 14
Palivomery nevyužívajú ako metódu merania

turbínovú (tachometrickú) a dynamickú (klapkovú)

plavákovú alebo rádioizotopickú metódu

kapacitnú alebo hydrostatickú metódu

Otázka č. 15
Tlmiaca kvapalina v magnetickom kompase s otočným systémom slúži na

zlepšenie čitateľnosti stupnice kompasu

zámerné vyplnenie voľného priestoru telesa kompasu

riadené tlmenie pohybu otočného systému

Otázka č. 16
Slovenský výraz nádrže na krídlach znamená v angličtine:

wing tanks

high angle-off attack

fuel flow

Otázka č. 17
Pretrvávanie radiačnej hmly na danom letisku v zimnom polroku podporuje

oblačnosť a silný vietor

nerušené vyžarovanie tepla zemským povrchom a silná mechanická trubulencia

prízmená výrazná inverzia teploty vzduchu

Otázka č. 18
Pokiaľ sa nachádza ťažisko za NB je lietadlo

statické, pozdĺžne nestabilné

statické, pozdĺžne stabilné

pozdĺžne stabilné

Otázka č. 19
Simplexné spojenie

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 20
Letovú posádku v zmysle platných predpisov tvorí:

každý, kto sa v čase incidentu nachádza na palube lietadla

technik údržby lietadiel, riadiaci letovej prevádzky, dispečer letovej prevádzky, operátor leteckej stanice

súkromný pilot letúnov, obchodný pilot letúnov, dopravný pilot letúnov, súkromný pilot vrtuľníkov, obchodný pilot vrtuľníkov, dopravný pilot vrtuľníkov, pilot vetroňov, pilot voľných balónov, letecký navigátor, palubný inžinier

Otázka č. 21
Pri amplitúdovej modulácii sa mení v závislosti od modulačného signálu

amplitúda a frekvencia modulačného signálu

amplitúda modulačného signálu

amplitúda nosnej vlny

Otázka č. 22
Skratka MPH znamená:

km/h (= km.h-1)

SM/h (= SM.h-1)

NM/h (= NM.h-1)

Otázka č. 23
Anglický výraz cycle znamená v slovenčine:

špeciálne nástroje

cyklus

sací otvor

Otázka č. 24
168 NM je:

321,0 km

311,1 km

301,1 km

Otázka č. 25
Stanica leteckej telekomunikačnej služby v SR musí používať

stredoeurópsky čas

svetový koordinovaný čas

greenwichský čas

Otázka č. 26
Barometrická metóda merania výšky je založená na princípe

porovnávania tlakov pri stúpaní alebo klesaní lietadla

merania statického tlaku rozdeleného s výškou podľa štandardnej atmosféry

merania zrýchlenia vo zvislom smere

Otázka č. 27
V motorovej knihe

sú vedené denné záznamy o prevádzke motora zabudovaného do lietadla

nájdeme technický popis motora

nachádzame postupy na obsluhu motora

Otázka č. 28
Vyberte správnu skratku pre Zem

GND

AGL

GS

Otázka č. 29
Slovenský výraz prieskumné lietadlo znamená v angličtine:

fuel burn

killer scout

interceptor

Otázka č. 30
Azimutálne projekcie sú tie, ktorých zobrazovacia rovina je:

valec.

kužeľ.

rovina.