Testy z letectva on-line

Komplexný test 38 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 38. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Fráza Vysielam naslepo sa použije

pri neznalosti frekvencie volanej stanice

pri neúspešnom nadviazaní spojenia

pri poruche prijímača

Otázka č. 2
Údaje o výškovom vetre obsahuje letová meteorologická dokumentácia

pre všetky lety

len pre zahraničné lety

pre všetky lety v hladinách nad fl 300

Otázka č. 3
Anglický výraz afterburning / augmentation znamená v slovenčine:

viacúčelový letún

prídavné spaľovanie

letka

Otázka č. 4
Inovať, ktorá sa počas pokojnej noci vytvorila na parkujúcom lietadle, je dôsledkom

prúdenia studeného a dostatočne vlhkého vzduchu

rýchleho ochladenia vzduchu s vysokým obsahom vodnej pary

ochladenia vzduchu na teplotu rosného bodu, ktorého hodnota leží pod bodom mrazu

Otázka č. 5
Krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 3 000 kHz lambda : 1 000 - 100 m

f: 3 - 30 MHz lambda : 100 - 10 m

f: 30 - 300 MHz lambda : 10 - 1 m

Otázka č. 6
Súčasťou priameho magnetického kompasu s otočným systémom nie je

inklinačné vyrovnávacie závažie

indukčná magnetická sonda

indikačná magnetická ružica

Otázka č. 7
Aerodynamické prostriedky odľahčovania síl v riadení upravujú

veľkosť aerodynamickej sily na kormidle

závesový moment aerodynamických síl na kormidle

rozsah výchyliek kormidla

Otázka č. 8
Tiesňová korešpondencia

má prednosť pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

z hľadiska prednosti nasleduje za pilnostnou korešpondenciou

nemá prednosti pred ostatným spojením

Otázka č. 9
Termočlánky sa na lietadle používajú na

ako snímače napr. termoelektrických teplomerov

pohon pohonnej jednotky (pri športových lietadlách s pomocným elektromotorom)

dobíjanie palubných akumulátorov

Otázka č. 10
Ak je plocha rýmovej antény nastavená kolmo na vysielač, indukuje sa na nej napätie, ktoré je

minimálne

maximálne

0,75 Ui max

Otázka č. 11
SNOWTAM je správa

o výške snehovej pokrývky v okolí leteckej meteorologickej stanice

o stave povrchu vzletovej a pristávacej dráhy

o významnej zmene intenzity sneženia na cieľovom letisku

Otázka č. 12
Malé podchladené kvapôčky, tvoriace oblak, sa usadzujú na nábežných hranách krídla uzatvárajúc pri tom medzi sebou vzduch. O aký druh námrazy ide?

vytvára sa zrnitá námraza

ide o ľadovku

na lietadle sa usadzuje inovatka

Otázka č. 13
Štátna letecká inšpekcia môže trvale alebo dočasne odobrať preukaz spôsobilosti člena leteckého personálu alebo obmedziť oprávnenie uvedené v preukaze, ak by ponechanie oprávnenia alebo preukazu spôsobilosti bolo

na úkor bezpečnosti leteckej prevádzky

proti záujmom prevádzkovateľa

v rozpore s predpismi

Otázka č. 14
Letún je

lietadlo, ktoré vytvára vztlak na pevných plochách

lietadlo ťažšie ako vzduch s nepohyblivými nosnými plochami

motorové lietadlo ťažšie ako vzduch, u ktorého je vztlak potrebný k letu vyvodzovaný aerodynamickými silami na nosných plochách v danej konfigurácii nepohyblivými

Otázka č. 15
Pilnostná správa má prednosti

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia

pred všetkými ostatnými druhmi spojenia, vynímajúc tiesňovú prevádzku

podľa potreby

Otázka č. 16
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálne biele alebo oranžové pristávacie T určuje

lietadlám na prevádzkovej ploche smer vzletu vyjadrený v desiatkach stupňov k najbližšej desiatke stupňov magnetického kompasu

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 17
Aké nebezpečie hrozí pri lete VFR naprieč teplému frontu?

nehrozí žiadne zvláštne nebezpečie

búrky

nízka oblačnosť, zhoršená dohľadnosť a v zime aj námraza

Otázka č. 18
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Čierne písmeno C na žltom podklade vertikálne umiestnené ukazuje

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

lietadlám na prevádzkovej ploche smer vzletu vyjadrený v desiatkach stupňov k najbližšej desiatke stupňov magnetického kompasu

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 19
Údaj otáčkomera je uvedený

v otáčkach za sekundu

počtom otáčok za dobu činnosti motora

otáčkami za minútu alebo v percentách

Otázka č. 20
Ionizácia jednotlivých vrstiev ionosféry s výškou

klesá

je nemenná

rastie

Otázka č. 21
Slovenský výraz prieskumné lietadlo znamená v angličtine:

fuel burn

killer scout

interceptor

Otázka č. 22
Lietadlo s vrtuľovým pohonom je poháňané

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

Otázka č. 23
Trup letúna je

duté teleso na umiestnenie osôb a nákladu

pevnostný element zabezpečujúci pevné spojenie všetkých častí letúna do jedného celku

priestorový nosník na umiestnenie posádky, osôb a nákladu, ktorý súčasne prenáša zaťaženia od ostatných pripojených častí

Otázka č. 24
Anglický výraz uncooled turbine znamená v slovenčine:

nosná raketa

nechladená turbína

preferovaný motor

Otázka č. 25
Najkratšia spojnica na referenčnej guli je:

loxodroma.

malá kružnica.

ortodroma.

Otázka č. 26
Letecký zákon je základným normatívnym aktom štátu upravujúcim otázky

civilného letectva SR

letovej prevádzky nad územím SR

leteckej prevádzky v SR

Otázka č. 27
Deviácia je spôsobená

magnetickými anomáliami (nepravidelnosťami)

nesúhlasom severného zemského a magnetického pólu

rušivými magnetickými vplyvmi magnetických materiálov na lietadle

Otázka č. 28
Čas SEČ je voči času UTC posunutý o:

+ 2 hod.

0 hod.

+ 1 hod.

Otázka č. 29
Statické zaťaženie je zaťaženie, ktoré

sa v závislosti na čase nemení (napr. sily pôsobiace na lietadlo stojace na zemi)

je spôsobené statickou elektrinou alebo uzemnením statickej elektriny na trupe lietadla

sa mení v závislosti od času a to niekedy dosť rýchlo

Otázka č. 30
Na kompenzovanie kompasov sa používa

elektrické a mechanické zariadenie

magnetické ihlové alebo otočné kompenzačné zariadenie

elektrolytická alebo ortuťová libela