Testy z letectva on-line

Komplexný test 36 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 36. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Rad červených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Letisko nie je bezpečné, nepristávajte

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Otázka č. 2
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

mierky.

pôvodu.

šiestich fáz letu lietadla.

Otázka č. 3
Rad bielych zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Vráťte sa na miesto odkiaľ ste vyšli

Opustite pristávaciu plochu

Stojte

Otázka č. 4
INS (inerciálny navigačný systém) nám umožňuje:

určovať polohu v zemepisných súradniciach.

určovať polohu a všetky základné navigačné prvky.

určovať len základné navigačné prvky.

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Letisko

AC

AD

ACL

Otázka č. 6
Anglický výraz swing-wing aircraft znamená v slovenčine:

špeciálne nástroje

vynechávka / výpadok motora

letún s nastaviteľným uhlom krídla

Otázka č. 7
Činnosť vibračného regulátora napätia elektrickej siete lietadla je založená na

zmene odporu uhlíkového stĺpca

prerušovanom ručnom spínaní budiaceho obvodu

spínaní a rozpínaní kontaktov regulačného systému

Otázka č. 8
Zeleným oblúkom je na čelnom skle ukazovateľov tlaku vyznačený

prevádzkový rozsah tlakov

rozsah tlakov, pri ktorých má látka optimálnu teplotu

celý rozsah meraných tlakov

Otázka č. 9
Nosníkové krídlo je do trupu uchytené pomocou

závesov v koreňovej časti krídla

skrutkového spojenia

príruby

Otázka č. 10
Vlastnosť fázovej modulácie, kde sa posúva fáza nosnej vlny, sa využíva u rádionavigačných zariadení

NDB

ILS

VOR

Otázka č. 11
Rovník zviera s poludníkmi zemepisný smerník:

45°

180°

90°

Otázka č. 12
Správne skrátenie volacej značky OM SNY je nasledovné

ONY

SNY

OSY

Otázka č. 13
Slovenský výraz infračervené navádzanie rakety znamená v angličtine:

beam radar

infrared homing missiles

air refueling capability

Otázka č. 14
So zmenou centráže lietadla sa menia

letové vlastnosti - stabilita a riaditeľnosť

prevádzkové rýchlosti lietadla

hmotnosť lietadla za letu

Otázka č. 15
Člen letovej posádky (Flight crew member) je:

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu

člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený obsluhou členov kabíny

držiteľ preukazu spôsobilosti pilota, vykonávajúci na palube lietadla iné pilotné činnosti ako činnosti veliteľa lietadla

Otázka č. 16
Magnetizmus je

vlastný len určitým látkam a materiálom

prejav len existujúceho magnetického poľa Zeme

všeobecná vlastnosť akéhokoľvek telesa z ľubovoľného materiálu

Otázka č. 17
Malé podchladené kvapôčky, tvoriace oblak, sa usadzujú na nábežných hranách krídla uzatvárajúc pri tom medzi sebou vzduch. O aký druh námrazy ide?

vytvára sa zrnitá námraza

ide o ľadovku

na lietadle sa usadzuje inovatka

Otázka č. 18
Určte, ktorá zo skupín o vetre je z formálnej stránky správna v zmysle kódu METAR!

02009G17mps

03002/08mps

10010G14

Otázka č. 19
Aby bolo lietadlo pozdĺžne stabilné musí platiť

ťažisko musí byť pred neutrálnym bodom lietadla

ťažisko musí byť za neutrálnym bodom lietadla

pôsobisko vztlaku lietadla musí byť pred ťažiskom

Otázka č. 20
Odpor, ktorý vzniká pri obtekaní krídla konečného rozpätia delíme na

tvarový, trecí

tvarový, indukovaný, škodlivý

tvarový, trecí, indukovaný

Otázka č. 21
V motorovej knihe

sú vedené denné záznamy o prevádzke motora zabudovaného do lietadla

nájdeme technický popis motora

nachádzame postupy na obsluhu motora

Otázka č. 22
Vertikálny teplotný gradient na štandardný kilometer MSA pre výšky 0 11 km, 11 20 km a 20 32 km je nasledovný

+ 6,5° + 1° 0°

- 6,5° 0° + 1°

- 1° 0° + 1°

Otázka č. 23
Hybnosť hmotného bodu je definovaná

m . a (m.kg.s-2)

m . v (m.kg.s-1)

m . t (kg.s)

Otázka č. 24
MAY DAY je rádiotelefónny signál správy

pilnostnej

tiesňovej

správy na zaistenie bezpečnosti letu

Otázka č. 25
V prenose väčších plošných zaťažení (poťah krídla, trupu) sa najlepšie uplatňujú materiály

hliníkové zliatiny alebo kompozitové materiály

zliatiny horčíka alebo umelé hmoty

oceľové plechy alebo umelé hmoty

Otázka č. 26
Letecká mapa ICAO 1:500 000 je konštruovaná na podklade projekcie:

Merkátorovej projekcii.

mnohokužeľovej Lambertovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 27
Dosah priestorovej vlny sa s rastúcou výškou odrazovej vrstvy

zvyšuje

nemení

znižuje

Otázka č. 28
Precesia je

pohyb systému zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

pohyb systému zotrvačníka s dvoma stupňami voľnosti ako dôsledok pôsobenia stáleho rušivého momentu

odozva zotrvačníka s tromi stupňami voľnosti na krátkodobo pôsobiaci impulz

Otázka č. 29
Anglický výraz hot engine parts znamená v slovenčine:

zhasnutie motora (pri preťažení)

cvičná letecká puma

horúce časti motora

Otázka č. 30
Dva majáky sú blízko stredu trupu lietadla - jeden je orientovaný zvrchu a druhu zospodu trupu.

Tieto majáky majú čierno-bielu farbu.

Tieto majáky majú zeleno-bielu farbu.

Tieto majáky majú červeno-oranžovú farbu.