Testy z letectva on-line

Komplexný test 58 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 58. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Pri slabom a prerušovanom príjme signálu je potrebné

prepínač Squelch prepnúť z polohy SQ do polohy O

nastaviť ovládač hlasitosti na maximum

prepínač Squelch prepnúť z polohy O do polohy SQ

Otázka č. 2
Palivová sústava je tvorená

nádržami, čističmi paliva a vstrekovacím zariadením

nádržami, potrubím, čističmi, kohútmi, čerpadlami a kontrolnými prístrojmi

nádržami, tlakovými akumulátormi a dopravnými čerpadlami

Otázka č. 3
Rýchlosť hovoru pri RTF spojení nemá prevyšovať

100 slov za minútu

50 slov za minútu

80 slov za minútu

Otázka č. 4
Slovenský výraz odstredivá brzda znamená v angličtine:

center line

speed brake

agility

Otázka č. 5
Tvarová prepážka trupu plní funkciu

ako prepážka zosilnená, je však slabšia

pri prenášaní sústredených zaťažení

pri stabilizácii priečneho tvaru trupu a v miestnom odvádzaní plošných síl od pripojeného poťahu

Otázka č. 6
Polohoznaky s diaľkovým prenosom používajú prevažne ako snímače

prenumatické, mechanické a rádioaktívne členy

potenciometre, indukčné vysielače, selsyn

tlakomerné krabice, gyroskopy, bimetalické snímače

Otázka č. 7
Použitím sieťových filtrov na palube lietadla odstránime rušenie, ktoré je spôsobené

atmosférickými poruchami

agregátmi a prístrojmi na palube

priemyselnými zdrojmi rušenia

Otázka č. 8
Aké sily pôsobia na lietadlo pri rovnovážnych režimoch letu?

tiaž lietadla, odstredivá sila, celková aerodynamická sila, ťah pohonnej jednotky

tiaž lietadla, odstredivá sila, aerodynamická sila

tiaž lietadla, odstredivá sila, ťah pohonnej jednotky

Otázka č. 9
Anglický výraz oil changes znamená v slovenčine:

výmena oleja

turbovrtuľový pohon

výkon motora

Otázka č. 10
Na akej frekvencii pracuje rádiomaják VOR?

150 - 1 750 kHz

108 - 118 kHz

112 - 118 MHz, a v pásme 108-112 MHz za určitých obmedzení.

Otázka č. 11
Letový plán (Flight plan) predstavuje

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových prevádzkových služieb

stanovené údaje o uskutočnenom lete lietadla, ktoré sa vykazujú stanovištiam letových prevádzkových služieb po pristátí

stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú veliteľovi lietadla so žiadosťou o ich dodržanie

Otázka č. 12
Hornoplošníky

majú okrem spodného krídla ešte jedno horné krídlo

majú krídlo uložené na spodnej časti trupu

majú krídlo uložené na hornej časti trupu

Otázka č. 13
Elektromagnetické vlny, ktoré nazývame dlhými vlnami sa šíria

povrchovými vlnami a priestorovými vlnami

povrchovými vlnami

priamymi vlnami

Otázka č. 14
Silný vietor má podľa Beaufortovej stupnice sily vetra stupeň:

8

6

7

Otázka č. 15
Trojfázové striedavé elektrické rozvody na malom lietadle (obyčajne je zdroj menič) majú toto napätie a frekvenciu

3 x 36 V / 400 Hz

3 x 380 V / 500 Hz

3 x 24 V / 400 Hz

Otázka č. 16
Za základné rozdelenie letových vlastností považujeme delenie na

stabilitu s pevným a voľným riadením

stabilitu a riaditeľnosť

statickú a dynamickú stabilitu

Otázka č. 17
Číslo 200,5 sa slovami vysiela

dve sto čiara päť

dva nula nula čiara päť

ani jeden z uvedených

Otázka č. 18
Pravá vzdušná rýchlosť je:

súčet indikovanej a opravenej vzdušnej rýchlosti.

rozdiel indikovanej a vzdušnej rýchlosti, u ktorého sa vo väčších výškach musí počítať so stlačiteľnosťou vzduchu.

opravená vzdušná rýchlosť skorigovaná na skutočné podmienky letu, t.j. opravená s ohľadom na výšku a teplotu okolitého vzduchu. Vo väčších výškach (rádove nad 4 000 m) a pri vyšších rýchlostiach (nad 400 km/h) je nutné počítať aj so stlačiteľnosťou vzduchu.

Otázka č. 19
Zvrstvenie vzduchu vo vrstve inverzie je

stabilné

indiferentné

instabilné

Otázka č. 20
Maximálna vzletová hmotnosť lietadla

je hmotnosť lietadla pri vzlete

je najvyššia prípustná hmotnosť lietadla pri vzlete

je menšia ako maximálna pristávacia hmotnosť

Otázka č. 21
Strata spôsobilosti člena lietajúceho personálu môže okrem iného nastať z dôvodov

zdravotných

osobných

organizačných

Otázka č. 22
Anglický výraz turbofan engine znamená v slovenčine:

motor s turbodúchadlom

klopenie

magnetické deklinácie

Otázka č. 23
Frekvencia ATIS-u (napr. ATIS Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

MET

AD

Otázka č. 24
Skupina VV003 v správe METAR sa správne dešifruje

dohľadnosť na danom letisku má hodnotu 30 m

oblohu nie je možné rozoznať a vertikálna dohľadnosť má hodnotu 90 m

dohľadnosť má nulovú hodnotu a takýto stav sa udrží ešte aspoň 3 hodiny

Otázka č. 25
AIP SUPPLEMENT (AIP SUP) nahradzuje:

NOTAM II. triedy po 31. máji 1990.

NOTAM I. triedy.

NOTAM I. triedy série A a C.

Otázka č. 26
Druh oblakov sa pri meteorologickom zabezpečovaní letectva zaraďuje do správ a informácií, keď ide o

búrkový oblak CB alebo o vežovitý kumulus TCU

nízky vrstevnatý oblak ST so základňou pod úrovňou prevádzkových miním daného letiska

akýkoľvek druh oblakov, ktoré je možné jednoznačne určiť

Otázka č. 27
Anglický výraz countermeasures znamená v slovenčine:

bojové akcie

chvostové plochy

protiopatrenia, obrana

Otázka č. 28
Pozičné svetlá - okrem zeleného a červeného svetla, mnoho lietadiel ma pevné biele svetlá na rôznych miestach. Ich účel je:

zlepšenie viditeľnosti lietadla zozadu

zlepšenie viditeľnosti lietadla zo zeme

zlepšenie viditeľnosti lietadla zozadu

Otázka č. 29
Anglický výraz maritime patrol znamená v slovenčine:

námorná hliadka

nosná (aerodynamická) plocha

vysoko namáhané oblasti

Otázka č. 30
Vyberte správnu skratku pre Vzdialenosť

DEG

DIST

DEST