Testy z letectva on-line

Komplexný test 98 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 98. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Správne skrátenie volacej značky OM SNY je nasledovné

ONY

SNY

OSY

Otázka č. 2
Vo volacej značke leteckej stanice riadenia na odbavovacej ploche je názov

APRON

GROUND

APPROACH

Otázka č. 3
Držitelia preukazov spôsobilosti, nesmú vykonávať funkcie, na ktoré sú oprávnení svojimi preukazmi spôsobilosti, a kvalifikácie, keď sú si vedomí akéhokoľvek zníženia svojej zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla mať za následok neschopnosť bezpečne a správne vykonávať tieto činnosti. Sú povinní bez zbytočných odkladov letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu alebo poverenému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne lekárovi poverenému ministerstvom, že:

dlhodobo užívajú psychotropné alebo omamné látky, ktoré znižujú ich pozornosť

boli odoslaní na hospitalizáciu dlhšiu ako 12 hodín, prekonali operáciu alebo invazívny zákrok, dlhodobo užívajú lieky

boli na nákupoch v zahraničí mimo územia Európskej únie

Otázka č. 4
Chybná informácia o premenlivom vetre je

00000mps

01006mps 320V060

VRB04mps

Otázka č. 5
Krátkym vlnám prislúcha frekvencia a vlnová dĺžka

f: 30 - 3 000 kHz lambda : 1 000 - 100 m

f: 3 - 30 MHz lambda : 100 - 10 m

f: 30 - 300 MHz lambda : 10 - 1 m

Otázka č. 6
Strata spôsobilosti člena lietajúceho personálu môže okrem iného nastať z dôvodov

zdravotných

osobných

organizačných

Otázka č. 7
Krivka rovnakých súčtov vzdialeností je:

loxodroma.

elipsa.

radiodroma.

Otázka č. 8
Anglický výraz bird ingestion znamená v slovenčine:

zameriavače

turbohriadeľ

nasatie vtáka

Otázka č. 9
Bod posledného návratu je:

kritický bod pri uvažovaní množstva paliva.

akčný rádius s obmedzením rýchlosti letu.

vzdialenosť na trati, kde až môže lietadlo doletieť, aby pri obmedzenom množstve paliva sa mohlo ešte vrátiť na letisko vzletu.

Otázka č. 10
Za základné rozdelenie letových vlastností považujeme delenie na

stabilitu s pevným a voľným riadením

stabilitu a riaditeľnosť

statickú a dynamickú stabilitu

Otázka č. 11
Kontrolou umiestnenia osôb a nákladu pred letom

zisťujeme skutočnú letovú hmotnosť lietadla

zisťujeme centráž lietadla

zisťujeme, či sú zabezpečené proti posunutiu

Otázka č. 12
Pre približný prevod m/s na km/h možno pri výpočtoch spamäti použiť vzťah:

m/s x 4 - 10%

m/s : 4 - 10%

m/s x 4 +10%

Otázka č. 13
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálne biele alebo oranžové pristávacie T určuje

lietadlám na prevádzkovej ploche smer vzletu vyjadrený v desiatkach stupňov k najbližšej desiatke stupňov magnetického kompasu

smer, ktorý sa má použiť na pristátie alebo vzlet lietadla. Určený smer musí byť rovnobežný s driekom T a kolmý na jeho priečne rameno

posádkam lietadiel miesto ohlasovne letových prevádzkových služieb

Otázka č. 14
Rad zelených zábleskov, zameraných na dotyčné lietadlo na zemi znamená:

Rolovanie povolené

Stojte

Vráťte sa na miesto odkiaľ ste vyšli

Otázka č. 15
Na činnosť väčšiny palivomerov nemá vplyv

zmena statického tlaku a vlhkosti vzduchu

zmena teploty a druhu paliva

zmena tvaru nádrže a miesto uloženia snímača

Otázka č. 16
Snímačom odporového teplomeru je

teplomerná odporová sonda drôtová

termoelektrický snímač

vhodne zvolený a tvarovaný bimetal

Otázka č. 17
Anglický výraz air traffic control znamená v slovenčine:

turbohriadeľ

výstuhy trupu

kontrola letovej prevádzky

Otázka č. 18
Inklináciu spôsobuje

zvislá zložka vektora magnetického poľa Zeme v danom mieste

vodorovná zložka tohoto vektora

nesúhlas zemského geografického a magnetického pólu

Otázka č. 19
Pohotovostná hmotnosť lietadla je

súčet prázdnej hmotnosti a hmotnosti prevádzkových hmôt, potrebných na let

hmotnosť lietadla pred vzletom

hmotnosť lietadla za letu

Otázka č. 20
Údaje o Vojenských rádiových spojovacích a navigačných zariadeniach sú publikované v AIP-e, časť:

GEN

AGA

ENR

Otázka č. 21
Jednotlivé články v akumulátorovej bateérií na lietadle sú obyčajne zapojené

v sérii

paralelne

sériovo-paralelne

Otázka č. 22
Zákrutomer je gyroskopický prístroj

s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou otáčania gyroskopu

s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou otáčania gyroskopu

s dvomi stupňami voľnosti

Otázka č. 23
Ohnutie konca krídla smerom nahor nazývame

winglet

koncový oblúk

slot

Otázka č. 24
Slovo čakajte znamená

čakajte, zavolám Vás

čakajte a zavolajte neskôr

čakajte, nevypínajte rádio

Otázka č. 25
Preukazy spôsobilosti leteckého personálu vydáva

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác

každý prevádzkovateľ

Štátna letecká inšpekcia

Otázka č. 26
Hmla:

znižuje viditeľnosť pod 5 km

znižuje viditeľnosť pod 0,5 km

znižuje viditeľnosť pod 1 km

Otázka č. 27
Ľadovka (druh námrazy) má najväčší výskyt

v bezoblačnom priestore

v hmle

v oblakoch s veľkými výstupnými pohybmi vzduchu

Otázka č. 28
Ľahké lietadlo je lietadlo do maximálnej vzletovej hmotnosti

5 600 kg

5 700 kg

5 800 kg

Otázka č. 29
Režimy práce vrtule sú

vrtulový, režim nulového ťahu, brzdenia (reverzie), nulového výkonu

vrtulový, vrtuľníkový, režim nulového ťahu, brzdenia, autorotácie, mlynkový režim

vrtulový, autorotácie, režim nulového ťahu

Otázka č. 30
Slovenský výraz navádzanie znamená v angličtine:

multimode radar

guidance

engine bay