Testy z letectva on-line

Komplexný test 74 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 74. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Číslo 25 400 sa slovami vysiela

dva päť štyri nula nula

dva päť tisíc štyri sto

dva päť tisíc štyri nula nula

Otázka č. 2
S troskami lietadla, poškodeným lietadlom, prípadne s nákladom sa môže manipulovať alebo pohybovať len za účelom

záchrany osôb, zvierat, pošty a cenností

zabráneniu ďalšieho poškodenia

zaistenia stôp na vyšetrovanie

Otázka č. 3
Osvedčenie letovej spôsobilosti lietadla

stráca svoju platnosť len v prípade uplynutia vyznačenej doby platnosti

stráca svoju platnosť len vyhlásením ŠLI

stráca svoju platnosť aj v prípade nedodržania predpísaných postupov obsluhy a údržby

Otázka č. 4
Meniče slúžia v lietadlovej elektrickej sieti na

zmenu napätia základnej elektrickej siete lietadla na inú, potrebnú na činnosť niektorých zariadení

zmenu (automatickú alebo ručnú) režimu činnosti pohonných jednotiek

zmenu mechanickej energie na energiu inú, napr. hydraulickú alebo pneumatickú

Otázka č. 5
Anglický výraz flare znamená v slovenčine:

voľnobežné otáčky

svetlica

protiopatrenia, obrana

Otázka č. 6
Slovenský výraz prepadový stíhací letún znamená v angličtine:

interceptor

dispenser

throttle

Otázka č. 7
Torzná skriňa krídla prenáša

ohybové momenty

posúvajúce sily

krútiace momenty a posúvajúce sily

Otázka č. 8
Letecká mapa ICAO 1:500 000 je konštruovaná na podklade projekcie:

Merkátorovej projekcii.

mnohokužeľovej Lambertovej projekcii.

gnómonickej projekcii.

Otázka č. 9
Anglický výraz ID lighting znamená v slovenčine:

kontrola letovej prevádzky

identifikačné osvetlenie

nasatie vtáka

Otázka č. 10
Letecký personál tvoria

posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál

výkonní letci a obsluhujúci personál

posádky civilných lietadiel a ostatný obsluhujúci personál

Otázka č. 11
Pohonná jednotka je schopná na rôzne režimy letu dodať tzv. využiteľný výkon, ktorý je daný vzťahom (Tv - využiteľný ťah pohonnej jednotky, Tp - potrebný ťah, v - rýchlosť letu)

Pv = Tp . v

Pv = Tv . v2

Pv = Tv . v

Otázka č. 12
Vzduch nenasýtený vodnou parou (suchý vzduch) dosiahol pri výstupe do výšky 1500 m nad letiskom teplotu -4oC.Aká bola teplota vzduchu na začiatku výstupu?

19°C

11°C

15°C

Otázka č. 13
K úniku vplyvom interferencie priestorovej a povrchovej vlny dochádza, ak do miesta príjmu prichádzajú vlny

v súhlasnej fáze

vo fáze posunutej o 90°

v protifáze

Otázka č. 14
Kapacita akumulátora je daná

objemom všetkých nádob článkov

objemom kyseliny naplnenej do článkov batérie

množstvom energie, ktorú môže akumulátor dodať v priebehu vybíjania

Otázka č. 15
Ukazovateľ polohy podvozku musí mať zabudované v indikátore

tlačítko na kontrolu svietivosti indikačných žiaroviek

prepínač intenzity svietivosti žiaroviek alebo ich clonu

označenie čísla podvozkových nôh

Otázka č. 16
Dva majáky sú blízko stredu trupu lietadla - jeden je orientovaný zvrchu a druhu zospodu trupu.

Tieto majáky majú čierno-bielu farbu.

Tieto majáky majú zeleno-bielu farbu.

Tieto majáky majú červeno-oranžovú farbu.

Otázka č. 17
Lietadlo s kombinovaným pohonom je poháňané

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

Otázka č. 18
Mechanická práca je definovaná

práca A = F.t (N.s)

práca A = F.v (M.n.s-1)

práca A = F.s (J)

Otázka č. 19
Rolovacie svetlo - jasný biely svetlomet - je umiestnený na prednej podvozkovej nohe na väčšine lietadiel.

Rolovacie svetlo sa typicky otáča, keď je lietadlo v pohybe spolu s prednou podvozkovou nohou.

Rolovacie svetlo svieti počas pristávania a vzlietania na podvozkovú nohu pre jej lepšiu viditeľnosť.

Rolovacie svetlo slúži na kontrolu povrchu, na ktorom sa pristáva – kontroluje, či asfalt nie je zrolovaný.

Otázka č. 20
Lietadlo s reakčným pohonom je poháňané

ťahom alebo tlakom vrtule (vrtulí), na hriadeľ ktorej sa prenáša krútiaci moment piestového alebo turbínového motora (motorov)

ťahom (tlakom) vrtulí aj ťahom reakčného motora

ťahom turbínového, raketového, náporového alebo pulzačného motora, ktorý vzniká pri výtoku splodín horenia z pohonnej trysky motora

Otázka č. 21
Simplexné spojenie

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva naraz v oboch smeroch

spôsob, pri ktorom sa výmena správ medzi dvoma stanicami vykonáva striedavo len v jednom smere

ani jeden z uvedených

Otázka č. 22
Povolenie k technického preletu

vydáva prevádzkovateľ na vykonanie záletu

vydáva výrobca pre letové skúšky prototypov

vydáva Štátna letecká inšpekcia na prelet poškodeného lietadla

Otázka č. 23
Keď je smer vetra poznateľný podľa pohybu dymu, vietor však nepohybuje veternou ružicou, jedná sa o:

slabý vietor

vánok

bezvetrie

Otázka č. 24
Rozdelenie leteckých máp je podľa Predpisu L-4 je urobené podľa:

mierky.

pôvodu.

šiestich fáz letu lietadla.

Otázka č. 25
Slovenský výraz zadná kabína znamená v angličtine:

aft cockpit

ejection seat

non-afterburning

Otázka č. 26
Frekvencia ATIS-u (napr. ATIS Bratislava), je publikovaná v AIP-e, časť:

COM

MET

AD

Otázka č. 27
Velitelia civilných lietadiel, okrem samostatných letov žiaka - pilota vo výcviku, môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou

pilota

kapitána lietadla

inštruktora

Otázka č. 28
Činnosť magnetického kompasu s otočným systémom neovplyvňuje pôsobenie

inklinácie

zmeny atmosférického tlaku a teploty

deviácie

Otázka č. 29
Na šírenie elektromagnetického vlnenia má najväčší vplyv

troposféra

tropopauza

ionosféra

Otázka č. 30
Pásmo zvýšeného horizontálneho gradientu (spádu) tlaku a teploty vzduchu medzi vyššími a nižšími zemepisnými šírkami je:

oklúzny front

frontálna zóna

zonálna cirkuláca