Testy z letectva on-line

Komplexný test 106 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 106. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Prijímač komunikačnej rádiostanice prijíma prostredníctvom antény

modulovanú nosnú vlnu

modulačný signál

demodulovanú nosnú vlnu

Otázka č. 2
Pristávacia predpoveď TEMPO FM1000 TL1045 TSGS sa interpretuje

medzi 10.00 a 10.45 hod. sa pre dané letisko predpovedá búrka s krúpami

postupne medzi 10.00 a 10.45 hod. bude intenzita búrkového javu zosilňovať

časom medzi 10.00 a 10.45 hod. sa očakáva hrmenie

Otázka č. 3
Pristátie lietadla má tieto časti

kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie, dojazd

kĺzanie, prechod, výdrž, dosadnutie

kĺzanie, prechod, dosadnutie, dobeh

Otázka č. 4
Pri výklzovej zákrute platí

dostredivá sila je väčšia než odstredivá sila

dostredivá sila je menšia než odstredivá sila

dostredivá sila sa rovná odstredivej sile

Otázka č. 5
Mierou stlačiteľnosti vzduchu je

rýchlosť zvuku

Machovo číslo

Reynoldsovo číslo

Otázka č. 6
Jeden MPH je: [prevod MPH na km/h]

1,609 km/h

1,852 km/h

3,280 km/h

Otázka č. 7
Stále zelené svetlo, zamerané na dotyčné lietadlo za letu znamená:

Vráťte sa na pristátie (povolenie na pristátie bude potom dané stálym zeleným svetlom)

Pristátie povolené

Bez ohľadu na predchádzajúce pokyny zatiaľ nepristávajte

Otázka č. 8
Staviteľný stabilizátor zaraďujeme medzi

aerodynamické odľahčenie

statické vyváženie

aerodynamické vyváženie

Otázka č. 9
Letecká telekomunikačná služba sa rozdeľuje na: - leteckú pevnú službu, - leteckú pohyblivú službu, - leteckú rádionavigačnú službu, - leteckú rozhlasovú službu

áno

nie

neviem

Otázka č. 10
V motorovej knihe

sú vedené denné záznamy o prevádzke motora zabudovaného do lietadla

nájdeme technický popis motora

nachádzame postupy na obsluhu motora

Otázka č. 11
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Horizontálna červená štvorcová doska so žltými uhlopriečkami vyložená na návestnej ploche znamená, že

pristátie na dotyčnom letisku je zakázané a zákaz sa pravdepodobne predĺži.

lietadlá musia pristávať a vzlietať len na vzletových a pristávacích dráhach a rolovať len na rolovacích dráhach

zatáčky pred pristátím alebo po vzlete sa musia vykonávať doprava

Otázka č. 12
Sila je definovaná

sila F = v.t (m)

sila F = m.a (N)

sila F = m.g (N)

Otázka č. 13
Slovenský výraz vynútené - núdzové pristátie znamená v angličtine:

emergency landing

infrared homing missiles

emergency oxygen system

Otázka č. 14
Súčasťou rozvodu celkového a statického tlaku na lietadle nie sú

odkaľovacie nádoby

vzduchový filter

rozdvojky a hadice rozvodu

Otázka č. 15
Aký význam má skratkové slovo (indikátor) NOSIG v pristávacej predpovedi?

žiadna významná zmena sa do času vydania najbližšej pravidelnej správy neočakáva

počas nasledujúcich dvoch hodín sa neočakávajú významnejšie zmeny poveternostných prvkov a javov

počas nasledujúcej hodiny sa počasie významnejšie nezmení

Otázka č. 16
Prevod v priamom riadení je konštrukčne riešený

elektrickou alebo hydraulickou sústavou

tuhými ťahadlami alebo ohybnými lanami

tuhými ťahadlami alebo hydraulickou sústavou

Otázka č. 17
Jeden m [meter] je: [prevod m na stopy]

30,48 ft

3,28 ft

0,328 ft

Otázka č. 18
Ako stanovíme aritmetický priemerný vietor?

vynásobením všetkých vetrov a delením ich počtov.

spočítaním všetkých smerov vetra a vydelením ich počtom.

spočítaním štvorcov vetrov a delením ich počtov.

Otázka č. 19
Mierou stlačiteľnosti vzduchu je

rýchlosť zvuku

Machovo číslo

Reynoldsovo číslo

Otázka č. 20
Trojuholník (mnohouholník) chýb je:

tri (alebo viac) polohových čiar vytvára v priesečníku trojuholník (mnohouholník) chýb. Naj- pravdepodobnejšia poloha lietadla je v jeho ťažisku.

trojuholník, ktorého chyba v určení každej jeho strany je ešte v tolerancii.

trojuholník, u ktorého sa chyby v navigácii navzájom rušia a tým dostávame najpresnejší výsledok.

Otázka č. 21
Slovenský výraz rozpätie krídel znamená v angličtine:

dashboard

wingspan

airframe

Otázka č. 22
Správne rozloženie osôb a nákladu kontrolujeme

podľa technického popisu

podľa letovej príručky

podľa lietadlovej knihy

Otázka č. 23
Indikovaná rýchlosť je dôležitá z hľadiska

navigácie

aerodynamiky

aeroelastických javov na lietadle

Otázka č. 24
Borovica letecká

má pozdĺž vlákien pevnosť 133 a tuhosť 75

má pozdĺž vlákien pevnosť 158 a tuhosť 1263

je totálny výmysel, letecká borovica neexistuje

Otázka č. 25
Kapacita kondenzátora je závislá od

účinnej plochy kondenzátora, vzdialenosti medzi doskami a dielektrika medzi nimi

hrúbky dosák a ich vzájomnej polohy

použitých materiálov a tvaru kondenzátora

Otázka č. 26
Aké nebezpečie hrozí pri lete VFR naprieč teplému frontu?

nehrozí žiadne zvláštne nebezpečie

búrky

nízka oblačnosť, zhoršená dohľadnosť a v zime aj námraza

Otázka č. 27
Pri uložení ticha sú použité frázy

zastavte vysielanie

MAY DAY

zastavte vysielanie - MAY DAY

Otázka č. 28
Kapacita oloveného akumulátora je veľmi závislá od

vybíjacieho prúdu a teploty

nabíjacieho prúdu a doby nabíjania

čistoty a starostlivosti pri ošetrovaní

Otázka č. 29
Zariadenie na zvýšenie vztlaku

zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a rýchlosti

zvyšuje dosiahnuteľné hodnoty vztlaku a znižuje minimálnu rýchlosť letu

zabezpečuje zvýšenie vztlaku pri letoch vo veľkých výškach

Otázka č. 30
Rozdiel zemepisných dĺžok dvoch bodov na zemi je 10o, aký je rozdiel v čase (miestnom) medzi týmito bodmi ?

1 h 20 min.

20 min.

40 min.