Testy z letectva on-line

Komplexný test 104 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 104. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Elektrické teplomery vonkajšieho vzduchu používajú ako snímač zväčša

odporovú sondu

indukčný snímač

kvapalinový teplomer

Otázka č. 2
Bernoulliho rovnica vyjadruje zákon

zachovania hmoty

zachovania energie

akcie a reakcie

Otázka č. 3
Pohotovostná hmotnosť lietadla je

súčet prázdnej hmotnosti a hmotnosti prevádzkových hmôt, potrebných na let

hmotnosť lietadla pred vzletom

hmotnosť lietadla za letu

Otázka č. 4
Vybíjacie kefky sú na lietadle umiestnené

v strede čo najväčších rovných plôch

na ostrých koncoch

na zaoblených plochách

Otázka č. 5
Vyberte správnu skratku pre Mimo prevádzky, Mimo služby

UNL

UNREL

U/S

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre Opakujte, Opakujem

RPT

RV

RTE

Otázka č. 7
Na veľkosť termoelektromotorickej sily termočlánku nemá vplyv

výber materiálov termočlánku a ich geometrické rozmery

kolísanie napätia palubnej elektrickej siete

rozdiel teplôt tzv. teplého a studeného konca termočlánku

Otázka č. 8
Sklo-kevlar alebo uhlík-kevlar sú materiály

veľmi pevné, ale vhodné len pre stavbu športových lietadiel a sekundárnych konštrukcií

odpadové a pre stavbu lietadiel nevhodné

hybridné a vhodné na stavbu lietadiel

Otázka č. 9
Úbytok teploty s výškou v definícii štrandardnej atmosféry - vertikálny teplotný gradient má hodnotu

0,5 °C/100 m

0,8 °C/100 m

0,65 °C/100 m

Otázka č. 10
Smerový zotrvačník (gyroskop) je gyroskopický prístroj

s tromi stupňami voľnosti a vodorovnou osou rotácie gyroskopu

s dvomi stupňami voľnosti a vodorovnou osou rotácie gyroskopu

s tromi stupňami voľnosti a zvislou osou rotácie gyroskopu

Otázka č. 11
Anglický výraz servo actuators znamená v slovenčine:

servo ovládače

vynechávka / výpadok motora

prúdový pohon

Otázka č. 12
Pilot určený prevádzkovateľom alebo v prípade všeobecného letectva vlastníkom na plnenie povinností veliteľa, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie letu je:

kapitán lietadla

veliteľ lietadla

každý pilot nachádzajúci sa na palube lietadla

Otázka č. 13
Výskyt alebo očakávaný výskyt silnej námrazy obsahuje

TAF

TREND

SIGMET

Otázka č. 14
Praktická presnosť v určení relatívneho smerníka pomocou rádiomajáka NDB je:

10°

Otázka č. 15
Lietadlá spôsobilé na akrobaciu musia mať v palivovej sústave

minimálne jednu nádrž s akrobatickou úpravou

akrobatickú úpravu všetkých hlavných nádrží

akrobatickú úpravu prídavnej nádrže

Otázka č. 16
Let po radiáli, alebo smerníku majáka VOR je:

ovplyvňovaný vetrom.

rušený nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

je prakticky neovplyvňovaný, ak je zabezpečená optická viditeľnosť medzi rádiomajákom a lietadlom.

Otázka č. 17
Súčasťou skúšobného vysielania sú slová

skúška zariadenia

skúška vysielania

skúška rádia

Otázka č. 18
Signály v letiskovej prevádzke - Pozemné vizuálne návesti
Dvojitý biely kríž umiestnený horizontálne na návestnej ploche znamená, že

na letisku je prevádzka helikoptér

na letisku je prevádzka vzdušných balónov

na letisku je prevádzka vetroňov

Otázka č. 19
Elektromagnetické vlny, ktoré sa šíria okolo Zeme následkom jednoduchého alebo mnohonásobného odrazu od ionosféry sa nazývajú

povrchová vlna

priama vlna

priestorová vlna

Otázka č. 20
Protišmykové zariadenie v brzdovom systéme zabraňuje

zablokovaniu kolesa pri státí letúna na zemi

zablokovaniu kolesa pri brzdení počas pohybu letúna po zemi

použitiu bŕzd v zákrute

Otázka č. 21
Slovenský výraz dopravné letectvo znamená v angličtine:

flutter

ground support

transport air force

Otázka č. 22
Odporový teplomer na svoju činnosť musí byť napojený

na palubnú elektrickú sieť

na vonkajší elekrický zdroj

nepotrebuje žiadny zdroj energie

Otázka č. 23
Pri akej teplote vzduchu (0C) sa najčastejšie vyskytuje námraza na lietadle?

0 až -6

-10 až -12

3 až -3

Otázka č. 24
Najväčším stupňom turbulencie sa vyznačujú

oblaky vertikálneho vývoja

vrstevnaté oblaky

oblaky druhu nimbostratus

Otázka č. 25
Polomer zákruty závisí od náklonu

nepriamo úmerne

priamo úmerne

nezávisí

Otázka č. 26
Medzi ktorými poludníkmi prešlo na svojej zdanlivej dráhe slnko za 1 h ?

od 10 E do 10 W.

od 10 W do 5 E.

od 5 E do 10 W.

Otázka č. 27
Vyberte správny kód pre Tlak, prepočítaný na strednú hladinu mora

QNH

QFE

QFF

Otázka č. 28
Keď pilot po prelete orientačného bodu zistí znos, vráti sa na pôvodnú trať tak, že:

opraví kurz letu o uhol znosu a letí týmto novým kurzom.

opraví kurz lietadla o dvojnásobný uhol znosu a pripočíta 180°.

obráti pozdĺžnu os lietadla o dvojnásobný uhol znosu smerom k trati a letí novým kurzom rovnakú dobu, akú letel od orientačného bodu, nad ktorým bol ešte na trati.

Otázka č. 29
Rozdiel zemepisných dĺžok dvoch bodov na zemi je 10o, aký je rozdiel v čase (miestnom) medzi týmito bodmi ?

1 h 20 min.

20 min.

40 min.

Otázka č. 30
Pri vykonaní sklzovej zákruty sa lietadlo vytáča (pozdĺžna os smeruje)

do zákruty

von zo zákruty

nevytáča sa