Testy z letectva on-line

Komplexný test 103 - letecký test
(30 otázok)

Otestujte si svoje znalosti v online leteckom teste Komplexný test 103. Po vyplnení testu stlačte tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa Vám vyhodnotenie testu a Vaša úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozviete riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíte mať povolený javascript.

Otázka č. 1
Odborná komisia na vyšetrovanie nehôd musí zabezpečiť ochranu poškodeného lietadla alebo trosiek a nákladu pred ďalším poškodením a neprípustnou manipuláciou po dobu nevyhnutnú na účely

ochrany majetku proti krádežiam

vyšetrenia

spracovanie fotoobjektívnej dokumentácie

Otázka č. 2
Čerpadlá v palivovej sústave zabezpečujú

plnenie nádrží palivovej sústavy

dodávku paliva s potrebným tlakom

odsávanie prebytočného paliva z palivovej sústavy motora

Otázka č. 3
Hlavné palivové nádrže typickej palivovej sústavy ľahkých cvičných letúnov sú

integrálne palivové nádrže v krídlach

samonosné kovové nádrže v krídlach

kovové nádrže v trupe

Otázka č. 4
Rádiomajáky NDB pracujú na frekvenciách:

108 - 118 MHz.

150 - 1 750 kHz.

120 - 400 kHz.

Otázka č. 5
Rádiové spojenie môže byť ukončené

na pokyn leteckej stanice

podľa uváženia lietadlovej stanice

podľa potreby

Otázka č. 6
Vyberte správnu skratku pre Klesajte do ... Klesám do ...

MOC

DES

DEST

Otázka č. 7
Zákrutomer je považovaný za

hlavný letový prístroj

pomocný letový prístroj

prístroj na kontrolu otáčok motora

Otázka č. 8
Slovenský výraz kontajner znamená v angličtine:

emergency oxygen system

airflow

dispenser

Otázka č. 9
Akú výšku indikuje tlakový výškomer v lietadle počas letu, ak sa na jeho tlakovú stupnicu nastaví QNH?

výšku lietadla nad MSL

výšku lietadla nad letiskom, na ktorom sa nameral tlak

výšku lietadla nad izobarickou hladinou 1000 hPa

Otázka č. 10
Aerodynamické skrútenie je dané

uhlom medzi tetivami profilov v strede a na konci krídla

uhlom medzi priečnou osou a aerodynamickou osou krídla

uhlom medzi smermi nulového vztlaku v strede a na konci krídla

Otázka č. 11
Nesmerové rádiomajáky (NDB) pracujú v pásme

10,2 - 13,6 kHz

112 - 118 MHz

150 - 1 750 kHz

Otázka č. 12
Pri zväčšení uhla nábehu sa indukovaný odpor

nezmení

zmenší

zväčší

Otázka č. 13
Protišmykové zariadenie v brzdovom systéme zabraňuje

zablokovaniu kolesa pri státí letúna na zemi

zablokovaniu kolesa pri brzdení počas pohybu letúna po zemi

použitiu bŕzd v zákrute

Otázka č. 14
Slovenský výraz beh bez prídavného spaľovania znamená v angličtine:

afterburner

non-afterburning

flight manual

Otázka č. 15
Aerodynamickým vyvážením docieľujeme

dosiahnutie až nulovej sily v riadení pri určitom režime letu

odľahčenie sily na riadiacej páke plynule v celom rozsahu výchylky kormidla

elimináciu pôsobenia hmotových síl

Otázka č. 16
Anglický výraz engine of choice znamená v slovenčine:

prieduch

preferovaný motor

otáčkomer

Otázka č. 17
Slovenský výraz spotreba paliva znamená v angličtine:

fuel burn

throttle

forward cockpit

Otázka č. 18
Využitie pozemného rádiolokátoru slúži:

na navigáciu posádky počas letu.

na sledovanie polohy lietadla prevádzkovateľom.

na sledovanie polohy lietadla službou RLP.

Otázka č. 19
Na akej frekvencii pracuje rádiomaják VOR?

150 - 1 750 kHz

108 - 118 kHz

112 - 118 MHz, a v pásme 108-112 MHz za určitých obmedzení.

Otázka č. 20
Pre výklzovú zákrutu platí konfigurácia orgánov riadenia

úmerné výchylky nožného a ručného riadenia

nadmerná výchylka nožného riadenia a malý náklon

veľký náklon a malá výchylka nožného riadenia

Otázka č. 21
Nesprávnym rozložením osôb a nákladu

sa nič nestane

možno prekročiť povolenú hmotnosť

možno prekročiť povolené hodnoty centráže a tak výrazne zhoršiť letové vlastnosti

Otázka č. 22
Ak sa v správe METAR vyskytuje na pozícii pre dohľadnosť (VIS) číselný údaj bez udania smeru, ide

o chybu v šifrovaní dohľadnosti

o prípad, keď je na letisku vo všetkých smeroch viac-menej rovnaká dohľadnosť

letisko, na ktorom RLP nepožaduje udávanie smeru zhoršenej dohľadnosti

Otázka č. 23
Anglický výraz increased G tolerance znamená v slovenčine:

zvýšená odolnosť voči preťaženiu

podvozok

horúce časti motora

Otázka č. 24
Jeden m [meter] je: [prevod m na stopy]

30,48 ft

3,28 ft

0,328 ft

Otázka č. 25
Za čas letu sa u vrtuľníkov (Helicopters) sa považuje:

celkový čas od okamihu, keď sa vrtuľník prestane dotýkať zeme až do doby, keď sa znovu dotkne zeme

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu

celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do doby, keď sa vrtuľník znovu dotkne zeme

Otázka č. 26
Lietajúce člny sú

lietadlá určené výhradne na prevádzku na vode

člny a člnky používajúce na svoj pohon letecký motor alebo jeho fragmenty

člny ťahané lietadlami

Otázka č. 27
Na zmeranie prúdu je ampérmeter zapojený do meraného obvodu

v sérii

paralelne

podľa možností a podmienok pripojenia prístrojov do obvodu (ľubovoľne)

Otázka č. 28
Hydraulický systém je na letúni použitý

na spúšťanie a riadenie pohonnej jednotky

ako súčasť primárnej konštrukcie letúna

ako silová sústava na obsluhu niektorých mechanizmov a zariadení letúna

Otázka č. 29
Slovenský výraz náklady po dobu životnosti znamená v angličtine:

payload

life cycle costs

ground support

Otázka č. 30
Ktoré charakteristické poveternostné javy sa viažu na studený front?

rozsiahla oblasť Ns s trvalými zrážkami a ustálený vietor

mohutná oblačnosť s výskytom Cb, prípadne aj s búrkami a výrazná zmena vetra

stredná oblačnosť, vrátane Ac len, občas aj mrholenie